Categorie Firqa (sekten)

Salafisme en islam

Moslims die de weg van de Salaf-e-Sālihīn (Rahmatullāhi Ta’ālā ‘alayhim ajma’in) volgen worden Ahle Sunnat genoemd. De ketterse mensen die niet soennitisch zijn, die de leer verwerpen die niet duidelijk in de nass wordt gecommuniceerd, maar die de regels bevatten…

Hurifi’ism, Baktashi

Het woord ‘Baktashi’ verwijst naar twee verschillende groepen mensen. De eerste groep zijn ware, correcte Baktashi’s die pure moslims zijn en de juiste weg volgen die werd getoond door Hazrat Haji Baktash-i Walī. De tweede groep Baktashi’s zijn de neppe,…

Salafiyya

We zullen helemaal aan het begin zeggen dat de boeken van de Ahle Sunnat Ulema niets vermelden in de naam van de salafistische of van een Salafiyya mazhab. Deze namen, gesmeed door de Wahhābis en door de la-Mazhabi, zijn begonnen…

Suryanis

Zij zijn de overblijfselen van oude christenen die de Syrische taal spraken. Ze maken deel uit van de katholieken en zitten in de Yaqubiyya-sekte (de Jacobieten). Ze geloven in monofysiet en zeggen dat Christus een god is. Het werd gesticht…

Yazidi’s

Zoals het kort is geschreven in het boek Ta’rifat van Sayyid Sharif Jurjani en in detail in het boek Milāl wa Nihāl, hebben de Kharījis in principe zeven groepen. Van hen is de ‘Ibadiyya-groep de groep die een persoon volgt…

Kennis is Macht
indien goed toegepast!

Onze doelstellingen
Qaid-e-Ahle Sunnat Imam Shah Ahmad Noorani Siddiqui Qādri (AlayhirRahma) streefde naar: “een systeem van deugdzame standvastigheid, een  politiek systeem  van veiligheid en rechtvaardigheid, een  economisch systeem van recht en provisie, een spiritueel systeem van meditatief denken en innerlijke reflectie én gedenken van Allāh Ta’ala , en een sociaal systeem van broederschap onder de soennie.”

Translate »
error: Content is protected !!
Chat openen
Hoe kan ik u van dienst zijn?