Categorie Firqa (sekten)

Salafisme en islam

Inleiding Moslims die de weg van de Salaf-e-Sālihīn (Rahmatullāhi Ta’ālā ‘alayhim ajma’in) volgen worden Ahle Sunnat genoemd. De ketterse mensen die niet soennitisch zijn, die de leer verwerpen die niet duidelijk in de nass wordt gecommuniceerd, maar die de regels…

Hurifi’ism, Baktashi

Inleiding Het woord ‘Baktashi’ verwijst naar twee verschillende groepen mensen. De eerste groep zijn ware, correcte Baktashi’s die pure moslims zijn en de juiste weg volgen die werd getoond door Hazrat Haji Baktash-e-Walī. De tweede groep Baktashi’s zijn de neppe,…

Salafiyya

Inleiding We zullen helemaal aan het begin zeggen dat de boeken van de Ahle Sunnat Ulema niets vermelden in de naam van de salafistische of van een Salafiyya mazhab. Deze namen, gesmeed door de Wahhābis en door de la-Mazhabi, zijn…

Suryanis

Zij zijn de overblijfselen van oude christenen die de Syrische taal spraken. Ze maken deel uit van de katholieken en zitten in de Yaqubiyya-sekte (de Jacobieten). Ze geloven in monofysiet en zeggen dat Christus een god is. Het werd gesticht…

Yazidi’s

Inleiding Zoals het kort is geschreven in het boek Ta’rifat van Sayyid Sharif Jurjani en in detail in het boek Milāl wa Nihāl, hebben de Kharījis in principe zeven groepen. Van hen is de ‘Ibadiyya-groep de groep die een persoon…

Ismailiyya

In het boek Milāl wa Nihāl staat geschreven dat de sjiieten zich in twintig groepen afscheidden. Een van hen is de Ismailiyya-groep. Ze hebben zeven namen. Hun voornaam is Batiniyya, want ze geloven de openlijke betekenissen van de Heilige Qur’ān…

Translate »
error: Content is protected !!