Kennis is Macht
indien goed toegepast!

Onze doelstellingen
Qaid-e-Ahle Sunnat Imam Shah Ahmad Noorani Siddiqui Qādri (AlayhirRahma) streefde naar: “een systeem van deugdzame standvastigheid, een  politiek systeem  van veiligheid en rechtvaardigheid, een  economisch systeem van recht en provisie, een spiritueel systeem van meditatief denken en innerlijke reflectie én gedenken van Allāh Ta’ala , en een sociaal systeem van broederschap onder de soennie.”

Categorie Ondernemerschap

Handelstransacties

Kitāb al-Buyu’ (Het boek der handelstransacties) uit Sahīh Muslim In dit ordonnantie wordt een uiteenzetting gegeven van de handelstransacties die conform de Shari’ah (islamitische wetgeving) is toegestaan. Zaken als omkoopbaar, fraudeleuze handelingen, bedrog zijn allen verboden in de islam. Tot…

Islamitisch ondernemen

De bedrijfsscène in de islamitische wereld kan zo complex zijn zoals het ontwerpen van een raket, maar één regel is niettemin vrij duidelijk voor Westerlingen (moslims en niet-moslims) die overeenkomsten willen aangaan. De geleerden die de basisprincipes van de islamitische…

Machinaal slachten

De Shari’ah (wetgeving) aangaande het machinaal slachten door Muhaddith-e-Kabir Hazrat Allāma Mufti Zia-ul-Mustafa Al-Qādri Amjadi Tegenwoordig is het een gewoonte geworden om met mechanische apparatuur te slachten. De dieren die op deze wijze geslacht zijn worden meestal geïmporteerd in islamitische…

Harām restaurants

We hebben veel klachten ontvangen van de moslimgemeenschap over bepaalde restaurants en dineraangelegenheden “met volledig vergunning”, die beweren dat hun maaltijden volledig halāl is ondanks dat zij alcohol serveren op hun locatie. Een aantal van deze zogenaamde “halāl” restaurants, schroomden…

Translate »
error: Content is protected !!
Begin met chatten ..
1
Zoek eerst het Shari'ah antwoord op in de kennisbank, anders hoe kan ik u van dienst zijn?