Kennis is Macht
indien goed toegepast!

Onze doelstellingen
Qaid-e-Ahle Sunnat Imam Shah Ahmad Noorani Siddiqui Qādri (AlayhirRahma) streefde naar: “een systeem van deugdzame standvastigheid, een  politiek systeem  van veiligheid en rechtvaardigheid, een  economisch systeem van recht en provisie, een spiritueel systeem van meditatief denken en innerlijke reflectie én gedenken van Allāh Ta’ala , en een sociaal systeem van broederschap onder de soennie.”

Categorie Heilige Qur’ān

Recitatie van de Heilige Qur’ān

Door Imām Abu Hāmid al-Ghazālī (radi Allāhu anhu) Alle lof is te danken aan Allāh Ta’ālā Die de zegeningen van zijn dienstknechten heeft neergezonden door de geopenbaarde Boeken en door profeten te sturen. De Heilige Qur’ān bevat geen valse verhalen…

Translate »
error: Content is protected !!
Begin met chatten ..
1
Zoek eerst het Shari'ah antwoord op in de kennisbank, anders hoe kan ik u van dienst zijn?