Categorie Kufr (ongeloof)

Mushrik (polytheist)

Degenen die zich neerleggen voor een standbeeld of graf van een man die bij hen als groot bekend staat en geloven dat hij alles kan doen, worden Mushriks of afgodendienaars genoemd. Brahmanen, boeddhisten en zoroastriërs behoren tot deze groep. Communisten…

Kennis is Macht
indien goed toegepast!

Onze doelstellingen
Qaid-e-Ahle Sunnat Imam Shah Ahmad Noorani Siddiqui Qādri (AlayhirRahma) streefde naar: “een systeem van deugdzame standvastigheid, een  politiek systeem  van veiligheid en rechtvaardigheid, een  economisch systeem van recht en provisie, een spiritueel systeem van meditatief denken en innerlijke reflectie én gedenken van Allāh Ta’ala , en een sociaal systeem van broederschap onder de soennie.”

Translate »
error: Content is protected !!
Chat openen
Hoe kan ik u van dienst zijn?