Categorie: Juridisch


  • Vergelijkende Studie van kwalificaties van een Rechter onder Islamitische Jurisprudentie en Westerse Jurisprudentie Justice ® Prof. Dr. Munir Ahmad Mughal, Universiteit van Punjab, het Hooggerechtshof van Lahore,  hoogleraar rechten Punjab Judicial Academy Adāb al-Qādi (Islamic Legal and Judicial System) Introductie Om de zaken van een staat in de moderne context te regelen, zijn er drie…

  • Juridische vaardigheden zijn de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn voor het beantwoorden van een juridische vraag. Methodiek/stappenplan van fiqh Q&A Stap 1 Inventariseren doelstellingen Stap 2 Identificeren oorzaken Stap 3 Identificeren wet- en regelgeving Stap 4 Opstellen actieplan Stap 5 Fatwa Randvoorwaarden Voorbeeld 1 koopovereenkomst Voorbeeld 2 moederschap Voorbeeld 3 onrechtmatige daad

  • Inleiding Hadith en fiqh zijn beide essentiële componenten van de islamitische jurisprudentie, maar ze dienen verschillende doelen: Hadith: Toepassing: Geleerden gebruiken hadīth om juridische uitspraken (fiqh) af te leiden en te begrijpen de context of specifieke acties of beweringen. Fiqh: Samengevat levert hadīth het ruwe materiaal (uitspraken en handelingen van de Profeet ﷺ), terwijl fiqh…

  • Principes of Islamic Jurisprudence Door professor Muhammad Hāshim Kamālī Het menselijke leven en de menselijke maatschappij zijn tegenwoordig ook ingewikkeld geworden door internet. Vandaar de werkzaamheden in de rechtswetenschap die wij de fiqh noemen. Als iemand meer wil leren over de traditionele technieken die de `ulema toegepast hebben voor dit proces van istinbāt (het afleiden van de Shari’ah uit de geopenbaarde…

  • De definitie van een woord Elk woord dat door de tekst van islamitische wetten wordt gebruikt heeft een specifieke betekenis die gemakkelijk door de mensen zou kunnen worden begrepen. Er kunnen verschillende woorden worden uitgelegd met een aantal definities die deel uitmaken van die woorden. Eenvoudig zouden wij kunnen besluiten dat elk woord het een…

  • Vertaling van hoofdstuk 5 Ontwikkeling van de islamitische rechtspraak (Ijtihād en de Mujtahid) door Maulana Muhammad Abdul Aleem Siddiqui al-Qadri (Alayhir Rahma) Inleiding Na de periode van het Rechtvaardige Kalifaat, kwam het islamitische imperium onder de controle van monarch-Kaliefen, één van wie de naam “Yazid” draagt, bekend als despoot en een gewetenloos heerser was. Bovendien…

  • Categorieën van de Al-Hukmu’sh Shari’ Ibn-e-Hajib definieert de hukm (het bevel van de wet) als volgt: “De bevelen van de Shari` (Allāh Ta’ālā en Profeet Mohammed ﷺ) die de handelingen van de verantwoordelijke moslims begrenzen en die betrekking hebben op iktiza, tahyir en wad`. Onder de bevelen van de Shari` wordt verstaan de uitdrukkingen die…

Translate »
error: Content is protected !!