Categorie Ahadīth

Liegen is de weg naar de hel

Inleiding Liegen is met opzet onwaarheid spreken en opschrijven. Zo zie je op social media mensen die zich met valse namen bekend maken, valse e-mailadressen hebben (vooral crackers en hackers), maar ook liegen over hun achtergrond, liegen bij verkoop van…

Al-Adāb al-Mufrad Al-Bukhārī 

Al-adāb al-Mufrad is een boek met ahadīth verzameld door Imām Mohammed al-Bukhārī (radi Allāhu anhu) over de kwestie van het perfectioneren van islamitische gedrag. Het boek heeft ahadīth over het sociaal gedrag van de Profeet Mohammed ﷺ. Dit boek wordt overschaduwd door Imām al-Bukhārī ‘s…

Vrees Allāh Ta’ālā

De Heilige Profeet Mohammed ﷺ zei: “Ik laat twee dingen achter, u zult niet afdwalen zolang u beiden naleeft, namelijk het Boek van Allāh (Qur’ān) en mijn Sunnah.” Allāh Ta’ālā openbaart: “Wil je een volk niet bestrijden dat zijn eden…

Translate »
error: Content is protected !!