Categorie Kennis en wetenschap

Ijtihād en de Mujtahid

Door Arīf Billāh Hazrat Maulana Abdul Aleem Siddiqui Qādri (radi Allāhu anhu)   Het woord ‘ijtihād’ is afgeleid van de wortel j-h-d, en betekent letterlijk ‘streven met volle inspanning.’ In de islamitische juridische terminologie omschrijft het een poging om, in…

Handelstransacties

Kitāb al-Buyu’ (Het boek der handelstransacties) uit Sahīh Muslim In dit ordonnantie wordt een uiteenzetting gegeven van de handelstransacties die conform de Shari’ah (islamitische wetgeving) is toegestaan. Zaken als omkoopbaar, fraudeleuze handelingen, bedrog zijn allen verboden in de islam. Tot…

Kennis is Macht
indien goed toegepast!

Onze doelstellingen
Qaid-e-Ahle Sunnat Imam Shah Ahmad Noorani Siddiqui Qādri (AlayhirRahma) streefde naar: “een systeem van deugdzame standvastigheid, een  politiek systeem  van veiligheid en rechtvaardigheid, een  economisch systeem van recht en provisie, een spiritueel systeem van meditatief denken en innerlijke reflectie én gedenken van Allāh Ta’ala , en een sociaal systeem van broederschap onder de soennie.”

Translate »
error: Content is protected !!
Chat openen
Hoe kan ik u van dienst zijn?