Kennis is Macht
indien goed toegepast!

Onze doelstellingen
Qaid-e-Ahle Sunnat Imam Shah Ahmad Noorani Siddiqui Qādri (AlayhirRahma) streefde naar: “een systeem van deugdzame standvastigheid, een  politiek systeem  van veiligheid en rechtvaardigheid, een  economisch systeem van recht en provisie, een spiritueel systeem van meditatief denken en innerlijke reflectie én gedenken van Allāh Ta’ala , en een sociaal systeem van broederschap onder de soennie.”

Categorie Talāq

Nikāh automatisch ontbonden

Een fatwa (meervoud fatāwa) is in het islamitische geloof een niet-bindende maar gezaghebbende juridische mening of aangeleerde interpretatie die de bevoegde faqīh (jurist) of mufti kan geven over kwesties die betrekking hebben op de islamitische zaken. De persoon die een fatwa…

Drie Talāq

De vragen over uiting van drie (echt)scheiding Voorwoord Mufti Muhammad Naseem Ashraf Habibi, Habibi Darul Iftā in Durban, Zuid-Afrika. Vandaag de dag worden de meeste moslims geconfronteerd met fitnah (verleiding, het proces; opruiing, burgeroorlog) van de ‘Ghair Muqallid’ of de…

Translate »
error: Content is protected !!
Begin met chatten ..
1
Zoek eerst het Shari'ah antwoord op in de kennisbank, anders hoe kan ik u van dienst zijn?