Dr Mohamed Juzoef Tangali Qadri

Dr Mohamed Juzoef Tangali Qadri

Enquête voor websitefeedback

www.tangali.net

Een website-enquête is een reeks vragen waarmee u zowel kwantitatieve als kwalitatieve feedback geeft over onze website. Deze enquête heeft uitsluitend betrekking op het deel KENNISBANK.

Waarom zou u een website-enquête willen gebruiken? Een enquête is een uitstekend hulpmiddel om te ontdekken hoe bezoekers of gebruikers van website tangali.net ervaren. Zo kunnen wij specifieke informatie verzamelen over waarom mensen tangali.net website bezoeken, wat ze hopen te vinden en of wij de kennis bieden die bezoekers zoeken, en wij aan hun verwachtingen voldoen.

De deadline voor het kunnen invullen van de enquête is 13 maart 2024.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Klik hierop om uw antwoorden te selecteren.

Blijf scherp, deel dit.

Wat is Imān en wat is geloven?

De religieuze leringen die door de Islam zijn geopenbaard, zijn de leringen die zijn geschreven in de boeken van de geleerden van Ahle Sunnah. Een persoon wordt een kāfir (ongelovige) als hij, onder de leringen van Imān en de Shari’ah die zijn overgeleverd door de geleerden van Ahle Sunnah, zelfs een van de nasses (āyat of ahadīth) met een expliciete betekenis niet gelooft. Als hij zijn ongeloof geheim houdt, wordt hij een munāfiq genoemd. De letterlijke betekenis van ‘Islam’ is ‘toegeven en onderwerpen’.

Is Imān één ding, of is het een combinatie van onderdelen? Als het een combinatie is, uit hoeveel onderdelen bestaat het dan? Zijn akten of ‘ibādat inbegrepen in Imān of niet? Als je zegt: “Ik heb Imān”, is  het dan juist om “ishā-Allah” toe te voegen of niet? Is er kleinheid of veelheid in Imān? Is Imān een wezen? Ligt het binnen iemands macht om te geloven, of hebben de gelovigen onder dwang geloofd? Als er kracht of dwang is in het geloven, waarom werd iedereen dan bevolen om te geloven?

Blijf scherp, deel dit.

De spirituele voordelen van de Ramadān ontsluiten door middel van Wazā’if en Azkār

De gezegende maand Ramadān staat voor de deur. Het is een tijd voor vasten, gebed, bezinning en zuivering van de ziel. Een manier om de spirituele voordelen van de Ramadān te ontsluiten, is door de beoefening van Wazā’if en Azkār.

Wazā’if en Azkār zijn twee belangrijke begrippen in de islamitische spiritualiteit. Wazā’if, het meervoud van wazifa, verwijst naar een verzameling specifieke smeekbeden, recitaties en gebeden die moslims reciteren voor bepaalde beloningen of resultaten.

Er zijn verschillende soorten Azkār die moslims kunnen reciteren, bijvoorbeeld:

 1. Tasbīh: De herhaling van specifieke zinnen, zoals SubhānAllāh (Glorie aan Allāh Ta’ālā), Alhamdulillāh (Geprezen zij Allāh Ta’ālā) en Allāhu Akbar (Allāh Ta’ālā is Groot). De 99 namen van Allāh Ta’ālā zijn ook opgenomen in tasbīh, zoals Yā Hāfizu (O! Voogd), Yā Salāmu (O! Iemand die vrij is van alle gebreken en verlies), enz.
 2. Salawāt: Het reciteren van gebeden voor het zenden van zegeningen over de profeet Mohammed ﷺ, zoals Allāhumma salli ala Muhammadin wa alā aali Muhammad (O Allāh Ta’ālā, zend vrede en zegeningen over Mohammed en zijn familie).
 3. Astaghfār: Het zoeken naar vergeving van Allāh Ta’ālā door middel van specifieke zinnen, zoals Astaghfirullah (Ik zoek vergeving van Allāh Ta’ālā).
 4. Heilige Qur’ān recitatie: Het reciteren van de Heilige Qur’ān wordt beschouwd als een vorm van zikr op zich en heeft tal van voordelen.
 5. Azkār van de ochtend en avond: Het reciteren van specifieke zinnen en gebeden in de ochtend en avond, zoals de du’ā voor het zoeken van toevlucht bij Allāh Ta’ālā tegen het kwaad van de nacht en de dag.
Nachten van deze Ibādah in Teams zijn (telkens van 22:30 – 00:00):
 • Vrijdagavond 15 maart 2024 {1e Ashra, dagen 1-10}
 • Vrijdagavond 29 maart 2024 {2e Ashra, dagen 11-20}
 • Vrijdagavond 5 april 2024 {3e Ashra, dagen 21-30}

Aanmelden om deel te nemen aan de speciale gebeden.

Blijf scherp, deel dit.

Zwarte Magie, hoe bescherm je jezelf!

“En zij volgen dezelfde weg, die de duivels volgden tegen de regering van Salomo – en Salomo was niet ongelovig, maar ongelovig waren de duivels en zij leerden de mensen leugen en bedrog. En (zij handelen naar) hetgeen aan de twee engelen, Hāruten Mārutin Babylon was geopenbaard. Maar deze beiden leerden niemand, voordat zij hadden gezegd: “Wij zijn slechts een beproeving; weest daarom niet ongelovig”. Zo leren zij (de mensen) van hen datgene waarmee zij een geschil maken tussen een man en zijn vrouw, maar zij schaden er niemand mee, tenzij door Allāh’s bevel; maar dezen leren wat hen schaadt en geen goed doet, hoewel zij weten, dat hij, die in deze zaken handelt geen voordeel heeft in het hiernamaals; slecht is hetgene waarvoor zij hun ziel hebben verkocht; hadden zij het slechts ingezien!”

Aanmelden voor deelname aan deze webinar.

Blijf scherp, deel dit.

Studiebegeleiding, vorming en onderwijs

Studiebegeleiding is een waardevolle ondersteuning voor studenten die moeite hebben met hun studie. Of je nu worstelt met het halen van tentamens, schriftelijke opdrachten, concentratieproblemen, faalangst, of andere uitdagingen, studiebegeleiding kan je helpen om effectiever te studeren en betere resultaten te behalen. In goed onderwijs gaat het om scholing én vorming. Scholing en vorming versterken elkaar, en jongeren hebben beide hard nodig. Onderwijs draait nooit alleen om kennis, en zeker niet alleen om informatie. Goed onderwijs richt zich op veel meer dan het overdragen van kennis, inzicht, het aanleren van vaardigheden en attitude.

 • zelfstandige docent voortgezet en tertiair onderwijs;
 • studie- en huiswerkbegeleiding, geven van bijlessen e.d.;
 • geven van cursussen, trainingen aan volwassenen gericht op de persoonlijke ontplooiing en vorming;
 • geven van cursussen, trainingen op het gebied van politieke vorming, vakbondsvormingswerk e.d.;
 • geven van inburgeringscursussen;
 • geven van cursussen, trainingen voor het omgaan met stress;
 • trainingen op het gebied van sociale vaardigheden en communicatie;
 • life coaching (coaching op het gebied van vraagstukken rond werk/privé balans, algehele persoonlijke ontwikkeling, relaties etc.);
 • het geven van lezingen;
 • schoolcatechese en zondagsscholen;
 • samenstellen van cursussen en ander lesmateriaal;
 • afnemen van examens.

Kunnen wij u ergens meer helpen, klik dan hierop om het contactformulier in te vullen.

Blijf scherp, deel dit.

Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering

Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering omvat een breed scala aan diensten die bedrijven helpen hun prestaties te verbeteren, van het optimaliseren van bedrijfsprocessen tot het ondersteunen bij fusies en overnames. Dit type advies wordt vaak ingehuurd door bedrijven, instellingen en overheden om te adviseren over management en bedrijfsvoering. De professionals die werkzaam zijn in dit vakgebied worden organisatieadviseurs of managementconsultant genoemd.

 • bedrijfseconomisch advies verstrekken voor zover het niet direct de bedrijfsorganisatorische kant betreft, w.o. onderzoek en advies met betrekking tot kwaliteitsbeheersing, verkoopbevordering, verkooptechniek en import en export;
 • onderzoek en advies met betrekking tot logistiek, productmanagement en fysieke distributie;
 • helpen opstarten van kleine ondernemers;
 • begeleiden van management door financial, executive of business coaching;
 • begeleiden van management voor certificering van bedrijven op basis van ISO normering;
 • bekleden van commissariaten en bestuurslidmaatschappen.
 • advies verstrekken op bedrijfsorganisatorisch gebied;
 • onderzoek en advies met betrekking tot financieringen, beleggingen en investeringen.

Kunnen wij u ergens meer helpen, klik dan hierop om het contactformulier in te vullen.

Blijf scherp, deel dit.

Rechtskundige advies

Rechtskundig advies verwijst naar juridisch advies of raadpleging. Het wordt verstrekt door professionals in de juridische dienstverlening om individuen en organisaties te helpen bij juridische kwesties. Deze professionals kunnen rechtskundige adviseurs, advocaten en gerechtsdeurwaarders zijn. Ze begrijpen de wet en jurisprudentie en kunnen bijvoorbeeld helpen bij het opstellen van juridische documenten, bemiddelen of zelfs procederen als dat nodig is.

 • geven van rechtskundige adviezen;
 • bedrijfskundig-juridische adviezen;
 • juridisch advies over sociale zekerheidswetgeving;
 • verlenen van juridisch bijstand in gerechtelijke procedures waarbij geen verplichte procesvertegenwoordiging geldt en bij overige wettelijk voorgeschreven procedures.
 • Islamitisch recht.

Kunnen wij u ergens meer helpen, klik dan hierop om het contactformulier in te vullen.

Blijf scherp, deel dit.

Boekouden

Boekhouden is het vastleggen van alle financiële transacties van een bedrijf. Met deze transacties krijg je een duidelijk beeld van hoe het bedrijf presteert en inzichten in bijvoorbeeld de financiële gezondheid. Op basis hiervan kun je de juiste financiële beslissingen nemen. Een boekhouding omvat verschillende taken, waaronder:

 • Vastleggen van financiële transacties: Het registreren van alle financiële transacties en deze koppelen.
 • Opstellen van rapportages: Het maken van belangrijke rapporten, zoals de balans en de winst- en verliesrekening.
 • Jaarrekening opstellen: Voor eenmanszaak/zzp.
 • Belastingtechnische zaken: Als ondernemer heb je te maken met Btw-aangifte, loonheffingen en belastingen over je eigen inkomsten.

Pakket 1 kost € 50,- per maand. U voert zelf de facturen, bonnen en bankafschriften in ons boekhoudapplicatie, opgave voor BTW aangifte per kwartaal, opstellen en bespreken jaarrekening, onbeperkt vragen stellen via email, opgave voor aangifte IB. Maandelijks financieel overzicht. Wij doen geen salarisadministratie en ook geen loonaangifte.

 

Pakket 2 kost € 160,- per maand. Wij voeren uw facturen en bonnen (300 facturen en bonnen per jaar) en bankafschriften zelf in het boekhoudsysteem, opgave BTW aangifte per kwartaal, opstellen en bespreken jaarrekening, onbeperkt vragen stellen via de email, opgave voor aangifte IB. Maandelijks financieel overzicht. Per kwartaal managementrapportage. Verder 60 minuten gratis juridisch advies per maand. Wij doen geen salarisadministratie en ook geen loonaangifte. Voor onze klanten (starters) gratis ondernemersplan bij de start.

 

Kunnen wij u ergens meer helpen, klik dan hierop om het contactformulier in te vullen.

Blijf scherp, deel dit.

Over JurisDoctor Tangali

JurisDoctor Tangali is een zelfstandige dienstverlener met 40 jaar ervaring op bestuurskundig en bedrijfskundig gebied.

Als bestuurskundige houden wij ons onder andere bezig met het oplossen van maatschappelijke problemen. Het is een multidisciplinair beroep, wat betekent dat een bestuurskundige kennis, inzicht en vaardigheid heeft in meerdere disciplines.

 • Als bestuurskundige en bedrijfskundige adviseren wij stichtingen, verenigingen, overheden, maar ook particulieren, ondernemers, eenmanszaak/zzp, maatschap, v.o.f. en cv.
 • Ook kunnen wij de boekhouding voor eenmanszaak/ zzp verzorgen.
 • Kunnen wij Rekenkamer- en Raad van Toezicht rollen vervullen.
 • Kunnen wij als Data Protection Officer (Functionaris Gegevensbescherming) optreden voor de AVG.
 • Kunnen wij de IT-Security (ISO27001/27002) van uw organisatie doorlichten.

Bereikbaarheid en overige informatie

 • Ma t/m vr van 09:30 – 17:00
 • Mobiel 0683 369 913, bij geen gehoor stuurt u een digitaal bericht.
 • Voor digitaal contact, klik hierop.
 • Tarief voor adviezen is €75,- per uur.
 • Bespreking: op afspraak in één van onze locaties in/of omgeving Leiden. De kosten van de locatie (€15,- tot €35,- per uur) worden doorbelast naar de adviesvrager.

Lidmaatschappen

 • Geregistreerd als docent in het kwaliteitsregister van Crkbo
 • Lid van Nederlandse Juristen Vereniging
 • Lid van International Law Association, UK
 • Lid van Institute of Management Accountants, US Chapter VU Amsterdam, NL
 • Honorary Advisor in the Board of Global Advisors for Quality Assurance in Education, India.
Blijf scherp, deel dit.
Translate »
error: Content is protected !!