Categorie Tasawwuf (mystiek)

Darood Taaj

Darood Taaj Transliteratie Allāhumma salli `ala Sayyidena wa Maulana Muhammadin sahibit taaji wal-mi`raaji wal burāqe wal-`alam. Dafi` al-balā’i wal-wabā’i wal-qahti wal-maradi wal-alam. ismuhu maktubum marfu`um mashfu`um manqushun fil lawhi wal-qalam. Sayyidil `Arabi wal-`ajam. Jismuhu muqaddasum mu`attarum mutahharum munawwarun fil-bayti wal-Haram.…

Soefi Ordes

Qādiriyya Qādiriyya is een van de oudste Soefi tariqah. Het ontleent zijn naam aan Abdul-Qādir Jilāni (radi Allāhu anhu, 470 Hijri/1077-1166). Hij was een inwoner van de Iraanse provincie Jilān. In 1134 werd hij directeur van een soennitische Hanbali school…

Wat Sheikh ‘Abdul Qādir Jilāni (radi Allāhu anhu) antwoordde op vragen over verschillende belangrijke issues

Qutub-e-Rabbāni, Ghaus-e-Samdāni, Haiqal-e-Noorani, Mehboob-e-Subhāni Bargah-e-Ilāhi, Sheikh-ul-Akbar, Gohar Darya-e-Wilaayat, Qutb-ul-Aqtāb, Fard-ul-Ahbāb, Hazrat Abu Mohammed Sayyid Mohiyuddin ‘Abdul Qādir Jilāni (radi Allāhu anhu) Inleiding Ten aanzien van goddelijk geïnspireerde verkrijging [mawārid Ilāhiyya] en satanische insinuaties [tawāriq Shaitāniyya]. Aan Sheikh ‘Abdul-Qādir (radi Allāhu…

Translate »
error: Content is protected !!