Kennis is Macht
indien goed toegepast!

Onze doelstellingen
Qaid-e-Ahle Sunnat Imam Shah Ahmad Noorani Siddiqui Qādri (AlayhirRahma) streefde naar: “een systeem van deugdzame standvastigheid, een  politiek systeem  van veiligheid en rechtvaardigheid, een  economisch systeem van recht en provisie, een spiritueel systeem van meditatief denken en innerlijke reflectie én gedenken van Allāh Ta’ala , en een sociaal systeem van broederschap onder de soennie.”

Categorie Tasawwuf (mystiek)

Soefi Ordes

Qādiriyya Qādiriyya is een van de oudste Soefi tariqah. Het ontleent zijn naam aan Abdul-Qādir Jilāni (radi Allāhu anhu, 470 Hijri/1077-1166). Hij was een inwoner van de Iraanse provincie Jilān. In 1134 werd hij directeur van een soennitische Hanbali school…

Wat Sheikh ‘Abdul Qādir Jilāni (radi Allāhu anhu) antwoordde op vragen over verschillende belangrijke issues

Qutub-e-Rabbāni, Ghaus-e-Samdāni, Haiqal-e-Noorani, Mehboob-e-Subhāni Bargah-e-Ilāhi, Sheikh-ul-Akbar, Gohar Darya-e-Wilaayat, Qutb-ul-Aqtāb, Fard-ul-Ahbāb, Hazrat Abu Mohammed Sayyid Mohiyuddin ‘Abdul Qādir Jilāni (radi Allāhu anhu) Inhoud Inleiding                                 Wat betreft de liefde [mahabba]?       Relatie tot de realisatie van Goddelijke Eenheid [tawhīd]     Wat onderscheiding betreft [tajrid]?…

Hisār, raj’at, numerologie

Wat is hisār? Hisār is een integraal en onmisbaar onderdeel van amaliyāt. Het veld van amaliyāt zit vol risico’s en gevaren. Een klein foutje van een amīl kan zijn leven en zijn gezond verstand in gevaar brengen. Hisār is daarom…

Yaqīn (zekerheid)

Op dat niveau van begrip, dus het bewustzijn, begint het wegwerken van het idee van het aanvaarden van zichzelf als een lichaam. De Sufi-student voelt zichzelf soms als een lichaam en soms als iets dat losstaat van het lichaam. Echter…

Ilm-e-Laduni

De volgende zijn enkele voorbeelden van Ilm-e-Laduni Hazrat Abu Bakr (radi Allāhu anhu) zei tegen Hazrat Aisha (radi Allāhu anha) op het moment van zijn dood: “Zij zijn zowel uw broer als zuster.” Op dat moment was zijn vrouw zwanger…

Spirituele cultuur in de islam

Door Maulana Shah Muhammad Abdul Aleem Siddiqui Qadri (radi Allāhu anhu)  Over de missionaris Elke religie en elke ideologie heeft in elk tijdperk zijn grote exponenten die op een voorname manier de zaak verpersoonlijken die zij koesteren en handhaven en…

Translate »
error: Content is protected !!
Begin met chatten ..
1
Zoek eerst het Shari'ah antwoord op in de kennisbank, anders hoe kan ik u van dienst zijn?