Kennis is Macht
indien goed toegepast!

Onze doelstellingen
Qaid-e-Ahle Sunnat Imam Shah Ahmad Noorani Siddiqui Qādri (AlayhirRahma) streefde naar: “een systeem van deugdzame standvastigheid, een  politiek systeem  van veiligheid en rechtvaardigheid, een  economisch systeem van recht en provisie, een spiritueel systeem van meditatief denken en innerlijke reflectie én gedenken van Allāh Ta’ala , en een sociaal systeem van broederschap onder de soennie.”

Categorie Management & Organisatie

De professionele organisatie

Een praktische handleiding voor bestuurders, leden/donateurs van moskeeën, Jamia en begrafenisstichtingen. Bent u als geldverstrekker medeplichtig aan diefstal en fraude? Wat zegt de Shari’ah en de Nederlandse wetgeving hierover? In Nederland, maar ook daarbuiten, heerst door kennis te kort[1]  enorm…

Islamitisch management

Door Alahazrat Imām Ahmad Raza Khan (radi Allāhu anhu) De oorspronkelijke versie van managementwetenschappen in islam is in de Urdu verschenen in Fatāwa-e-Razwiyah, deel 11, van Imam Ahmad Raza Khan Qadri (radi Allāhu anhu). Over deze wetenschap stelde Maulana Yaar…

Communicatie is de sleutel tot succes

Inleiding Mensen die goed kunnen begrijpen, kijken en luisteren hebben de halve wijsheid, maar zij die dat niet kunnen en ook niet willen leren, blijven in hetzelfde cyclus circuleren en komen niet vooruit. Communicatie heeft niet alleen te maken met…

Translate »
error: Content is protected !!
Begin met chatten ..
1
Zoek eerst het Shari'ah antwoord op in de kennisbank, anders hoe kan ik u van dienst zijn?