Categorie: Alahazrat publ


  • Dara-El-Qubah An-Dark-E-Waqt-Al-Subha Fatāwa-E-Razwiyah, deel 4 Mujaddid-e-Azam Imām Ahmad Raza Khan Qādri (radi Allāhu anhu) Kwestie Van                 : Bazaar Lal Kurti, Camp Meruth.Afzender         : Shaikh Mohammad Ahsanul Haque Hanafi QādriDatum             : 14 Ramadan, 1326 Hijra Vraagstelling Wat zeggen de respectabele theologen en deskundigen van de Shari’ah (Heilige Qur’ān en Soenna) in deze zaak, dat de…

  • De 15e avond van maand Sha’bān is een zeer gezegende nacht. Volgens de Hadith Sharīf is de naam Laylat al-Barā’ah van deze mubārak nacht “Nisf Sha’bān” wat betekent 15e nacht van de maand Sha’bān. Deze nacht is net als de nachten van Mirāj Sharīf, Raghaib Sharīf en Laylatul Qadr Sharīf zeer gezegend. Laylat al-Barā’ah wordt…

  • Silsilah Aaliyah Qādiriyya Barkātiya Radawiyyah Nooriyya Alahazrat Imām Ash Shah Ahmed Raza Khan Al-Qādri (radi Allāhu anhu) Shajrah Arabisch Nahmadahu wa Nusalli alā Rasoolihil Karim Shajratun Tayyibatun Asluha Thabituw wa Far’uha fis Samā’i Hazihi Silsilati Mīm Mashā’ikh fit Tariqat Aliyatil Aaliyatil Qadriyatit Tayibatil Mubārakāti. Allāhumma Salle wa Sallim wa Bārik ala Sayyidena wa Maulana Muhammadim…

  • Alahazrat Ash Shah Imām Ahmed Raza Khan Al-Qādri(radi Allāhoe anhoe) Noot Smeekbede (du’ā) voor zowel de ochtend als de middag SMEEKBEDE 1: Soebhānallāhie Wa Bi Hamdihie Wa Laa Qoewwata Illā Billāhiel Masha’Allāhoe Kaana Wa Maa Lam Yashaa Lam Yakoen ‘Alamoe Annal Lāha Alā Koellie Shayīn Qadier. Wa Annal Lāha Qad Ahaata Bi Koelli Shayīn Ilma.…

  • Alahazrat Imām Ahmad Raza Khan (radi Allāhu anhu) De oorspronkelijke versie van managementwetenschappen in islam is in de Urdu verschenen in Fatāwa-e-Razwiyah, deel 11, van Imam Ahmad Raza Khan Qadri (radi Allāhu anhu). Over deze wetenschap stelde Maulana Yaar Khan op 20 Dhū’l-Hijja 1305 H (dinsdag 8 augustus 1888) vragen aan Imām Ahmad Raza Khan…

  • Vragen gesteld op 3 Rabi-ul-Akhir 1320 Hijri aan Alahazrat of het is toegestaan ​​om “Yā RasoolAllāh, Yā Walī Allāh en Yā Ali Mushkil Khusha” te zeggen in tijden van nood? Is het toegestaan ​​of niet om hulp te zoeken bij de profeten en heiligen? Beantwoording in Ahkām-e-Shari’ah door Imām-e-Ahle Sunnah Alahazrat Imām Ahmad Raza Khan…

  • Door Imām Ahmad Raza Khan Qadri (radi Allāhu anhu) Imam Ahmad Raza Khan Bareilvi (radi Allāhu anhu) is bekend over de hele wereld vanwege zijn persoonlijkheid en werk. Zijn persoonlijkheid is zo groot, dat hij geen introductie nodig heeft. Hij beijverde zich tegen alle ketterbewegingen en Bid’ah en slaagde in zijn missie. Hij was de…

  • Een vertaling van het boek van Mujaddid-e-Deen-o-Millat Alahazrat Ash-Shah Imām Ahmed Raza Khan Qādri Barkati (radi-Allāhu ‘Anhu), 13e Sha’ban 1321 Vraagstellingen Wat is het oordeel van de Ulema van de islam in het volgende gevallen. Kan de ziel van de overledene ooit zijn huis, na het overlijden, bezoeken of niet? Heeft de overledene voordeel aan…

  • Vraag gesteld aan Alahazrat op 14 Rabī-ul-Aakhir 1320 Hijri over de rechten en plichten van de kinderen ten opzichte van hun overleden ouders. Beantwoording in Ahkām-e-Shari’ah door Imām-e-Ahle Sunnat Alahazrat Imām Ahmad Raza Khan al-Qādri (radi-Allāhu ‘Anhu) Raadgevingen uit Ahadīth De belangrijkste rechten van de kinderen tegenover hun overleden ouders zijn, dat als de ouder(s) eenmaal…

  • Allama Maulana Imran Raza Khan Samnani Mia al Qadri Inleiding Sayyidena Abu-Huraira (radi Allāhu anhu) vertelt dat Sayyidena Rasūlullāh ﷺ zei: “Voorwaar, Allah zal aan het begin van elke eeuw een dergelijke persoon uit deze Ummah sturen die hun religie (Deen) zal verfrissen en herstellen.” De hierboven vermelde Hadith is geregistreerd door de volgende Hadith…

Translate »
error: Content is protected !!