Stichting Noorani Islamic Research Institute

Opgedragen aan mijn ouders en mijn murshid Sheikh Qaid-e-Ahle Sunnat Imam Shah Ahmad Noorani Siddiqui Qadri (Alayhir Rahmah)

—————

Murid van Qaid-e-Ahle Sunnat Sheikh Shah Ahmad Noorani Siddiqui Qadri ( Alayhir Rahmah)

Talib van Taajush Shariah Sheikh Akhtar Raza Khan Qadri (Alayhir Rahmah)

Khalifa van Shere Raza Sheikh Mannan Raza Khan Qadri (Hafizullah)

—————-

Stichting Noorani Islamic Research Institute is een NGO en non-profit onderzoeksinstituut op het gebied van onderwijs, moslimstudies, liefdadigheid, islamitische-, politieke-, juridische-, bedrijfskundige wetenschappen, Sufi studies en gezondheid halāl producten en diensten.

De stichting moedigt het werk aan een breed scala van onderwerpen die relevant zijn voor de onderwijssector, waaronder maar niet beperkt tot pedagogiek, lerarenpraktijken, leiderschap en beleid, omdat het betrekking heeft op de voorwaarden en status van onderwijs in moslimgemeenschappen en participatie in wereldwijde in stellingen. Het uitgangspunt van Stichting is dat onderwijs meer dient dan alleen het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden, maar de verbetering van de holistische aspecten (fysiek, biologisch, technisch, chemisch, economisch, enz.) van individuen en samenlevingen. Stichting zoekt manuscripten op vakgebieden zoals vergelijkend onderwijs, jeugd- en jongerenontwikkeling, curriculumhervorming, voorschools onderwijs, hoger onderwijs en anderen. Stichting heeft een periodiek tijdschrift zonder disciplinaire of methodologische vooringenomenheid.

Hoogopgeleiden kunnen ook teksten insturen voor kosteloos plaatsing in de RSS-tijdschrift van Stichting. Alle manuscripten worden eerst onderworpen aan een dubbelblind peer-review proces voorafgaand aan aanvaarding en publicatie.

Curriculum van de oprichter
Aashiq Aala Hazrat Dr Mohamed Juzoef Yahya Tangali Qadri Khalifa Bareilly Shareef
Ibn Abdul Aziz ibn Abdul Karim ibn Alyan Taug-e-Ali ibn ……………… Abdul Karim Taug-e-Ali (radi Allahu anhu 650 H.)

Hij studeerde af in islamitische masterclasses aan onderstaande universiteiten in: Uloom al-Qur’ān, Usool Tafsir, Usool Hadith, Usool Fiqh, Fiqāh, Legal Skills, Advanced History of Islam, Tasawwuf, Islamic Asset Law, Islamic Business Law, Social Rights & Insurances, Ethics, Philosophy, Juridical Skills of Jurisprudence, Islamic Family-, Inheritance-, Criminal- and Contract Law, Philosophy of Islamic Economics & Finance, Management & Leadership (Servitude, Politicians/ Politics/Religious Leaders), Islamic Financial Instruments, Banking Sales and Marketing Strategy, Islamic Financial Engineering, Ahadīth Skills, en Judge Skills (Fatwa Issuing), Biography of the Holy Prophet Mohammed ﷺ, and his Companions. Afstudeerthesis op het Heilige Qur’ān, H51, vers 56:  وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ

Tot zijn hoogleraren Islamic Studies behoren o.a. : prof. dr. Marzoukh Auled al-Abdellah al-Azhari, prof. dr. Sjoerd van Koningsveld, prof. dr. Muhammad Humayon Abbas Dar MBA MSc, prof. dr. Mehmet Asutay, prof. dr. Rodney en dr. Hasan Yar. Zijn praktijkbegeleider was Mufti-e-Azam Europe Faqīh-e-Islam wal Qāzi-e-Holland Hazrat Allama Maulana Abdul Wajīd Qādri Razvi van wie hij kneepjes van vakgebieden leerde en a publiek in Masjid Faried-ul-Islam Amsterdam toestemming kreeg om operationeel te worden.

 • Alim-e-Din (Dastaar Bandi), Jamia Nooria Razvia, Bareilly, India
 • JD Doctor of Islamic and Secular Jurisprudence, Durham University-School of Islamic Studies & Middle Eastern Government/OUNL
 • Ph.D. in Islamic Studies (Dars-e-Nizami and Sciences), PHU/California University fce
 • M.Phil. in Islamic Studies (Dars-e-Nizami), Hijaz College University, Engeland
 • Master of Business Administration, NCOI Business School
 • Executive Master of Business Administration specialist Strategic Management & Corporate Governance, Avanplus/University of Miami Business School, USA
 • Master of Arts in Controlling (with distinction), Avansplus
 • Master of Science in Internal Auditing (with distinction), Avansplus/California University fce
 • PGDip Chief Information Security Officer, HvA/School of Economic and Business
 • PGCert IT-Security Manager, International Institute of Research
 • PGDip Toetsingambtenaar/beslisser conform Rechterlijke Macht, Bestuursacademie Randstad
 • PGCert Islamic Finance & Banking, Durham University/School of Islamic Studies and Middle Eastern Government, Engeland
 • PGCert Operational- en EDP Audit, Erasmus Universiteit/Rotterdam School of Management ESAA
 • PGCert Correspondence Policy & Law, Universiteit van Amsterdam/Faculteit Letterkunde
 • PGCert Selectievaardigheden Etnische Groepen en Arbeidsmarkt, Universiteit van Amsterdam/faculteit Arbeid- en Organisatiepsychologie
Erkenning door instellingen voor onderwijs
 • Geregistreerd in het CRKBO-register sinds 2014. Hiermee voldoet de docent aan de kwaliteitseisen van de Nederlandse Raad van Trainers en Opleiders en de Vereniging van ICT-opleiders.
 • Honorary Advisor in the Board of Global Advisors for Quality Assurance in Education of the Confederation International Accreditation Commission, India.
Diplomawaardering en onderwijsontwikkeling

Wij kunnen zowel islamitische- als seculiere professional diploma’s en certificaten evalueren naar EQFM-maatstaf, het Europese norm voor hoger onderwijs. Wij zijn in het bezit van Nederlandse en Internationale accreditatie en certificaten IAO, BKE en Nuffic voor diplomawaardering en het ontwikkelen van opleidingen in het hoger onderwijs.

Europese Commissie
 • 2011 – heden Lid Radicalisation Awareness Network (RAN Practitioners) 
 • 2015 – heden European Research Executive Agent, REA Agency Europese Commissie
 • 2013 – 2014 EU participant in Erasmus+ InterPriSE – Intercultural Primary School Education

Standaard Bedrijfsindeling

SBI 7220 Geesteswetenschappelijke research

Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij – en geesteswetenschappen. Deze klasse omvat speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van wetenschappelijk onderwijs: onderwijs, vorming en omscholing, cultuur en religie, recreatie, sport en toerisme, welzijnszorg en politiek, archeologie en geschiedenis, psychologie, wijsbegeerte, economie en planologie, maatschappelijke structuren, relaties en gedragspatronen.

SBI 85599 Studiebegeleiding- en onderwijs

Studiebegeleiding , vorming en onderwijs, deze klasse omvat: zelfstandige leraren; studie- en huiswerkbegeleiding, geven van bijlessen e.d.; geven van cursussen , trainingen aan volwassenen gerich t op de persoonlijke ontplooiing en vorming; geven van cursussen , trainingen op het gebied van politieke vorming, vakbondsvormingswerk e.d.; geven van cursussen , trainingen voor het omgaan met stress; schoolcatechese en zondagsscholen; onderwijs niet in te delen naar niveau en samenstellen van cursussen en ander lesmateriaal.

Info van de stichting

KvK-nummer: 51497735

ING-bank: NL77 INGB 0005 9953 68

BTW-nr: vrijgesteld

Oprichting: 17-12-2010

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Juristen Vereniging
 • International Law Association, Londen
 • Institute of Management Accountants, Chapter Vrije Universiteit

Het is verboden om logo’s van Stichting NIRI te gebruiken.

Eigenaar is Stichting NIRI. Alle rechten voorbehouden. Zonder toestemming van de auteur mag niets uit deze uitgave worden vereenvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of door opname of enige andere manier zonder. Dit geldt tevens voor gehele of gedeeltelijke bewerkingen van de uitgave. De informatie en de gegevens die worden verstrekt zijn en blijven eigendom van Stichting NIRI. Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud in dit document is slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur. Ondanks zorgvuldige samenstelling van dit document, kan de auteur geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die zou kunnen voorkomen in deze uitgave. 

Translate »
error: Content is protected !!