Diploma evaluatie

Bezitters van professional diploma’s en certificaten

Indien een opleidingsinstituut, instelling of werkgever vraagt om uw diploma door ons te laten waarderen, dan dient u een schriftelijke bevestiging te vragen aan die instelling dat zij akkoord gaan met onze dienstverlening. Bij uw aanvraag stuur u deze bevestiging mee naar Stichting.

Wij zijn sinds 2016 houder van het Nuffic Certificaat Diplomawaardering en het gebruik van Landenmodules.

Wat zegt Nuffic: “Wij zijn Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs. Van primair en voortgezet onderwijs tot beroepsgericht en hoger onderwijs en onderzoek. Onze ambitie is dat iedere leerling en student internationale ervaring opdoet. Vanuit die gedachte moedigen we iedereen aan om eigen grenzen te verleggen.”

Voor wie? Particulieren, overheid, werkgevers, opleidingsinstellingen, enzovoorts.

Onze ervaringen

  • Wij zijn opgeleid en getraind in het evalueren van professional diploma’s van private scholen, omdat die kennis en wetenschap bij de reguliere onderwijs- en evaluatie instellingen ontbreekt.
  • Wij hebben meer dan 15 jaar onderwijskundige ervaring opgedaan bij de grootste opleider in Nederland als freelance docent, examinator en beslisser op bezwaarschriften van studenten bachelor en master, Naast deze hooftaken zijn andere onderwijsgerichte activiteiten online learning docent, assessor/ beoordelaar mondeling examen, beoordelaar moduleopdrachten, beoordelaar schriftelijk examen, portfoliobegeleider, portfoliobeoordelaar, EVC — assessor, EVC — portfoliobegeleider,  afstudeerbegeleider en trainer.

Diplomawaardering aanvragen

Kennis is Macht
indien goed toegepast!

Onze doelstellingen
Qaid-e-Ahle Sunnat Imam Shah Ahmad Noorani Siddiqui Qādri (AlayhirRahma) streefde naar: “een systeem van deugdzame standvastigheid, een  politiek systeem  van veiligheid en rechtvaardigheid, een  economisch systeem van recht en provisie, een spiritueel systeem van meditatief denken en innerlijke reflectie én gedenken van Allāh Ta’ala , en een sociaal systeem van broederschap onder de soennie.”

Translate »
error: Content is protected !!
Chat openen
Hoe kan ik u van dienst zijn?