Categorie: Het Leven


  • Inleiding Een geloofsgenoot Ahle Sunnat mailde op 27 december 2007 een vraagstelling betreffende zelfmoord. In dit artikel zal ik proberen met mijn nederige kennis een antwoord te geven op de vraagstelling, een antwoord dat het gebaseerd is op de Heilige Qur’ān en Ahadīth van de Heilige Profeet Mohammed ﷺ. In dit artikel ga ik niet…

  • Inleiding In het islamitische geloof wordt de ziel gezien als een eeuwige en onstoffelijke essentie, onderscheiden van het fysieke lichaam. Het wordt vaak beschreven als de kern van de identiteit van een individu, met het potentieel voor spirituele groei en morele ontwikkeling. Volgens de islamitische leer schiep Allāh Ta’ālā de ziel na de vorming van…

  • Aansluitend op het boek “Embryologie” van Alahazrat reist de vraag hoe een de bevruchting in de baarmoeder een jongen of meisje wordt. Hiervoor raadplegen wij het Sahīh Muslim ahadīth boek. Baden is verplicht voor een vrouw na ervaren van orgasme in droom. Hazrat Anas bin Malik (radi-Allāhu ‘Anhu) berichtte, dat Umm Sulaim (radi-Allāhu ‘Anha) het volgende…

  • Abortus

    ,

    Inleiding Al enkele jaren wordt in de wijde wereld een wet aangenomen die vrouwen het recht geeft om toevlucht te nemen tot de praktijk van abortus, mochten zij onder andere het gevoel hebben het kind niet te kunnen ondersteunen voor een ‘geldige’ reden zoals moeilijke economische omstandigheden; dit noemen ze abortus op afroep. Wat is…

  • Vertaling van het boek “Embryologie, weerlegging van de aanspraak van een christelijke priester” van de auteur Alahazrat Imām Ahmad Raza Khan al-Qādri (radi-Allāhu ‘Anhu) Inleiding In deze verhandeling van Imām-e-Ahle Sunnat Sayyidena Shah Ahmad Raza Khan al-Qādri (radi-Allāhu ‘Anhu) worden de inzichten van de christenen weerlegd. Alahazrat weerlegt of bewijst feiten zoals gewoonlijk altijd met eerst…

Translate »
error: Content is protected !!