Categorie De dood

De Hel

Dit is ook een plaats waar er volledige duisternis is en een sterk zwart vuur, dat geen glans heeft, en deze plaats is gemaakt voor de zondaars en de ongelovigen om te leven. De ongelovigen zullen hier voor altijd worden…

Participatie in Janaza van een ongelovige en badd-aqida

Een geloofsgenoot stelde via WhatsApp een vraag of moslims mogen participeren in overlijdensrituelen van ongelovigen. Onderstaand geef ik (Tangali) antwoord op het vraagstuk. De islam is de enige godsdienst die door Allāh Ta’ālā wordt geaccepteerd. Allāh Ta’ālā openbaart: “Gewis, de…

Plichten van kinderen op overleden ouders

Vraag gesteld aan Alahazrat op 14 Rabī-ul-Aakhir 1320 Hijri over de rechten en plichten van de kinderen ten opzichte van hun overleden ouders. Beantwoording in Ahkām-e-Shari’ah door Imām-e-Ahle Sunnat Alahazrat Imām Ahmad Raza Khan al-Qādri (radi-Allāhu ‘Anhu) Raadgevingen uit Ahadīth De…

Terugkeren van de ziel naar huis

Een vertaling van het boek van Mujaddid-e-Deen-o-Millat Alahazrat Ash-Shah Imām Ahmed Raza Khan Qādri Barkati (radi-Allāhu ‘Anhu), 13e Sha’ban 1321 Vraagstellingen Wat is het oordeel van de Ulema van de islam in het volgende gevallen. Kan de ziel van de…

“Azān-ul-khabar fie Azān-ul-Qabr”

Rechtmatigheid van het geven van Azān bij het graf van de moslim Door ‘Ala Hazrat Imām Ahmed Raza Khan Bareilvi Qadri (radi Allāhu anhu) De bad-aqīda (ongelovigen) hebben commentaar op bepaalde rituelen die gedurende de begrafenis van een moslim worden…

Translate »
error: Content is protected !!