Kennis is Macht
indien goed toegepast!

Onze doelstellingen
Qaid-e-Ahle Sunnat Imam Shah Ahmad Noorani Siddiqui Qādri (AlayhirRahma) streefde naar: “een systeem van deugdzame standvastigheid, een  politiek systeem  van veiligheid en rechtvaardigheid, een  economisch systeem van recht en provisie, een spiritueel systeem van meditatief denken en innerlijke reflectie én gedenken van Allāh Ta’ala , en een sociaal systeem van broederschap onder de soennie.”

Categorie Imān

Tahara (het uitvoeren van wassing)

Wij weten, dat de liefde voor Allāh Ta’ālā het hoogste doel is van een ware gelovige (soenniet). Het is enkel voor deze enige streefdoel dat hij zijn geloof in Hem bevestigt door afstand te nemen van alles wat niet naar…

De principes van de islam

Muballigh-e-Azam Arif Billāh Sheikh al-Tariqat al-Hāfiz Maulana Abdul Aleem Siddiqui Qādri Razvi (radi Allāhu anhu) Het prachtige panorama van de hemel en de aarde dat we om ons heen zien, draagt in zijn innerlijk het getuigenis dat het de schepping…

Ālam-e-Barzakh

Uit Bahār-E-Shari’at Khalifa-e-‘Ala Hazrat Sadrush Shariah Badru Tariqah Allama Amjad Ali Qadri Razvi (radi Allāhu anhu) Ālam-e-Barzakh: het domein tussen de dood en de wederopstanding De term Aqīda betekent ‘goede islamitische geloof’. Inleiding Er is een andere wereld of domein tussen…

Bismillāh-hier-Rahmānir-Raḥīm

(Allāh’s naam zij het begin, Meest Barmhartige, Meest Genadevolle) Sleutel voor succes Bismillāh-hier-Rahmānir-Raḥīm is de sleutel tot de Heilige Qur’ān en voor alle geoorloofde handelingen. Iedere goede daad die begint met het opzeggen van de Bismillāh is waardig voor grote…

Aanwezigheid en Attributen van Allāh

Uit Bahār-e-Shariat door Faqīh-e-Azam Hind Mufti Sadrush Shari’ah, Badr-ut-Tariqah Hazrat Allama Shah Amjad Ali Azmi (‘AlayhirRahma) De term aqīda betekent ‘goed islamitisch geloof’.  Aqīda: Allāh Ta’ālā (Almachtige) is Eén. Hij heeft geen partners in werkelijkheid van Attributen, acties, bevelen of…

Zes Kalma

Geloofsartikelen Eerste Kalma Tayyab La ilāha iellAllāhu Muhammadur RasoolAllāh. Er is geen ander dan Allāh, Mohammed (vrede zij met Hem) is de Boodschapper van Allāh. Tweede Kalma Shahāda(getuigenisverklaring) Ashahadu an lā ilāha iellAllāhu wahdahu lā sharieka lahu wa ashhadu anna…

Translate »
error: Content is protected !!
Begin met chatten ..
1
Zoek eerst het Shari'ah antwoord op in de kennisbank, anders hoe kan ik u van dienst zijn?