Categorie Allāh Ta’ālā

Erediensten

Erediensten en taqwa zijn onderdelen van Imān. Wie deze goed naleeft is niet alleen een goede moslim, maar ook een mu’min. Dir wil zeggen, waarnaar vaak wordt verwezen in de Heilige Qur’ān, een sterk gelovige. Het duidt een persoon aan…

Tawakkul

Een ander gradatie waar degenen die Allāh Ta’ālā naderen is tawakkul (vertrouwen), en het graad is erg hoog. Toch is tawakkul moeilijk en delicaat om te leren. En het is nog moeilijker om het te beoefenen want als iemand denkt…

Bismillāh-hier-Rahmānir-Raḥīm

(Allāh’s naam zij het begin, Meest Barmhartige, Meest Genadevolle) Sleutel voor succes Bismillāh-hier-Rahmānir-Raḥīm is de sleutel tot de Heilige Qur’ān en voor alle geoorloofde handelingen. Iedere goede daad die begint met het opzeggen van de Bismillāh is waardig voor grote…

Aanwezigheid en Attributen van Allāh

Uit Bahār-e-Shariat door Faqīh-e-Azam Hind Mufti Sadrush Shari’ah, Badr-ut-Tariqah Hazrat Allama Shah Amjad Ali Azmi (‘AlayhirRahma) De term aqīda betekent ‘goed islamitisch geloof’.  Aqīda: Allāh Ta’ālā (Almachtige) is Eén. Hij heeft geen partners in werkelijkheid van Attributen, acties, bevelen of…

Kennis is Macht
indien goed toegepast!

Onze doelstellingen
Qaid-e-Ahle Sunnat Imam Shah Ahmad Noorani Siddiqui Qādri (AlayhirRahma) streefde naar: “een systeem van deugdzame standvastigheid, een  politiek systeem  van veiligheid en rechtvaardigheid, een  economisch systeem van recht en provisie, een spiritueel systeem van meditatief denken en innerlijke reflectie én gedenken van Allāh Ta’ala , en een sociaal systeem van broederschap onder de soennie.”

Translate »
error: Content is protected !!
Chat openen
Hoe kan ik u van dienst zijn?