Vrees Allāh Ta’ālā

De Heilige Profeet Mohammed zei: “Ik laat twee dingen achter, u zult niet afdwalen zolang u beiden naleeft, namelijk het Boek van Allāh (Qur’ān) en mijn Sunnah.”

Allāh Ta’ālā openbaart: “Wil je een volk niet bestrijden dat zijn eden heeft gebroken en plannen smeedde om de boodschapper te verdrijven en dat het eerste was om tegen u te beginnen? Vrees je hen? Neen, Allāh is het meest waardig, dat je Hem zoudt vrezen als je gelovigen zijt.” Surah At-Tauba (berouw), H9, vers 13

“Laat niemand van u zichzelf verlagen’. Zij zeiden: “O Profeet ﷺ van Allāh, hoe kan iemand zichzelf verlagen?” Hij antwoordde: “Hij ziet iets dat indruist tegen de Wil van Allāh en moet daarop reageren, maar doet het niet, dus Allāh Almachtige zal tegen hem op de Dag des Oordeels zeggen: Wat hield je tegen om te reageren op zulk en zulk en dit en dat?” Deze persoon zal antwoorden: “Het was de angst voor de mensen.” Daarop zal Allāh antwoorden: “Het is juist Ik voor wie je vrees moet hebben.” Hadith Qudsī komt rechtstreeks van Allāh naar de Profeet Mohammed

Hazrat Abu Huraira (radi Allāhu anhu) vertelde dat de Heilige Profeet Mohammed ﷺ zei: ”Eenieder die een vrouw ophitst jegens haar man of een slaaf jegens zijn meester behoort niet tot ons.” Sunan Abu Dawood

Hazrat Muharib (radi Allāhu anhu) vertelde dat de Heilige Profeet Mohammed ﷺ zei: “Allāh heeft niets onaangenamer gevonden dan echtscheiding.” Abu Dawood

Hazrat Thawban (radi Allāhu anhu) vertelde dat de Heilige Profeet Mohammed ﷺ zei: “Als een vrouw haar man om echtscheiding vraagt zonder zwaarwegende reden zal de odeur van het Paradijs voor haar verboden worden.” Abu Dawood

Hazrat Abu Zarr (radi Allāhu anhu) vertelde dat de Heilige Profeet Mohammed ﷺ aan hem zei: “Heb vrees voor Allāh waar je ook bent; als je een slechte daad vervolgt met een goede daad zul je de slechte daad teniet doen; en handel met mensen die een goed karakter hebben.” Ahmad, Tirmizi en Darimi

Hazrat Abu Bakr as-Siddiq (radi Allāhu anhu) zei: “Mensen, jullie moeten dit vers reciteren: “O gelovigen, bescherm jezelf; degene die dwaalt, kan jou niets doen zolang je op het Rechte Pad blijft.” Ik hoorde Allāh’s Profeet Mohammed ﷺ zeggen: “Wanneer mensen iets verwerpelijks zien en het niet (laten) veranderen, zullen zij door Allāh worden ingesloten bij degenen die gestraft zullen worden (door Allāh Ta’ālā).” Tirmizi; Hazrat Ibn Majāh en Tirmizi. Beiden hebben deze hadīth als sahīh (correct) verklaart.

Hazrat Abdullah ibn Mas’ud (radi Allāhu anhu) vertelde dat Allāh’s Boodschapper ﷺ zei: “Als uit angst voor Allāh, tranen (zelfs even groot als de kop van een vlieg) uit de ogen van een gelovige over de wangen rollen en zelfs een druppel traan over een deel van zijn kaak doorstroomt, zal die gelovige door Allāh Ta’ālā voor het vuur van de hel worden beschermd.” Tirmizi

Hazrat Abu Umamah (radi Allāhu anhu) vertelde dat de Heilige Profeet Mohammed ﷺ zei vaak: “Een man die vrees heeft voor Allāh verdiend niets beters voor zichzelf dan een goede vrouw die hem gehoorzaamd als hij haar vraagt iets te doen, hem liefkoost als hij naar haar kijkt, eerlijk is tegenover hem als hij haar vraagt iets te doen en betrouwbaar is door zichzelf en de eigendommen van haar man te beschermen tijdens zijn afwezigheid.” Tirmizi

Hazrat Anas ibn Malik (radi Allāhu anhu) vertelde dat Allāh’s Boodschapper ﷺ zei: “Wanneer een vrouw de dagelijkse 5 gebeden (namāz) verricht, gedurende de Ramadān vast, haar kuisheid beschermt en haar man gehoorzaamt, mag zij naar het Paradijs door de deur van haar eigen keuze.” Tirmizi

Translate »
error: Content is protected !!