Kennis is Macht
indien goed toegepast!

Onze doelstellingen
Qaid-e-Ahle Sunnat Imam Shah Ahmad Noorani Siddiqui Qādri (AlayhirRahma) streefde naar: “een systeem van deugdzame standvastigheid, een  politiek systeem  van veiligheid en rechtvaardigheid, een  economisch systeem van recht en provisie, een spiritueel systeem van meditatief denken en innerlijke reflectie én gedenken van Allāh Ta’ala , en een sociaal systeem van broederschap onder de soennie.”

Categorie Onderwijs

Islamitische beroepen

Alim-e-Dīn, mufti, qāzi, faqīh Geschiedenis en huidige eeuw Het volgende is slechts bedoeld als stof tot nadenken voor studenten van heilige kennis (tullāb al-ilm), leraren en degenen die verantwoordelijk zijn voor madrassa ‘s/ Dar al-Uloom. Het is niet om de…

Uitmuntendheid van kennis

Allāh Ta’ālā openbaart over kennis: “Zij zegden: “Heilig zijt Gij. Wij bezitten geen kennis, buiten hetgeen Gij ons hebt geleerd; waarlijk, U bent de Alwetende, de Alwijze.” Surah al-Baqarāh (de koe), H2, vers 32 “En zij volgen dezelfde weg, die…

Translate »
error: Content is protected !!
Begin met chatten ..
1
Zoek eerst het Shari'ah antwoord op in de kennisbank, anders hoe kan ik u van dienst zijn?