Categorie Moskee en namaaz

Moskeeën

Een vooraanstaande ‘Alim vroeg mij op 15 december 2012 om een iets over dirār (concurrent) masjid te schrijven. Dit leek mij een mooi onderwerp waarop ik met deze paper het licht van de Shari’ah probeer te laten schijnen. Alvorens iets…

Dirār Masjid

Inleiding Een vooraanstaande ‘Aliem vroeg mij (Tangali) op 15 december 2012 om een iets over Dirār masjid te schrijven. Dit leek mij een mooi onderwerp waarop ik met deze paper het licht van de Shari’ah probeer te laten schijnen. Alvorens…

Translate »
error: Content is protected !!