Categorie Moskee en namaaz

Moskeeën

Een vooraanstaande ‘Alim vroeg mij op 15 december 2012 om een iets over dirār (concurrent) masjid te schrijven. Dit leek mij een mooi onderwerp waarop ik met deze paper het licht van de Shari’ah probeer te laten schijnen. Alvorens iets…

Salāh of namāz

Imām al-Ghazālī (radi-Allāhu ‘Anhu) schrijft in zijn befaamde boek Ihya Uloom-ud-Dīn, dat namāz (gebed) een pijler van de religie is en de bewaker en wortel van het religieuze geloof, namelijk de kruin van religieuze acties. Allāh Ta’ālā openbaart: “Waak over…

Dirār Masjid

Inleiding Een vooraanstaande ‘Aliem vroeg mij (Tangali) op 15 december 2012 om een iets over Dirār masjid te schrijven. Dit leek mij een mooi onderwerp waarop ik met deze paper het licht van de Shari’ah probeer te laten schijnen. Alvorens…

Translate »
error: Content is protected !!