Categorie Moskee en namaaz

Pardah (gordijn) in moskeeën

Op 30 september 2007 stuurt de 2e penningmeester van Masjid Faiz-ul-Islam mij een email waarin hij schrijft: “T.a.v. de vragen die ik aan u wil stellen het volgende: Ik stel regelmatig vragen aan maulana’s en andere moslimbroeders. Bijna altijd krijg…

Moskeeën

Een vooraanstaande ‘Alim vroeg mij op 15 december 2012 om een iets over dirār (concurrent) masjid te schrijven. Dit leek mij een mooi onderwerp waarop ik met deze paper het licht van de Shari’ah probeer te laten schijnen. Alvorens iets…

Jumu’ah namāz

Wie laat komt en over de mannen stapt om naar voren te gaan is niet in Jumu’ah geweest. Hadith in Ihya Uloom-ud-Dīn Is Jumu’ah verplicht in Europa? Jumu’ah is Farz-e-Ain, wat verplicht is voor alle individuen. Zijn verplichting is belangrijker…

45 Makruh handelingen in namāz

Voorwoord Veel moslims verrichten de namāz (dagelijkse verplichte vijf gebeden), maar zijn niet op de hoogte van de kwaliteit van hun namāz. Helaas zie ik moslims, vooral jongeren, die handelingen in namāz doen die hun namāz ongeldig maakt. Daarom heb…

Dirār Masjid

Inleiding Een vooraanstaande ‘Aliem vroeg mij (Tangali) op 15 december 2012 om een iets over Dirār masjid te schrijven. Dit leek mij een mooi onderwerp waarop ik met deze paper het licht van de Shari’ah probeer te laten schijnen. Alvorens…

Kennis is Macht
indien goed toegepast!

Onze doelstellingen
Qaid-e-Ahle Sunnat Imam Shah Ahmad Noorani Siddiqui Qādri (AlayhirRahma) streefde naar: “een systeem van deugdzame standvastigheid, een  politiek systeem  van veiligheid en rechtvaardigheid, een  economisch systeem van recht en provisie, een spiritueel systeem van meditatief denken en innerlijke reflectie én gedenken van Allāh Ta’ala , en een sociaal systeem van broederschap onder de soennie.”

Translate »
error: Content is protected !!
Chat openen
Hoe kan ik u van dienst zijn?