Weet het, o waarde moslims, dat Jumu’ah dag een heilige dag is. Allāh heeft de islam met deze dag respect gegeven en daarmee eer aan de moslims. Allāh zegt: “Als de Azān voor het gebed op de Jumu’ah wordt gegeven, ren dan ter gedenken van Allāh naar de masjid en stop met handel (koop en verkoop).

De Profeet Mohammed ﷺ zei: “Allāh heeft deze dag van mij verplicht gesteld op u, en op deze plek van mij. Als een man drie Jumu’ah zonder enig excuus mist, verzegeld Allāh zijn geest (denkkracht).”

In een andere overlevering staat: “Hij gooit islam op zijn rug”.

De Profeet Mohammed ﷺ zei: “Gabriel kwam naar mij toe met een schone spiegel in zijn hand en zei: dit is Jumu’ah. Allāh heeft het verplicht gesteld voor u, zodat het een festival voor u is en na u voor uw volgers. Ik (ﷺ) zei: wat is voor ons daarin goed? Hij (Gabriel) zei: U hebt een gunstig tijdstip in. Als iemand iets op dat moment aan Allāh smeekt, heeft Allāh beloofd dat Hij het aan hem zal geven. Als hij daarvan wordt beroofd, zijn veel extra dingen die hem in dat verband toekomen. Als iemand zich op die dag wil redden van alle kwaad, redt Allāh hem van een grotere ramp die op hem is afgekondigd. Jumu’ah dag is de beste dag voor ons en we zullen het op de Dag der Opstanding noemen als de Dag der Genade. Ik (ﷺ) vroeg hem: welk object is er in om het als de Dag der Genade te noemen? Hij (Gabriel) antwoordde: Uw Allāh heeft een Vallei van witte muskus in het Paradijs geschapen. Wanneer de Jumu’ah dag nadert, verschijnt Allāh op Zijn Troon in illiyin en loods zijn lustre en ze kijken op naar Zijn ‘Gezicht’.”

De Profeet Mohammed ﷺ zei: “De zon kwam voor het eerst op, op Jumu’ah dag en Hazrat Adam (alayhis salām) werd geschapen op die dag. Hij ging het Paradijs op die dag voor het eerst binnen. Hij ging het Paradijs voor het eerst op die dag uit en hij werd naar deze wereld (aarde) op die dag gestuurd, en zijn berouw werd op die dag aanvaard. Hij stierf op deze dag en de Dag der Opstanding zal op deze dag plaatsvinden. Deze dag is een dag voor zegen van Allāh. De hemelen en de engelen hebben op deze dag namen gekregen.”

Er is een Hadith dat Allāh op deze dag zeshonderdduizend mannen van de Hel zal bevrijden.

De Profeet Mohammed ﷺ zei: “Als de Jumu’ah dag veilig is, blijven de andere dagen veilig.”

Hij (ﷺ) zei: “Als een man op de Jumu’ah dag of nacht sterft, wordt de beloningen van een martelaarschap op zijn naam geschreven en de straf van het graf is vergeven.”

Voorwaarden voor Jumu’ah gebed

Tien regels die moeten worden nageleefd op de dag van Jumu’ah

Het is beter om voor de Jumu’ah (vrijdaggebed) op de donderdag te beginnen met het treffen van voorbereidingen. Na Asr van donderdag, heb aandacht voor de aanroeping, ga op zoek naar vergeving en doe Tasbīh want de gebedsbeloningen van deze tijd zijn gelijk aan die van de gunstige ‘onbekende tijd’ van vrijdag.

Maak je kleren schoon op deze dag, gebruik een geurtje en houd je geest vrij van zorgen, zodat je op vrijdagochtend kan opstaan met een vrije geest. Probeer om te vasten op deze dag want er is een grote verdienste in. Breng de donderdagavond door met het reciteren van de Heilige Qur’ān en devotie. De Heilige Profeet Mohammed ﷺ zei: “Allāh toont Genade aan de ene, die in de ochtend vroeg opstaat en anderen wakker maakt, een bad neemt en de andere aansporen ook te gaan baden.

Een bad nemen in de ochtend van vrijdag. De Profeet Mohammed ﷺ zei: “Het is verplicht voor elke volwassen man een bad te nemen op de vrijdag.” En verder heeft hij ﷺ gezegd: “Laat degene die Jumu’ah bijwoont baden”. Hij ﷺ heeft ook gezegd: “Laat de mannen en vrouwen, die naar het vrijdaggebed gaan een bad nemen”.

Het is lovenswaardig om een ​​beroep te doen op de schoonheid van deze dag door mooie kleding te dragen, rein te zijn en een geur te gebruiken. Ten aanzien van reinheid, reinig je tanden, knip je haren, knip je snor en doe alles verder noodzakelijk is voor zuiverheid.

Hazrat Ibn Mas’ud (radi Allāhu anhu) zei: “Als een man zijn nagels knipt voor het vrijdaggebed, dan verwijderd Allāh daardoor ziekte en geeft hem genezing.”

Ten aanzien van kleding, draag witte kleding daar het dierbaar is bij Allāh. Het is aanbevelingswaardig om een tulband op te zetten. The Heilige Profeet Mohammed ﷺ zei: “Allāh en Zijn engelen zegenen degene tulband die op het vrijdaggebed een tulband opzetten.”

Het is prijzenswaardig om naar de congregatie moskee (Jama Masjid) vroeg in de ochtend te gaan. De Heilige Profeet Mohammed ﷺ zei: “Wie vroeg naar het vrijdaggebed gaat krijgt beloningen van het offer van een kameel en hij die daarna gaat krijgt de beloningen van het offer van een koe en hij die vervolgens later gaat krijgt te beloningen van het offer van een geit en hij die laat gaat krijgt de beloning van het offer van een haan. Hij die op het laatste moment gaat krijgt de beloning van ter grootte van een ei.[1] Zodra de Imam opstaat voor de khutbah, is registreren van de bezoekers door de engelen opgehouden en de pen is opgeheven. De engelen verzamelen zich in de buurt van de preekstoel en luisteren naar de Zikr van Allāh.”

De Heilige Profeet Mohammed ﷺ heeft gezegd: “Er zijn drie dingen, als de mensen hadden geweten wat daarin goed is (schuilt), zouden zij eerder gekomen zijn om te zoeken zoals een kameel dat doet.

In de eerste eeuw werd het pad druk met mannen die van de vroege uren tot de dageraad naar de masjid gingen. De Profeet Mohammed ﷺ kwam gewoonlijk naar buiten met Noor (Licht) de moskee werd vol met mannen zoals de dag van IED. Er wordt gezegd dat de innovatie van de praktijk om vroeg voor zonsopgang naar de moskee te gaan als eerste in de islam voorkwam. Het is een kwestie van betreuren dat de joden en christenen, respectievelijk naar hun synagogen en kerken bij zonsopgang op zaterdag en zondag gaan en de wereldse mensen bij de dageraad naar markten gaan voor de koop en verkoop, maar degenen die de volgende wereld zoeken kunnen niet naar masjid bij zonsopgang gaan.

Gradatie van het binnengaan van een moskee. Niemand moet naar de voorste rij in de moskee gaan door over de nek van de mensen te stappen. De Heilige Profeet Mohammed ﷺ heeft gezegd: “Op de Dag der Opstanding zal van zo’n persoon een brug worden gemaakt als een loopvlak en de mensen gaan over hem lopen.”

Op een dag toen de Heilige Profeet Mohammed ﷺ zijn khutbah voordroeg, merkte hij op dat een man oprukte naar de voorste rij door over de hoofden van de mannen te lopen. Na het beëindigen van het gebed riep de Heilige Profeet Mohammed ﷺ hem bij zich en vroeg: “O, zulk persoon wat heeft je verhinderd om vandaag Jumu’ah samen met mij te verrichter.” Hij antwoordde: “O Profeet ﷺ van Allāh, ik heb met u gebeden? ‘De Profeet ﷺ zei: “Zag ik je niet over de hoofden van de mensen lopen?” Hem werd verteld dat door deze daad zijn gebed was komen te vervallen.

In een andere overlevering vroeg de Profeet ﷺ aan hem: “Wat hinderde je met mij te bidden?” Hij antwoordde: “O Profeet ﷺ van Allāh, hebt u mij niet gezien?” De Profeet ﷺ zei: “Ik heb je te laat zien aankomen en de aanwezigen zien storen. Met andere woorden, je hebt uitgesteld om vroeg te komen in de ochtend en de aanwezigen in hun concentratie gestoord.”

Ga niet in de moskee bidden waar mannen lopen, maar ga voor een muur of pilaar of iets anders staan voor het gebed, zodat de mannen je niet van voren kunnen passeren. De Profeet ﷺ zei: “Zijn 40 jaar wachten is beter dan aan de voorkant van de mannen voorbij lopen.”

Probeer om zitting te nemen in de eerste rij. Er is in Hadith, als een man een neemt bad en een ander zegt om ook een bad te nemen, als een man vroeg opstaat en een ander vroeg wakker maakt en in de buurt van de Imam gaat zitten en naar zijn woorden luistert, worden de zonden die hij heeft begaan tussen twee Jumu’ah en aanvullende drie dagen voor hem vergeven.

Gebed moet worden gestopt op het moment dat de imam op de preekstoel betreedt. De Profeet ﷺ heeft gezegd: “Als een man tegen een ander nutteloos praat op het moment dat de imam met de khutbah (preek) begint, wordt zijn Jumu’ah (degene die nutteloos praat) niet geaccepteerd.”

Volg de Imam in Jumu’ah. Wanneer de Jumu’ah klaar is, en voordat u met iemand gaat praten, reciteert u: het hoofdstuk 1 (al Fatiha) zeven keer, hoofdstuk 112 (Ikhlās) zeven keer, hoofdstuk 113 (al Falaq) zeven keer en hoofdstuk 114 (an-Nās) zeven keer. Een zekere wijze man zei: “Wie dit doet is beschermd tegen de duivel tot aan de volgende Jumu’ah.”

Goede daden op Jumu’ah dag

Aanwezig zijn bij de bijeenkomst van de ‘kennis’ vergaren bij zonsopgang of na het gebed. Er is een Hadith waarin staat dat het verblijven in een bijeenkomst waar u iets kunt leren beter is dan het facultatief gebed bestaande uit duizend rak’āt.

Mediteren op het gunstige moment. Er is in een bekende Hadith: “Er is een tijd op Jumu’ah dag waarop een moslim wordt begunstigd met wat hij zoekt.” Er is nog een Hadith waarin staat: “Hij die bidt op dit specifieke moment zal het niet kwijtraken”. Er is een verschil van mening over dit gunstige moment, want sommigen zeggen:

  1. het is op het moment van zonsopgang
  2. het is ‘s middags,
  3. het is ten tijde van de Azān.
  4. het is wanneer de imam op zijn preekstoel staat en begint zijn toesprak begint.
  5. het is de tijd van Asr gebed.
  6. Het is verspreid over de dag als de gezegende nacht. zo een die zoekt moet blijven in meditatie gedurende de dag.
  7. het is vermengd met elk moment van de dag Jumu’ah.

De laatste opinie is de correcte mening. Dit wordt ondersteund door de volgenden Hadith: “Er is een dag onder uw dag toen uw Heer het bekend maakte. Bereidt u dus voor, voor die dag. Dit is Jumu’ah dag onder de dagen.”

Het is prijzenswaardig Darood Sharief te reciteren op deze dag op de Profeet ﷺ. De Profeet ﷺ zei: “Als iemand op Jumu’ah dag tachtig keer Darood stuurt voor mij zal Allāh zijn kleine fouten voor tachtig jaar vergeven.” Hij zei: “O Allāh, zegen Mohammed ﷺ, Uw knecht, Uw Profeet en Uw Apostel, de ongeletterde Profeet.”

Reciteer de Qur’ān veel meer op deze dag en speciaal hoofdstuk Al-Kahf. De Profeet ﷺ zei: “Als iemand hoofdstuk Al-Kahf op de Jumu’ah dag of nacht (donderdagavond na maghrib) reciteert, wordt hij met zoveel Noor (Licht) begunstigd, dat het vanuit Mekka zichtbaar is en zijn zonden zijn vergeven tot aan de volgende Jumu’ah, de verdiensten van drie dagen worden als extra gegeven aan hem, en zeventigduizend engelen zegenen hem tot de dageraad. Hij is beschermd tegen ziekten, maagpijn, pleuritis, tuberculose en de kenmerken van Dajjāl.”

Het is prijzenswaardig Darood te reciteren op het moment van het betreden van de moskee en niet om te zitten totdat men bidt vier rak’āt het reciteren van Surah daarin Ikhlās vijftig keer in elke rak’āt. de profeet zei: “Wie bidt een dergelijke, niet zullen sterven totdat hij wordt zijn plaats in het Paradijs.”

Het is prijzenswaardige aan goede doelen op Jumu’ah dag te geven. de verdiensten nemen vele malen toe.

Houd je bezig met goddelijke dienst voor de hele Jumu’ah dagen na het opgeven van wereldse taken.

Bron: Ihya Uloom-id-Dīn, deel 1, blz. 162-167


[1] Hiermee wordt bedoeld, de grootte van de beloning ten opzichte van de volgende maat aan te geven en niet het formaat.


Translate »
error: Content is protected !!