Alahazrat (radi Allāhu anhu) als een fysicus

Inleiding

De aarde beweegt voortdurend om zijn eigen as en ook rond de zon, die stilstaat. Deze theorie aangehangen door Copernicus, Kepler en Galileo heeft in de hele wereld aan populariteit gewonnen. De theorie zegt dat de snelheid van de rotatie van de aarde in 1.036 mijl per uur dus 17,26 mijl per minuut, dat wil zeggen 30.389 meter per minuut of 506,4 meter per seconde. Tegen deze theorie zou niemand spreken.

Islamitisch principe
Het was Alā Hazrat[1] die heeft uitgedaagd en verklaarde: “Het islamitische principe is, dat de hemel en de aarde stationair zijn en de planeten draaien. Het is zon die rond de aarde beweegt, maar niet de aarde die rond de zon beweegt.”

Met het oog op het onderbouwen van zijn bewering heeft Alā Hazrat argumenten op twee niveaus aangedragen. Ten eerste citeerde hij een aantal verzen uit de Heilige Qur’ān en uit de Hadith. De vertaling van een aantal wordt hieronder gegeven:

  • De beweging van zon en maan is conform een cyclus.
  • De zon en de maan bewegen binnen een cirkel.
  • De maan en de zon werden voor u belaagd die voortdurend in beweging is.

Het is dus duidelijk, dat de zon beweegt en het is verplicht voor elke moslim om het te geloven, want het is wat Allah verordent ons te geloven.

In het licht van de Heilige Qur’ān en de Hadith is de theorie van de rotatie van de aarde absoluut incorrect. Dergelijke argumenten waren meer dan genoeg voor de moslims alleen. Voor anderen heeft Alā Hazrat een aantal argumenten gepresenteerd op basis van wetenschappelijke kennis, technische kennis en anderszins. Alā Hazrat schreef verschillende boeken over zijn onderwerp.

In 1920 presenteerde hij zijn boek “Fauz-e-Mobīn Dar Radd-i-Harkat-e-Zameen”, dat gepubliceerd werd door Idāra Sunny Dunya, Saudagran, Bareilly. Dit boek bevat 105 argumenten, tientallen schema’s en veel berekeningen in het weerleggen van de genoemde theorie van de modernisten. Van de 105 aangevoerde argumenten geef ik hieronder de lijst van de slechts vijf logische en axiomatische (vanzelfsprekend, duidelijk zonder bewijs of argumenten) argumenten die vrij eenvoudig zijn te begrijpen en dat kan worden begrepen door iemand van gemiddelde intelligentie.

Als er een zware steen rechtop omhoog wordt gegooid, valt het op dezelfde plaats waar de steen omhoog werd gegooid, terwijl volgens de moderne theorie van de beweging van de aarde om zijn denkbeeldige as, dat niet moet gebeuren.

Conform de moderne theorie: als de aarde beweegt naar het oosten, dan zou de steen vallen in het westen, omdat gedurende de tijd van beweging en het neervallen de plaats van de aarde waar de steen werd gegooid, door de beweging van de aarde zou draaien in de richting van het oosten. Voorbeeld, het proces van de steen naar boven gooien en vallen nam een ​​tijd van 5 seconden in beslag, dan is volgens de genoemde snelheid van de beweging van de aarde, dat wil zeggen 506,4 meter per seconde, de aarde in de richting van het oosten gedraaid met 2.532 meter, dus ongeveer anderhalf mijl. Met andere woorden, de steen moet vallen in het westen van die plaats (plaats waar de steen omhoog werd gegooid) op een afstand van ongeveer anderhalf mijl, maar in werkelijkheid valt de steen op dezelfde plaats waar deze was opgeworpen. Dit voorbeeld toont aan, dat de genoemde moderne theorie van de beweging van de aarde om zijn denkbeeldige as niet correct is.

Als twee stenen op hetzelfde moment met dezelfde kracht worden weggegooid, één naar het oosten en de andere naar het westen, dan moeten de weggegooide stenen conform de moderne theorie in de richting heeft 519 yards (506,4 meter) naar het westen sneller lijken te gaan en de steen naar het oosten erg langzaam.

Stel dat de kracht waarmee de stenen gegooid worden 19 meter is binnen drie seconden, dan moeten de betreffende stenen in het oosten en het westen op een afstand van 19 meter neervallen. Volgens de moderne theorie zou de steen die naar het westen is gegooid de afstand overbruggen in drie seconden en de plaats van waar de steen werd gegooid voorbij glippen naar oosten met 1.519 meter (506,4 m). Op deze manier moet de steen neervallen op een afstand van 1.519 + 19 = 1.538 meter, terwijl het eigenlijk alleen zou neervallen op een afstand van 19 meter. Ook moet de andere steen die gegooid is naar het oosten neervallen in het westen op een afstand van 1519 – 19 = 1500 meter, terwijl het eigenlijk in het oosten zou vallen op een afstand van slechts 19 meter. Dit toont aan dat de genoemde theorie van de beweging van de aarde verkeerd is.

Stel, dat twee vogels van een boom wegvliegen met gelijke snelheid en voor gelijke afstand, een van hen vliegt met de snelheid dat gelijk is aan de bewegingssnelheid van aarde (ze vliegen met een snelheid van 1036 mijl per uur). Volgens het genoemde principe van de moderne theorie moet de vogel die naar het west vliegt met een snelheid van 1.036 + 1.036 = 2.072 mijl per uur (dat is haar eigen snelheid toegevoegd door de snelheid van de beweging van de aarde), terwijl de vogel die naar het oosten vliegt niet in staat zou zijn om zelfs te verroeren als de snelheid na het aanpassen van de snelheid van de beweging van de aarde (beide zijn gelijk) nul zou worden. Integendeel, wat eigenlijk zou gebeuren is, dat de vogel vliegend naar het oosten zou in het oosten aankomen op een afstand van 1.036 mijl gedurende een uur, en de vogel vliegend naar het westen zou in het westen aankomen op een afstand van 1.036 mijl. Dit toont aan, dat de genoemde theorie van de beweging van de aarde verkeerd is.

Een vogel die de abnormale snelheid van de vlucht van 1.036 mijl per uur heeft is alleen verondersteld om evenwijdig aan de bewegingssnelheid van de aarde te brengen en eenvoudig te bewijzen, dat volgens deze moderne theorie de vogel die richting oosten vliegt niet in staat zou zijn op elke willekeurige afstand, zelfs als het op de snelheid komt van een vliegtuig met een snelheid van 1.036 mijl per uur te dekken.

Als het de bedoeling is een vogel te doden op een afstand van 10 meter in de lucht op een bepaalde plaats en het duurt twee seconden voor het rijgen van de boog en het schieten van de pijl, dan zal tegen de tijd dat de pijl is geschoten die bepaalde plaats in de lucht zijn weggedraaid binnen deze twee seconden. Op een afstand van 1.036 meter met een snelheid van 506,4 meter per seconde is de snelheid van de beweging van de aarde hoog en daardoor kan de pijl het doel nooit bereiken, terwijl kan worden aangenomen dat de pijl het doel zou raken. Dit toont aan, dat de theorie van de beweging van de aarde verkeerd is.

Als een vogel op een pilaar zit op slechts de afstand van een meter van zijn nest, zelfs dan kan de vogel het nest nooit bereiken, want om het nest te bereiken zal de vogel moeten vliegen hetzij voor een seconde of een deel daarvan. Het feit is, dat de vogel nooit de snelheid van 1.036 mijl per uur kan overtreffen, waarvan wordt gezegd dat het de bewegingssnelheid van de aarde is. Dit toont aan dat de theorie van beweging van de aarde verkeerd is.

Hebt u nog meer argumenten nodig? Ga dan denken over (de snelheid) het vliegtuig, geweer, kanon, raketten, enzovoort.

Conclusie

Wij kunnen de conclusie trekken, dat iemand die de grote wetenschappers als Copernicus Kepler, Galileo, Newton, enz. heeft uitgedaagd, zelf een groot wetenschapper moet zijn geweest.

Besluit

Ik zou willen toevoegen, dat wat nodig is om de theorieën van deze Westerse wetenschappers te weerleggen, Alā Hazrat daarop al vooruit is gelopen. Doch, vroeg of laat gaat iemand zijn krediet incasseren als iemand die de moderne theorie heeft ontkracht, omdat Alā Hazrat beter bekend is als een moslim theoloog in plaats van een wetenschapper.

Bron: Zahoor Afraz (India)


[1] Voor gedetailleerde studie, zie “Nuzool-e-Āyat-e-Furqān Besukoon-e-Zameen-o-Asman” van Alā Hazrat geschreven in 1339 AH en gepubliceerd door Raza Academy, Bombay.

Translate »
error: Content is protected !!