Nikāh automatisch ontbonden

Een fatwa (meervoud fatāwa) is in het islamitische geloof een niet-bindende maar gezaghebbende juridische mening of aangeleerde interpretatie die de bevoegde faqīh (jurist) of mufti kan geven over kwesties die betrekking hebben op de islamitische zaken. De persoon die een fatwa uitgeeft, wordt dus in dat opzicht een mufti genoemd, dat wil zeggen een uitgever van fatwa, van het werkwoord ‘Iftā (hij gaf een formele juridische opinie over …). Dit is niet noodzakelijkerwijs een formele positie, aangezien de meeste moslims beweren dat iemand die is opgeleid in de Shari’ah een fatwa (oordeel) kan geven over zijn leringen. Als een fatwa geen nieuwe grond krijgt, wordt het eenvoudigweg een uitspraak genoemd.

Een analogie kan worden gemaakt met de kwestie van juridische adviezen van rechtbanken in common law systemen (vooral Angelsaksische landen). Fatāwa bevatten over het algemeen de details van de redenering van de geleerde, meestal als reactie op een specifiek geval, en worden als bindend precedent beschouwd door die moslims die zich verbonden hebben aan die geleerde, inclusief toekomstige mufti’s; loutere uitspraken kunnen worden vergeleken met memorandum-adviezen. Het belangrijkste verschil tussen common-law-opinies en fatāwa is echter, dat fatwa’s niet universeel bindend zijn, omdat de Shari’ah niet universeel consistent is (er zijn vier Mazāhib scholen) en de islam niet-hiërarchisch qua structuur is. Daarom dragen fatāwa niet het soort gewicht als dat van de seculiere common-law opinie.

Faqīh Allāma Maulana Mufti Abdul Wājid Qādri

Fatāwa Europe, Kitāb-ul-Nikāh, blz. 372-373

Maslah: nr. 970

Uitspraak d.d. 13 Muharram-al-Haram 1421

Om over opwinding te spreken is het nodig dat beide personen elkaar bespelen.

Zaak 1: Bejaarde schoonmoeder met seksgevoel aanraken

De schoonmoeder of schoongrootmoeder zijn zo oud geworden, dat zij geen seksgevoel meer hebben, noch seksbehoefte. Wat zeggen de Ulema over de volgende casus. Als door het aanraken van de schoonmoeder of schoongrootmoeder door de schoonzoon of kleinzoon of zoals in Europa gangbaar is het kussen op de wangen bij de samenkomst de penis wordt geëmotioneerd, wat is de huwelijksstatus van de vrouw van de schoonschoon of de stiefmoeder?

Als de penis van de schoonzoon bij het aanraken van zijn schoonmoeder of schoongrootmoeder opgewonden raakt, dan is zijn vrouw voor eens en altijd harām (verboden) voor hem geworden. De vrouw kan indien zij (de man en echtgenote) het willen weer nikāh doen met een andere man, en vervolgens nadat de wachttijd van 3 menstruaties verlopen is wederom met de eerste man trouwen. Fatāwa Aalamgiri, blz. 375.

Zaak 2: 12-jarige stiefzoon met seksgevoel aanraken

Zaid zijn tweede vrouw sliep een keer naast haar twaalfjarige stiefzoon. Tijdens de slaaptoestand van de stiefzoon legde de stiefmoeder haar hand op de penis van de stiefzoon en heeft toen de penis van de stiefzoon gepijpt. Is deze vrouw nu harām (verboden) geworden voor Zaid?

De vrouw over wie deze zaak gaat is volkomen harām (verboden) geworden voor Zaid. Op een leeftijd van twaalf jaar, en vooral hier in Europa, is de stiefzoon bāligh (volwassen) geworden. Dus heeft de stiefmoeder seks gehad met de volwassen stiefzoon.

Translate »
error: Content is protected !!