Wat is Imān-e-Kamiel?

Vertaling van een toespraak over perfect Imān

Inleiding

Alle lof is aan Allāh Ta’ālā, de Heer van de schepping, de Barmhartige en de Genadevolle. Eigenaar van de Dag des Oordeels. Die ons gezegend heeft om de Ummah te zijn van de  geliefde Rasool ﷺ. Die ons hart geheiligd heeft met de liefde en affectie voor Zijn geliefde Rasool ﷺ. Die ons gezegend heeft met de meest kostbare schat van Imān (geloofsovertuiging) en talloze aanhef, de vrede en de zegen zijn op de roem van de schepping. Genade voor alle werelden, zegel der profeten, Sayyidena Maulana Muhammad RasoolAllāh ﷺ, gezegend zijt zijn ouders, gezin, zijn nakomelingen, zijn metgezellen en al diegenen die hem volgen en respect en liefde voor hem hebben. Haatgevoel en minachting voor degene ter wille van Allāh Ta’ālā en Zijn geliefde Rasool ﷺ!  

Aamīn Yā Rabbal Aalimien!!!

In het huidige tijdperk…

Het wordt echt beleefd, dat de moslims zich bewust zijn van de waarde van Imān en willen weten wat Imān werkelijk is?

De valse geleerden (dieven van Imān) zwerven overal rond met het gewaad van de Schriftgeleerden van de islam zoals Alīm, Mufti, Hāfiz, leraar, Imām, dr., professor, enzovoorts om de onbewuste moslims te misleiden. Deze valse geleerden zijn constant bezig afwijkingen en verwarringen in de hoofden van de moslimgemeenschap te prenten, die het gevolg zijn van de laksheid en onwetendheid van de moslims en vervolgens besjoemeld worden door de onbeschaamde en corrupte geloofsbelijdenissen. Moge Allāh Ta’ālā ons leiden op het rechte pad!

Hier volgen enkele regels van de grote Mujaddid Alahazrat Ash-Shah Imām Ahmad Raza Khan al-Qādri رضي الله عنه die ons zeker zal helpen te begrijpen wat de ware betekenis van Imān is, Inshā’Allāh!

Wat is Imān?

Imān is het aanvaarden van elk woord van Sayyidena RasoolAllāh ﷺ als de absolute waarheid en niets anders, en van ganser harte te getuigen de realiteit en de waarheid van Sayyidena RasoolAllāh ﷺ. Wie het bovenstaande accepteert zal een moslim worden genoemd, dat wil zeggen, als een van zijn woorden, acties of voorwaarden Allāh Ta’ālā en Zijn Rasool ﷺ niet verwerpen, beledigen of vervalsen. Zijn relatie met Allāh Ta’ālā en Zijn Rasool ﷺ moet boven alle andere relaties uitkomen. Hij moet liefde en respect hebben voor degenen die liefde voor Allāh Ta’ālā en Zijn Rasool ﷺ hebben, ook al is die persoon mogelijk zijn vijand. Hij moet verachting en haat hebben voor iedereen die Allāh Ta’ālā en Zijn Rasool ﷺ verachten en haten zelfs als die persoon mogelijk zijn geliefde zoon is. Wat hij uitgeeft moet voor Allāh Ta’ālā zijn en waar hij afstand van neemt moet omwille van Allāh Ta’ālā zijn. Dergelijke personen staan bekend als moslims met “Imān-e-Kamiel” (perfecte geloof). Sayyidena RasoolAllāh ﷺ verklaart:

من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان

“Iemand die van Allāh houdt, haat iedereen vanwege Allāh, is terughoudend omwille van Allāh, dan heeft hij, inderdaad, zijn Imān voltooid.” Sunan Abu Dawood, deel 2, pagina 632

De waarde van Imān

Zolang een persoon geen liefde en respect voor de verheven Nabi ﷺ heeft, hoewel die persoon zijn hele leven in aanbidding is, is vruchteloos en afgewezen. Talrijke Yogi’s, monniken en kluizenaars leven in afzondering en brengen hun leven in de herinnering van de Heer. Sommigen van hen genieten zelfs van de zikr “La ilāha illAllāhu” (er is geen ander dan Allāh), doch zij respecteren niet en hebben geen liefde voor RasoolAllāh ﷺ. Welk voordeel is in dergelijke Ibādah?

Allāh Ta’ālā openbaart in de Heilige Qur’ān:

وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَآءً مَّنثُوراً

En Wij zullen ons tot hun werken wenden en zullen deze als stof verstrooien.” Surah al-Furqān (het criterium), H25, vers 23

In een ander vers aangaande zulke aanbidders, openbaart Allāh Ta’ālā:

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً

Zwoegend, zich afmattende, Zij zullen in een vreselijk Vuur branden.”  Surah al-Ghāshiyah (het Overweldigende Evenement), H88, verzen 3-4

Zeg, O moslims! Doet de afhankelijkheid van Imān gemoedsrust overleven en hangt acceptatie van daden af van de liefde en het respect voor de glorieuze Profeet ﷺ van Allāh of niet? Zeg, “Ja” en zeer zeker ja!

Voor de geldigheid van Imān zijn er twee belangrijke punten:

(A) eerbiediging van Sayyidena RasoolAllāh ﷺ, (B) om hem lief te hebben boven alles van de creatie binnen het universum. De juiste methode om dit te testen is een zelftest. Heeft u meer liefde en respect voor bijvoorbeeld uw vader, leraar, kinderen, broer, murshid, moulvi, moefti, hāfiz, docent, Imām of vrienden, enzovoorts dan voor de Profeet ﷺ  op elk gewenst moment?

Bij het geringste gebrek aan liefde en respect voor Sayyidena Muhammadur RasoolAllāh ﷺ, zelfs kleiner dan een atoom, moet zo’n persoon volledig worden gescheiden van het gezin en de gemeenschap. Zijn kennis of status moet absoluut worden verworpen en verwijderd. Immers, uw respect en band met hem was te wijten aan zijn respect en liefde voor RasoolAllāh ﷺ. Nu hij geen liefde en respect toont is dat een belediging aan het adres van de Profeet ﷺ wat niets meer overlaat om zo’n persoon respecteren. Aan de andere kant, als u hem accepteert of in stilte contact onderhoud is dat minachting voor RasoolAllāh ﷺ.

Lieve moslims! Is het mogelijk dat in uw hart liefde en eer is voor de meester van het universum, namelijk Sayyidena Muhammad ﷺ, en toch beledigingen naar hem ﷺ kan tolereren, al is hij uw ustaaz, murshid of vader?

Broeders en zusters in de islam! De reden voor het tonen van respect voor een geleerde of Alīm is dat hij een wāris (erfgenaam) van de kennis van RasoolAllāh ﷺ is. Is die persoon de wāris van RasoolAllāh ﷺ of is die persoon een Shaytān die afgedwaald is van het pad van gerechtigheid? In de voormalige, zijn respect was de eerbiediging van de Sayyidena RasoolAllāh ﷺ, en in het laatste, was zijn respect voor Shaytān. Dit is het geval wanneer een Alīm gaat dwalen, zoals de Oelama van on-islamitische geloof. Dan, wat kan worden gezegd over die persoon die kufr (ongeloof) begaat? Het beschouwen van zulk een persoon als Alīm-e-Dīn is zelf ook kufr.

Standvastigheid in geloof

De zaligheid van standvastigheid in geloof hangt af van het feit, dat elke gelovige van de Ahle Sunnah wal Jamā’ah zo stevig wordt zelfs als de hemel en de aarde verdwijnt. Eenieder moet te allen tijde grote vrees voor verlies van zijn geloof hebben. De Oelama van islam verklaren: “Wie niet vreest dat zijn Imān kan worden weggenomen, zou worden ontdaan van zijn Imān ten tijde van de dood.”

Tot slot
  • Moge Allāh Ta’ālā ons uit de buurt houden van de trucs en de hypocrisie van de huichelaars.
  • Moge Allāh Ta’ālā ons begeleiden op het pad van degenen die Hij heeft begunstigd.
  • Moge Allāh Ta’ālā ons beschermen en weg houden van degenen die Zijn woede hebben verdiend en van degenen die verkeerd zijn gegaan.

 Amien!

Nabi Se Jo Ho Beygāna Usse Dil Se Juda Kar Dein.

Pidar Mādar Birādar Māl-o-Jān Un Par Fidā Kar Dein.


Translate »
error: Content is protected !!