Vieren van Urs van de Awliya en het bezoeken van hun mazārāt

Urs (lees oers) is de dag van het heengaan van de nobele Awliya (moslim heilige) en de Profeten.

Vieren van Urs van de Awliya en het bezoeken van hun mazārāt

Hebt u zich weleens afgevraagd, waarom u uw verjaardag en jubilea én dat van andere relaties viert? Met dit artikel wil ik u een inleiden tot de goede praktijken (bid’ah) die wereldwijd wordt ervaren en erkend als een goede daad en dus niet indruist tegen de grondbeginselen van de Heilige Qur’ān en Sunnah van de Heilige Profeet Mohammed ﷺ.

Wat is Urs?

 1. ‘Urs (lees oers) is de dag van het heengaan van de nobele Awliya (moslim heilige) en de Profeten. Als u meer wilt weten over de Awliya, lees dan op deze website het document ‘Wat is Wilāyāh?’ Het woord ‘Urs is afgeleid van de hadīth: “Slaap net als een bruid.” Mishkāt Sharief
 2. De engelen zeggen aan de vromen in hun graf, “Slaap met vrede en comfort net als een bruid.”
 3. Op de dag van het heengaan van de Awliya of op een specifieke datum komen zijn murid, volgers en andere verwanten voor extra spirituele voordelen bij elkaar om bij de mazār (tombe) van de Awliya tot Allah Ta’ālā te bidden en de Awliya te herdenken.
 4. Het is ook heel waardig om de Heilige Qur’ān te reciteren en de Sawāb (zegen) aan de ziel van de Awliya schenken. Eveneens is het reciteren van Fatiha en het verdelen van siernie (lekkernijen) aan de aanwezigen een goede daad.
 5. Het bepalen van de dag en tijd van ‘Urs is om de mensen erop te attenderen dat zij ook du’ā (smeekbede) kunnen doen en spirituele voordelen kunnen verkrijgen.
 6. Het kan geen kwaad om zulk een bijeenkomst en moment te bepalen. Als bewijs wordt hierbij aangevoerd:
  • De Heilige Profeet Mohammed ﷺ heeft zelf opdracht gegeven om te vasten op de Dag van ‘Arafat, ‘Ashura en op 15 Sha’bān. Ook heeft hij aanbevolen om namāz Ishāq (zonsopkomst) te verrichten
  • Overeenkomstig heeft hij bevolen om Aqīqa voor een kind te doen op de 7de dag.
  • RasoolAllāh ﷺ ging naar Ghazwa-e-Taboek op een donderdag en hij verkoos het reizen het liefst op een donderdag.
  • Hij vastte gewoonlijk op maandag en donderdag.
  • De Heilige Profeet ﷺ ging iedere zaterdag naar Masjid-e-Qubā.
  • De Heilige Profeet ﷺ heeft de tijden van al deze activiteiten bepaald, want als het niet was toegestaan volgens de Shari’ah dan had hij het niet gedaan.
 7. Na het verlaten van de fysieke wereld door de Heilige Profeet Mohammed ﷺ bereidde Hazrat Abu Bakr (radi Allāhu anhu) een goede maaltijd op de 12de dag, reciteerde Fatiha en vermaakte de mensen van Medina daarmee. Hij had zoveel maaltijd klaargemaakt dat het voldoende was voor de mensen van Medina. Mensen begonnen vragen te stellen, “wat is het vandaag voor dag?” Degenen die het wisten antwoordden, “vandaag is de ‘Urs van de Boodschapper van Allah, vandaag is de ‘Urs van de Boodschapper van Allah.” Het werd duidelijk dat de nobele metgezellen de ‘Urs van de Heilige Profeet Mohammed ﷺ vierden. Fath-ul-Ma’ani
 8. In de Heilige Qur’ān staat geschreven, dat Hazrat ‘Isa (alayhis salām) zei: “O Allah! Onze Heer, stuur voor ons naar beneden een schaal uit de Hemel, zodat het een festival voor ons mogen zijn, voor de eerste van ons en voor de laatste van ons ….”  Dit vers indiceert, dat wij dienen te genieten op de dag dat wij beloning krijgen en dienen te eren en respecteren dat het is voortgekomen uit de lering van de Profeten (alaihimussalām) én een bron van Allāh’s Behagen. Tafsir Kabir, Tafsir Roohul Bayān
 9. Het genieten op de dag van het heengaan van de Awliya en de vrome mensen is veel beter en prijzenswaardig, omdat het de dag is van eenwording met Allah Ta’ālā.
 10. Hazrat Maulana Shah Abdul Aziz Muhaddith Delhwi (radi Allāhu anhu) heeft geschreven, dat als de ‘Urs dag bedoeld is voor bekoring of herinneren voor de overledene het geen kwaad is. Het heeft voordelen voor zowel de levende als de overleden personen. Fatāwa Aziziyah
 11. Zij die de ‘Urs viering verwerpen of bezwaar tegen hebben zeggen dat wij Shirk (polytheïsme) praktiseren door aanbidding van een dode persoon, zij noemen ons ‘Qabar Pujaris’. Wij, Ahle Sunnah wa Jamā’ah, nemen nooit en te nimmer een persoon in het graf (of het een Awliya of een Profeet van Allah is) als de echte en permanente autoriteit. Wij geloven niet, dat de persoon in het graf een deelgenoot van Allah Ta’ālā is.
 12. Op de dag van ‘Urs van een Awliya of sommige bijzondere dagen gaan mensen naar de tomben van de ‘Vrienden’ van Allah Ta’ālā om zegeningen te zoeken en uit liefde voor de Walī. Wij staan voor het graf van de Awliya en bidden tot Allah Ta’ālā door de tussenkomst van de Awliya in het graf. Op deze wijze kan dit nooit grafverering of Shirk worden genoemd.

Leggen van een laken op het graf

 1. Khilāf of chādar (laken) wordt op de tombe van een Awliya of vrome moslim gespreid om voordelen te krijgen voor de bezoekers, zodat zij kunnen begrijpen en realiseren wat de status is van de overleden moslim.
 2. Het is toegestaan om een Khilāf over de tomben van Awliya en Ulema Ahle Sunnat te leggen wanneer blijkt dat de meerderheid de persoon in het graf respecteert. Mensen zijn ook bewust van de status van heilige mensen en krijgen veelbelovendheid van de heilige persoon die in het graf rust.
 3. In het beroemde boek ‘Radd-ul-Mukhtar’ staat geschreven: “Het is toegestaan om een laken te leggen op de Qabar van een Walī of vrome moslim zodat de bezoekers respectvoller zijn wanneer zij het graf bezoeken. Wij dienen ook te realiseren, dat de basis van handeling gebaseerd is op de intentie.”

Het branden van geurstokken, lohbān, enzovoorts

 1. Het aansteken van agarbatti (geurstokken) en lohbān (zoete poeder) in de mazār van de Awliya (of bijeenkomst van khatams) is voor het comfort van de bezoekers toegestaan.
 2. U dient wel in gedachte te houden, dat het niet is toegestaan met de intentie voor de overleden persoon.
 3. De handelingen om goede daden te verrichten voor anderen is ook een vorm van Sadaqāh en de overleden persoon krijgt ook de Sawāb van deze Sadaqāh verricht door hen die in leven zijn.

Plaatsen van bloemen op het graf

 1. Het plaatsen van bloemen op het graf van een gewone of vrome moslim is toegestaan.
 2. De bloemen of planten zijn een schepping van Allah Ta’ālā en zolang ze vers blijven reciteren ze voortdurend de Tasbīh van Allah Ta’ālā, lofprijzing en verheerlijken Hem. Het hart van de overledene wordt tevreden. Allah Ta’ālā openbaart in de Heilige Qur’ān:

De zeven hemelen en de aarde en degenen die daarin vertoeven prijzen Zijn heerlijkheid. En daar is niets dat Hem niet met de lof die Hem toekomt verheerlijkt; doch je begrijpt hun verheerlijking niet. Voorwaar, Hij is Verdraagzaam, Vergevensgezind.” Surah Bani Israël ook wel Surah Isrā genoemd (de nachtelijke tocht), H17, vers 44

 • In Sahīh Bukhārī Sharief staat dat de Heilige Profeet Mohammed ﷺ op een dag een groene tak in tweeën splitte en elk deel op twee graven plaatste. Hazrat Sheikh Muhaddith Dehlvi (radi Allāhu anhu) verklaarde over deze hadīth: “Deze bijzondere hadīth is geaccepteerd door de Ulema als bewijs voor het plaatsen van bloemen op de graven”. Ash’atul Lamā’at
 • Allama Tahtāwi (radi Allāhu anhu) verklaarde: “Sommige onder onze aanwezige Ulema hebben een juridische uitspraak gedaan, dat de handeling voor het plaatsen (planten) van bloemen of verse taken een sunnat is en bewezen met hadīth”.
 • Nat gras moet niet worden weggehaald van het graf, omdat het verse gras de Tasbīh van Allah Ta’ālā doet en troost geeft aan de moslim in het graf. Als het wordt weggehaald hebt u onrechtvaardig gehandeld tegenover de moslim in het graf.

Kussen van de tombe en doen van tawāf

Het is verboden om de tombe (graf) te kussen en tawāf (rondgangen) te doen om het graf. Bahār-e-Shariat, Ash’atul Lamā’at

Tijd en dag voor bezoek

 1. Het is sunnat om graven te bezoeken. De mannen dienen op z’n minst één keer per week te gaan, dit kan op een vrijdag, zaterdag, maandag of donderdag zijn. De beste tijd is vrijdagochtend.
 2. Als u gedurende het bezoek van de mazār van een Awliya iets ziet dat indruist tegen de Shari’ah in zoals het zien van een vrouw of horen van muziek, dan dient u niet te stoppen om verder te lopen naar de tombe. De reden is dat het denken dat het een ongewone observatie is, is niet juist. U bent op bezoek bij een heilige, dus loop door en laat niets u weerhouden om de tombe van Awliya te bezoeken.
 3. Het zijn wijze vrouwen die graven en mazārāt niet bezoeken. Radd-ul-Mukhtar; Fatāwa-e-Razwiyah
Translate »
error: Content is protected !!