De kwalificatie voor namāz is gericht op de Qiblah, wat betekent dat je je gezicht naar de Heilige Ka’aba richt.

Regel: De namāz wordt gebeden voor Allāh Ta’ālā en de Sajdah wordt voor Hem uitgevoerd, niet voor de Ka’aba. Als Ma’āzAllāh (Allāh Ta’ālā vergeef) iemand heeft de Sajdah uitgevoerd voor de Ka’aba dan zal hij een grote zondaar zijn omdat het harām is, en als iemand de Sajdah uitvoerde om de Ka’aba te aanbidden, dan is hij een openlijke ongelovige omdat het ontrouw is om iemand anders dan Allāh Ta’ālā te aanbidden. Durr-e-Mukhtar, Ifādat Zawiyya aangehaald in Qanoon-e-Shariat

In welke situaties kan namāz worden uitgevoerd zonder de Qiblah onder ogen te zien?

Regel: Als een persoon hulpeloos is in het kijken naar de Qiblah, dan moet hij bidden tegenover wat dan ook richting kan hij, en hij zou de namāz niet hoeven te herhalen. Muniya aangehaald in Qanoon-e-Shariat

Regel: Als je bij ziekte niet genoeg kracht hebt om jezelf naar de Ka’aba te keren en er is niemand die je kan helpen, kijk dan op welke manier dan ook en bid de namāz en het zal tellen. Qanoon-e-Shariat

Regel: Als iemand zijn of iemand anders goederen in zijn bezit heeft en weet dat als hij tegenover de Qiblah zou staan, de goederen zouden worden gestolen, dan kan hij de richting kiezen die hem uitkomt. Qanoon-e-Shariat

Regel: Een persoon reist op een wild dier en het laat hem niet afstappen of hij kan niet naar beneden komen of zonder hulp het dier weer bestijgen, of hij is een oud persoon en zal het dier niet opnieuw kunnen bestijgen en er is niemand die hem kan helpen, dan zal welke richting hij ook bidt, de namāz geldig zijn. Qanoon-e-Shariat

Regel: Als een persoon de macht heeft om een dier of voertuig waarin hij reist te stoppen, dan moet hij dit doen en indien mogelijk naar de Ka’aba richten, anders bidden op welke manier dan ook. Als door het stoppen van het dier de groep waarmee hij reist uit het zicht verdwijnt, dan hoeft hij niet te stoppen, en kan hij bidden terwijl hij beweegt. Radd-ul-Muhtar aangehaald in Qanoon-e-Shariat

Regel: Als je namāz bidt op een bewegende boot, dan wanneer je de Takbīr-e-Tahrīma zegt, kijk je naar de Qiblah en terwijl de boot beweegt, blijf je jezelf wijzen naar de Qiblah. Guniya aangehaald in Qanoon-e-Shariat

Wat als je de richting van de Qiblah niet weet?

Regel: Als je de richting van de Qiblah niet weet en er is niemand om je dat te vertellen, denk dan goed na en waar je ook denkt dat de Qiblah het meest waarschijnlijk is, bidt namāz die richting op, dat is je Qiblah. Muniya aangehaald in Qanoon-e-Shariat

Regel: Als je namāz hebt gebeden door een aanname te doen en later ontdekte je dat dit niet de juiste richting was voor de Qiblah, dan zal je namāz geldig zijn en is het niet nodig om de namāz te herhalen. Muniya aangehaald in Qanoon-e-Shariat

Regel: Je bidt namāz terwijl je een aanname doet van de Qiblah en of je nu in Sajdah bent en je van gedachten verandert of op de hoogte bent gesteld van je fout, dan is het verplicht dat je onmiddellijk van richting verandert, en de namāz die tot nu toe is gebeden is niet verkeerd, en evenzo als je vier rak’āt in vier richtingen hebt gebeden, dan is dit toegestaan. Als je niet onmiddellijk van richting veranderde en er was een vertraging die gelijk stond aan drie keer ‘SubhānAllāh’ zeggen, dan telt de namāz niet mee. Durr-e-Mukhtar, Radd-ul-Muhtar aangehaald in Qanoon-e-Shariat

Een namāzi draaide zijn borst opzettelijk weg van de Qiblah terwijl hij namāz bad en of hij daarna onmiddellijk terugdraaide, de namāz zal ongeldig worden. Als hij per ongeluk zijn borst van de Qiblah afwendde en zich omdraaide zonder de vertragingstijd van drie keer ‘SubhānAllāh’ te zeggen, dan zal de namāz geldig zijn. Muniya en Hijr aangehaald in Qanoon-e-Shariat

Regel: Als alleen het gezicht zich van de Qiblah heeft afgewend, dan is het Wājib dat het onmiddellijk wordt teruggedraaid en de namāz zal geldig zijn, om het gezicht opzettelijk van de Qiblah af te wenden is makruh. Muniya aangehaald in Qanoon-e-Shariat


Translate »
error: Content is protected !!