Heilige Qur’ān interpreteren

Hujjat-ul-Islam Allāma Shah Hāmid Raza Khan (Rahmatullāhi alai)

Tegenwoordig zien wij dat de intellectuele ontwikkelingen hard gaan, internet heeft hiertoe een grote bijdrage geleverd. Echter, er zijn ook veel schrijvers (moslims, niet-moslims, en atheïsten) die op het internet publiceren. Veel van deze auteurs behoren tot de groep internet Satans, omdat zij Qur’ān verzen en ahadīth uitleggen op basis van seculiere wetenschap. De eminente Schriftgeleerde, Hujjat-ul-Islam, uit India heeft hierover een artikel geschreven. Het artikel was verschenen in Sunni Razvi Society International, editie maart 1995. Onderstaand kunt de vertaling van dit artikel lezen.

Moderne denkers en onwetende geleerden

De ontwikkeling van moderne denkers en onwetende geleerden binnen de gemeenschap bedreigt voortdurend de speciale islamitisch wetenschappelijke basis en fundament van kennis binnen de Ummah. Deze misleidde personen interpreteren het Boek van Allāh Ta’ālā en de hadīth Sharief met hun gebrekkige en tegenovergestelde bevattingsvermogen. Moslims dienen begeleiding te zoeken bij begaafde Schriftgeleerden in de (soenniet) gemeenschap en zulke moderne en materialistische atheïsten de kop in te drukken.[1]

Hujjat-ul-Islam, Allāma Shah Hāmid Raza Khan (Rahmatullāhi alai), de oudste zoon van Alahazrat Imām Ahmed Raza Khan (radi-Allāhu ‘Anhu), heeft de moslimgemeenschap een simpele manier uitgelegd om de valsheid te onderscheiden en hoe daarmee om te gaan. In een van zijn toespraken zei de eminente Schriftgeleerde: “De Qur’ān zegt niet alleen, dat de mensen met kennis begunstigd zijn met vaardigheid en capaciteit om de Qur’ān zelfstandig te begrijpen, maar dat zij zich ook dienen te wenden tot de geliefde Profeet ﷺ voor uitleg.

Allāh Ta’ālā openbaart: “En dit zijn gelijkenissen die Wij voor de mensen geven, maar alleen zij die kennis bezitten begrijpen ze.” Surah al-Ankābut (de spin) H29, vers 43

“En Wij hebben de vermaning tot u (Profeet ﷺ) gezonden, opdat gij aan het mensdom moogt uitleggen hetgeen tot hen werd neergezonden, zodat zij mogen nadenken.” Surah an-Nahl (de bij) H16, vers 44

Dus, als de Heilige Profeet ﷺ middels zijn gecodificeerde wet de Heilige Qur’ān niet in detail had uitgelegd, dan zou het abstract blijven. Zo ook, als de geletterde A’imma niet geschoold en ontwikkeld waren met de ahadīth, zouden zij ook abstract aan ons overkomen en de Ulema, na hen, zouden onervaren zijn gebleven om de Heilige Qur’ān betekenisvol voor ons te maken. Dus, hun link van leiding is gevestigd door Allah Ta’ālā. Degene die probeert deze link te doorbreken, is zeer zeker niet op het Pad der Leiding. In feite, zulke mensen zijn duidelijk gedwaald.

Het is om deze reden, dat Hazrat Umar ibn Khattāb (radi-Allāhu ‘Anhu) zei: “Spoedig zal een tijd aanbreken wanneer u geconfronteerd zult worden met mensen die verward zullen zijn in controversie met de ambitieuze verzen van de Heilige Qur’ān. Overweldig ze door hadīth, omdat degene die beweren kennis te bezitten van hadīth ook begunstigd zullen zijn met het begrijpen van de Qur’ān.” Darimi, Dāraqutnie

Hazrat Imām Sufyan bin Ainiyyah (Rahmatullāhi alai) zei: “Hadith kan iedereen laten afdwalen, behalve degene die juristen zijn. De reden is, dat de Qur’ān abstract is welke transparant is geworden en betekenisvol door de hadīth, terwijl de abstractie van de hadīth is uiteengezet door de A’imma van de vier wetscholen. Dus, als iemand nu poogt de betekenissen van de Qur’ān en hadīth te extraheren zonder de vier A’imma, zal hij afdwalen en hij die probeert de Qur’ān te begrijpen zonder de hadīth zal de kloof van onwetendheid tasten (terechtkomen).”

Hujjat-ul-Islam zei verder, dat er materialistische atheïsten zijn die ondeugd laten zien door de hadīth te weerleggen en maken van de Heilige Qur’ān de enige beslissende autoriteit. In werkelijkheid zijn deze mensen de vijanden van Qur’ān en Qur’ān is hun vijand. Hij identificeerde ook de groep ‘Ahle Qur’ān’ (ook wel genoemd: de mensen van de Qur’ān) die uitsluitend bewijzen voor hun problemen zoeken in de Qur’ān, want geen enkel verhaal is voor hen als de Qur’ān. Beide groepen weten bliksem goed, dat zij geen betekenis hebben in het Hof van de Heilige Profeet ﷺ.

O moslims! Geef deze misleidde mensen geen aandacht. Zodra zij trachten twijfel bij u te brengen door de Qur’ān, verjaag uw twijfels door de hadīth. Als zij proberen uw Imān te ondermijnen, zoek oplossingen voor het onderwerp bij de juristen onder de A’imma. De oplossingen voorgedragen door de A’imma zullen zeer zeker het verschil tussen waarheid en valsheid duidelijk maken. Dit zal helpen de materie van onzekerheid en misleiding te regelen door deze bergstromen der Waarheid. Als zij pogen over hadīth te debatteren, zal de kristalheldere betekenissen van de ahadīth, verstrekt door de A’imma, hen tot stilzwijgen brengen totdat zij zullen zeggen niets af te weten van de hadīth of dat zij niet in de A’imma geloven. Op deze verbinding zult u weten, dat hun Imām niemand anders is dan Iblīs (duivel), de vervloekte, die hen laat afdwalen en tegenhoud om de hadīth te accepteren inclusief de besluiten van de A’imma.

Houdt bovenstaande te allen tijde in gedachte, omdat door de Wil van Allāh Ta’ālā het u altijd zal beschermen tegen deze goddeloze en misleidde sekten.


[1] Noot van de vertaler: Vooral mensen (analfabeten op het gebied van Islam) die de Heilige Qur’ān denken te kunnen verbieden. Laten ze durven. Allah beschermt zelf de Qur’ān.

Blijf scherp, deel dit.
Translate »
error: Content is protected !!