Een lid uit de moslimgemeenschap mailde mij (Tangali) op 17 januari 2008 een verzoek om iets over familierelaties, onderdrukking en tovenarij te schrijven. Dit vond ik een interessant onderwerp, omdat deze zaken zich momenteel voordoen in de wijde wereld. Zij schrijft: “Geruime tijd ben ik op zoek naar informatie over wat “Allāh Ta’ālā” en de profeet Mohammed ﷺ hebben gezegd over familiebanden. Steeds wordt benadrukt, dat de familiebanden goed onderhouden moeten worden. Hoe ver moet je hierin gaan? Wat ik eigenlijk wil weten is, als je keuze hebt gemaakt om de weg te bewandelen volgens ons geloof, Islam, en je wordt “verstoten”, het gevoel alsof je van een andere planeet komt. Wat doen je dan? Wat doe je als je familiebanden bezig zijn met tovenarij om ervoor te zorgen dan het niet goed gaat met je. Terwijl je weet wie het is. Ze bezorgen je lichamelijk en geestelijk problemen.”

Het tonen van respect en vriendelijkheid aan de vrienden en familie van uw ouders maakt ook deel uit van uw plicht jegens hen. Net zoals u uw ouders respecteert, is het respect en de gehoorzaamheid voor uw Peer-e-Tariqat, Ulema-e-Deen, uw tantes en ooms ook belangrijk. De haqq (recht op) van de Deeni Ustaaz vervangt zelfs die van de ouders. Respecteer dus altijd uw religieuze leraar. Respecteer ook uw schoonvader en schoonmoeder, omdat ze op uw ouders lijken. De vrouw moet haar schoonfamilie meer dienstbaar zijn dan haar eigen ouders. Door dit te doen zal ze voordelen verkrijgen in deze wereld en in het Hiernamaals.

“Respect wordt gekregen door goed gedrag en wijsheid, en niet door rijkdom of familiebanden.” Hazrat Ali al-Murtaza (radi-Allāhu ‘Anhu).

Allāh Ta’ālā heeft medelijden met iedereen, veel meer dan de barmhartigheid van een moeder voor haar kind, heeft Hij in de Heilige Qur’ān gezegd hoe elk persoon, elke familie, elke samenleving en elke natie, overal ter wereld, in elke eeuw zouden moeten handelen in elk van hun ondernemingen, op welke manier ze zouden moeten handelen met hun activiteiten, en waar ze zich van moeten onthouden om zich comfortabel te voelen in deze en de volgende werelden. De Ahle Sunnah geleerden leerden dit allemaal met hun scherpe inzicht en schreven miljoenen boeken, ze communiceerden ze met de hele wereld. Dit betekent dat Alla de mensen niet vrij heeft gelaten in hun daden. Er is dus geen plaats meer op de aarde waar de Islam niet is overgebracht. Islam kan niet gescheiden worden van wereldse zaken. Een poging daartoe betekent streven naar de vernietiging van de Islam en de moslims op de aarde.

Wat is een familieband?

De familie die het basisfundament is van civilisatie is tegenwoordig aan het uiteenvallen. Het familiesysteem in de Islam brengt de rechten van echtgenoot, echtgenote, kinderen en relaties binnen een bepalend evenwicht. Het koestert onzelfzuchtig gedrag, edelmoedigheid en liefde binnen het raamwerk van een goed georganiseerd familiesysteem. De vrede en veiligheid binnen een stabiel gezin is van fantastische waarde en het wordt gezien als een essentiële spirituele groei van de familiebanden. De familiebanden binnen de Islam is dus het fundament van een islamitische samenleving. Een harmonieuze sociale orde wordt hierdoor gecreëerd door de bestaande of uitgestrekte families. Kinderen zijn de rijkdom van het gezin totdat zij het huis verlaten na het nikāh (huwelijk).

Ouders worden bijzonder gerespecteerd in de islamitische traditie. Moeders worden in het bijzonder geëerd: de Heilige Qur’ān leert, dat moeders pijn lijden tijdens de zwangerschap en de bevalling, en kinderen hebben liefde en aandacht nodig.

Allāh Ta’ālā openbaart: “Wij hebben de mens op het hart gedrukt betreffende zijn ouders, zijn moeder droeg hem in zwakte op zwakte, en zijn zogen nam twee jaren in beslag. Zeg Mij en uw ouders dank, tot Mij is de terugkeer.” Surah Luqmān (de wijzen), H31, vers 14

Een moslim huwelijk is zowel een gewijde als een wettige overeenkomst waarin beide partners vrij zijn legitieme voorwaarden te bepalen. Als resultaat is ‘talāq’ (echtscheiding) uitsluitend toegestaan als laatste middel.

Translate »
error: Content is protected !!