Bloesem van de jeugd

Morele en sociaal-religieuze oplossing voor de wereldwijde aidspandemie door Allāma Maulana Shah Mohammad Abdul Aleem Siddiqui al-Qādri (radi-Allāhu ‘Anhu)

Er is geen registratie van de datum waarop de edele auteur dit prachtige boek schreef. Daarom wordt een inschatting gemaakt, dat dit boek tussen de jaren dertig en begin jaren veertig van de 20e eeuw is verschenen.

Zeer zeker, vanaf die tijd tot het huidige tijdperk is de zedenleer op mondiaal niveau ontaard tot een alarmerend niveau uitlopend in de menselijke begeerte naar de top van vernietiging en totale uitsterving van de ethische menselijke waarden en normen. Vandaag zijn de burgers van de wereld slachtoffer geworden van door corruptie gecontroleerde ongodsdienstig regeringen die prostitutie legaliseren, de vrijheid van illegale seks, homoseksualiteit, lesbische vrouwen (lesbo’s), pornografie en een heleboel andere ondeugden. Niet alleen doen de regeringen aan legaliseren, maar laten ook op deze wijze blijken dat het een sociale norm is geworden. Daarom is het passend om enkele belangrijke kritieke kwesties over vandaag de dag te bespreken en discussiëren voor het algemeen belang van de mensheid.

Van het moordende ziekteverschijnsel aidsvirus was in de tijd van de auteur nog niets bekend. In dit moderne tijdperk heeft dit dodelijk virus ten minste een kwart van de wereldbevolking aangetast en vormt nog steeds een grote bedreiging voor de rest van het menselijke ras.

Prostitutie was in het verleden zeer discreet, door strenge gouvernementele wetgeving, maar vandaag de dag vernemen wij van de media in sommige zogenaamde progressieve moderne beschaafde landen hoe prostituees schaamteloos en poedelnaakt in etalages poseren en hun potentiële klanten benaderen als koopwaar.

Homoseksueel en lesbienne zijn was een geheim uit het verleden, maar tegenwoordig is het openlijk toegestaan en beschermd wegens officiële wetgeving van vele zogenaamde ‘beschaafde landen’.

Verkrachting was een zeldzame gebeurtenis uit het verleden, maar uit de statistieken en televisieberichten in de week van 23 februari 2009, blijkt dat dagelijks duizenden onschuldige en fatsoenlijke vrouwen in bijvoorbeeld Italië worden verkracht.

Aangezien de auteur Sheikh Abdul Aleem Siddiqui (Rahmatullāhi alai) door geleerden en religieuze autoriteiten bijzonder gerespecteerd wordt, heeft de Engelse vertaler geen veranderingen in de feitelijke informatie van het oorspronkelijke boek gewijzigd of weggelaten, maar heeft het juist aangevuld met enkele belangrijke feiten ter harmonisering van zijn spectaculaire presentatie, die relevant zijn voor de huidige jonge generatie.

Voorts wordt de lezer op het feit gewezen, dat de auteur een Hākim was die homeopathie en de wetenschap van Profetische Geneeskunde (Tibb-e-Nabwi) beoefende. Hij was geen arts en dus kunnen zijn verklaringen over menselijke anatomie verschillen met de moderne wetenschappelijke geneeskunde. Daarom wordt de lezer aangeraden zijn werken in het licht van de moderne geneeskunde niet te veroordelen of bekritiseren.

Het moet ook bekend worden geacht, dat de auteur van de oorspronkelijke tekst als arts was opgeleid in een ander kader dan moderne medische- en fysiologische referenties. Hij was een denksysteem dat menselijk lichaam op een andere manier begreep, hoewel de gebruikte terminologie kan verschillende en soms vreemd zijn, maar in een juiste context geplaatst kan men het gelijktrekken aan de moderne kennis van fysiologie. Het zou de oudheid van het boek aantasten als de oorspronkelijke tekst geparafraseerd zou worden naar de medische aspecten in de moderne terminologie. Veel van de standpunten moge in tegenspraak zijn met de moderne medische opvattingen, maar dient nu opnieuw bekeken te worden in de context.

Een addendum is ingericht dat zich bezighoudt met een lijst van enkele van de wetenschappelijk bewezen seksueel overdraagbare infectie gevonden in lesbiennes, homoseksuelen, prostituees en mensen die zich objectief bezighouden met de illegale seksuele activiteiten. Deze informatie werd verstrekt door professionals zoals moslim artsen door interviews en casestudies. Dit alles gebeurde met de grootste oprechtheid als een dienst aan de mensheid. Moge de Sublieme Heer van het heelal, almachtige Allāh mijn inspanningen en laat het een middel van begeleiding voor iedereen. Amien.

Voorwoord door de auteur Sheikh Abd al-Hadi al-Qādri Radawi

Allāh Ta’ālā heeft de mensheid gezegend met tal van mogelijkheden en Zijn Wijsheid heeft de mens uitgerust met de kennis voor toepassing ervan. Hoewel de Schepper deze kennis ook aan dieren heeft gegeven, is er een uniek verschil tussen mens en dier. Sinds de mensheid de hoogste orde is van de schepping, heeft de Schepper dan ook de mens gezegend met een speciale kennisfaculteit dat hem superieur maakt ten opzichte van de andere creatie. Allāh heeft voor de mens mogelijk gemaakt met deze kennis creatief om te gaan en uit te breiden. Een dergelijke mogelijkheid is niet gevonden in het dierenrijk.

Tegenwoordig wordt beweerd dat de mens zeer snel ontwikkeld en binnenkort het hoogtepunt van perfectie zal bereiken. Menselijke vooruitgang op het gebied van technologie, wetenschap, chemie, ontdekkingen, etc. heeft een nieuwe dimensie in deze wereld teweeggebracht. Zijn ontwikkelingssnelheid maakt het mogelijk dat hij ooit de onaantastbare grenzen van het Heelal kan bereiken. Zijn wetenschappelijke vooruitgang in de technologie is de voltooiing van dat werk in enkele momenten, welke de fysieke hand in nog geen honderd jaar geleden kon doen. De voeten vereisten jaren van moeizame inspanningen om afstanden af te leggen, terwijl de moderne technologie dat in uren aflegt. In dit wetenschappelijke tijdperk kunt u met een trein, een auto en een vliegtuig de aardbol in enkele weken tot enkele uren rondreizen, terwijl in het verleden dit fysiek niet mogelijk was. Wat de fysieke oren en ogen konden horen was beperkt, maar tegenwoordig kan de moderne technologie het horen en zien van objecten op miljoenen mijl verderop mogelijk maken. Televisies, telefoons, telescopen, en draadloze communicatie kunnen beelden en geluiden in een splitsing van een seconde uit de heinde en verre uithoeken van het universum ontvangen, terwijl enkele jaren geleden dit beschouwd werd als onmogelijk.

Mensen beschouwen deze ontwikkelingen over het algemeen als een ongelooflijke prestatie van de mensheid. Maar als u zorgvuldig nadenkt over deze speciale vaardigheden en kennis waarop het Westen voor haar voortbestaan vertrouwd, dan zult u onbetwist tot de conclusie komen, dat de mens in feite niet vooruitgaat, maar degelijk achteruitgaat. Het is mogelijk dat iemand deze veronderstelling wil weerleggen de bijdrage aan de mensheid te laten zien. De speciale vaardigheden van den mensen hebben ook geleid tot zelfvernietiging, bijvoorbeeld de talrijke soorten medicijnen zijn onderzocht en vervaardigd voor de bescherming en verbetering van deze speciale vaardigheden van de mens. Deze bewijzen zijn echter daadwerkelijk waanvoorstellingen die kunnen worden begrepen met een beetje nadenken.

De toename van aantallen eenheden bewijst niet de groei van de vooruitgang of de vooruitgang van die entiteit. Een juiste conclusie kan worden bereikt na zorgvuldig nadenken over alle factoren. Bijvoorbeeld, 200 jaar geleden was in een gemeenschap van 100 duizend mensen ontdekt, dat binnen 10 jaar tijd sprake was van een groei van 10 duizend perfect gezonde en sterke mensen. Integendeel, tegenwoordig is een zodanig hoog stijgingspercentage van gezonde mensen in de gemeenschappen niet meer te zien. In feite kan tegenwoordig in een gemeenschap van 100 duizend mensen maximaal 20 of 25 duizend van zulke mensen voorkomen, maar de meeste van hen zijn zwak en ziek. U zou dit met oprecht classificeren als een toename of daling? Overmatig ziekte, zwakke lichaamsbouw en abnormale afname van de productiviteit van natuurlijke groei bewijst duidelijk dat de productie van sperma of bijzondere bevoegdheden van de mensheid niet alleen gehinderd is in de vooruitgang, maar ook niet beschermd is zoals het zou moeten zijn, anders zou een dergelijke situatie niet zijn voorgekomen.

Als een enkel zaad in het juiste seizoen wordt geplant en milieu en zorg strikt volgens de regels van de teelt is, dan is er een grote hoop op een gezonde oogst. Maar als dezelfde zaad onsystematisch wordt geteeld zal er geen gewas of oogst zijn. Als bij toeval deze zaden uitkomen, dan is het gewas niet gezond en als bij toeval het gewas gezond is en vruchten produceert, dan is het resultaat zeker niet gezond met een hoge rating kwaliteit. Hetzelfde geldt voor het zaad van de man (sperma) wanneer die lukraak gespoten wordt op onvruchtbare of vervuilde plaatsen of onrechtmatig geplant. Het eindresultaat van deze zaai zal inderdaad rampzalig zijn en niet-progressieve voor de samenlevingen. Er is geen tekort aan artsen en medicijnen, maar er is een grote populatie zieke mensen die medische hulp zoeken. De situatie van de behandeling en medicatie is vergelijkbaar met het dichtmaken van een gat met een oude zwak stukje doek.

Het is dan ook het meest belangrijke voor alle verstandige personen ter wille van de verlossing en het beschermen van de echte essentie van de mensheid tot het formuleren van de juiste methoden, gebruikmakend van zijn bijzondere bevoegdheden gezegend door de Schepper, Allāh.

Bescherm uw sperma zo veel mogelijk want voorwaar, het is het water van het leven in de delicate baarmoeder.

Translate »
error: Content is protected !!