Waarom is deze dag bekend als Ashura?

De gebruikelijke betekenis van Ashura in de Shari’ah verwijst naar de 10e van Muharram-ul-Haram. In zijn onderscheiden boek, “Ghunyat Tālibin” heeft Hazrat Ghaus-ul-Azam Sheikh Abdul Qādir Jilāni (radi Allāhu anhu) geschreven, dat de Oelema een verschil van mening hebben over de vraag waarom deze dag bekend staat als Ashura. Daar de reden op verschillende manieren is uitgelegd is de consensus van de meerderheid van de Oelema, dat het bekend staat als Ashura want het is de 10e dag van Muharram. Sommige Oelema zeggen dat uit de heilige dagen die Allah Ta’ālā aan de gezegende Ummat-e-Muhammadi heeft gegeven deze 10e dag de belangrijkste dag is, en het is om deze reden dat het ook bekend staat als Ashura. Ghunyat Tālibin, pag. 428

Belangrijke gebeurtenissen over Ashura

Met uitzondering van het martelaarschap van Sayyidena Imam-e-Hussain (radi Allāhu anhu) zijn er ook verschillende andere incidenten geweest die zich hebben voorgedaan op Yaum-e-Ashura. Het is ook om die reden dat deze dag uitmuntendheid heeft gekregen. In zijn internationaal gerenommeerde Kitāb, “Nuzhatul Majālis” heeft Hazrat Sheikh Abdur Rahman Safoori (radi Allāhu anhu geschreven, dat de volgende belangrijke gebeurtenissen op Yaum-e-Ashura hebben plaatsgevonden:

 • Het was op deze dag dat de hemel, aarde en de Lauw-e-Qalam is ontstaan.
 • Het was op deze dag dat Hazrat Adam (alayhis salām) en Hazrat Hawwāh (radi Allāhu anha) werden gecreëerd.
 • Hazrat Adam (alayhis salām) Tauba werd aanvaard.
 • Hazrat Noeh’s (alayhis salām) Ark kwam op het land.
 • Hazrat Ibrahim (alayhis salām) kreeg de status van Khalilulah.
 • Hazrat Yaqub (alayhis salām) ontmoette Hazrat Yusuf (alayhis salām) na 40 jaar.
 • Hazrat Idrīs (alayhis salām) groeide op in de lucht.
 • Hazrat Ayub (alayhis salām) weer zijn gezondheid.
 • Hazrat Yunus (alayhis salām) werd vrijgelaten uit de maag van de vis.
 • Hazrat Dawood (alayhis salām) Tauba werd aanvaard.
 • Hazrat Sulaimān (alayhis salām) kreeg zijn Koninkrijk.
 • Hazrat Isa (alayhis salām) groeide op in de lucht.
 • Heilige Profeet Mohammed ﷺ nikāh deed met Hazrat Bibi Khadija (radi Allāhu anha).
 • Het is op deze dag dat Qiyāmah zal plaatsvinden.

De namāz van Yaum-e-Ashura

De Heilige Profeet Mohammed ﷺ heeft verklaard: “De persoon die vier rak’āt van deze namāz verricht op de dag van Ashura met in elke rak’āt recitatie van soera Ikhlās (Qulhuwalla …..) 11 keer na soera Fatiha zal door Allah Ta’ālā vergeven worden van zijn vijftig jaar zonden, en hij zal gezegend met een Mimbar (preekstoel) van Noor. Nuzhatul Majālis, deel 1, pag. 181

4 Vasten van Yaum-e-Ashura

Het vasten op de dag van Ashura verdient een grote beloning. De Heilige Profeet Mohammed ﷺ vastte gewoonlijk op deze dag en hij adviseerde ook anderen om te vasten op de dag van Ashura. Het is geschreven in de “Sāhihain” van Hazrat Abu Musa Ash’ari (radi Allāhu anhu), dat de joden vastten om de dag van Ashura te respecteren en ze waren ook verheugd op deze dag. De Heilige Profeet Mohammed ﷺ zei: “Ook u moet vasten op deze dag”. In een Sahīh Muslim staat, dat de Heilige Profeet Mohammed ﷺ zei: “Op de dag van Ashura, vasten de mensen van Khaybar, verheugen zich en kleden hun vrouwen in goede kleding en met sieraden. O moslims! Ook u moet vasten op deze dag. “

In het jaar 10 Hijri, toen de Heilige Profeet Mohammed ﷺ vastte op de dag van Ashura vroegen de Sahāba-e-Kirām (ridwānullāhi Ta’ālā ajma’in): “Is dit de dag die wordt geëerd door de joden en christenen.” De Heilige Profeet Mohammed ﷺ zei: “Als ik hier volgend jaar ben, dan ga ik ook vasten op de 9e (van Muharram).” Mishkāt Sharief, pag. 179

Dit is de reden dat wij niet alleen vasten op het tiende, maar ook op de negende van Muharram-ul-Haram.

Belangrijke Amāl (praktijken) op Yaum-e-Ashura

 • Het is geschreven in de Tafsir Roohul Bayān, dat de persoon die wakker blijft in de nacht van Ashura hij de Sawāb van de Mala’ikah krijgt.
 • De Mashā’ikh hebben verklaard dat door het maken van ghusl op deze dag, de ziekten voor het hele jaar worden weggewassen.
 • Shāmi schrijft in Kitāb Saum, dat door het gebruik van Surma op deze dag de ogen geen pijn zullen lijden in dat (islamitische) jaar.

Waarom is Kichri gekookt tijdens Ashura?

Het staat geschreven in Shāmi: “De persoon die lekker eten kookt op de dag van Ashura zal Inshā’Allāh Barakāh (zegen) van de Allah Ta’ālā krijgen in zijn huis voor het hele jaar.” Reagerend hierop is in Tafsir Na’īmī door Hazrat Allama Moefti Ahmad Yaar Khan (radi Allāhu anhu) geschreven: “In ons land wordt Halim (kichri) gekookt, omdat deze uit alle soorten granen en vlees bestaat waardoor we hoop hebben, dat het Barakāh gaat brengen in het graan voor het hele jaar.

In bepaalde overleveringen werd er vastgesteld dat de dag waarop de Ark van Hazrat Noeh (alayhis salām) op het land kwam de bewoners van de Ark uitstapten en alle soorten graan verzamelden en in Halim (Kichri) kookten. “

Muharram

Muharram brengt ook met zich mee de briljante geschiedenisles van de islam, in de Hijrah van Rasūlullāh ﷺ van Mekka naar Medinat ul Munawwarah. Volgens de geschiedenis, toen Rasool-e-Paak Mohammed ﷺ in Medina aankwam was Abdullah bin Salaam, de beroemde joodse geleerde, bezig in zijn tuin dadels te plukken. Toen het nieuws van Rasūlullāh ﷺ aankomst hem bereikte, ging hij onmiddellijk om naar Rasūlullāh ﷺ activiteiten te kijken. Het duurde niet lang toen hij zich bevond tussen de moslims van Medina waar Nabi-e-Paak Mohammed ﷺ de moslims toesprak: “O mensen! Maak er een gewoonte van om elkaar te allen tijde te begroeten en geeft eten aan een ander en behandel uw familie en vrienden met liefde en
vriendelijkheid. En als iedereen ‘s nachts slaapt, vergeet dan niet om Allah op dat moment te aanbidden. Als je dit blijft praktiseren, dan zal je Jannah in vrede binnen gaan. “

Deze Profetische adviezen droeg ​​blijde tijding aan voor de moslims door de eeuwen heen. Helaas, als de moslims van vandaag de dag acht hadden geslagen op deze adviezen zou het leiden tot oplossingen voor bijna al hun problemen. Verborgen zit in dit advies de geheimen van het succes van deze wereld en het Hiernamaals.

Dit advies had geleid tot een diepgaand effect op Abdullah bin Salaam, zozeer zelfs dat hij naar het huis van Hazrat Abu Ayoob Ansāri (radi Allāhu anhu ging en sprak tot de Profeet Mohammed ﷺ op de volgende manier: “Ik accepteer uw vordering van het Profeetambt en ik geloof oprecht dat uw godsdienst (de islam) is en een ware religie.” Na deze aankondiging, aanvaardde hij de islam.

Soennitische moslims over de hele wereld, in hun herinnering van de Ahle-Bait en Hazrat Imam Hussain (radi Allāhu anhu)m ajma’in, engageren zich in het versterken van de armen in hun geheugen als een teken van respect. Op gelegenheid van dit feest is het noodzakelijk om na te denken over welk aspect van het leven van de grote imam wij moslims zijn het emuleren om onszelf geestelijk te verbeteren.

Moeten we niet het enthousiasme in praktijk brengen door de leer van de Sunnah die Sayyidena Imam Hussain (radi Allāhu anhu waarlijk heeft gevolgd en de ultieme prijs voor heeft betaald, moeten wij blijven zitten en vragen naar oprechtheid in de liefde voor Allah, Zijn Rasool Mohammed ﷺ, de Ahle-Bait, en de geliefde Sahāba zoals Sayyidena Abu Bakr, Sayyidena Umar, Usman en Sayyidena Ali (radi Allāhu anhu).

Het is de liefde van de Ahle-Bait en de Sahāba-e-Kirām (radi Allāhu anhum) die de drijvende kracht moet zijn voor het emuleren in ons leven van de Sunnah van Rasūlullāh Mohammed ﷺ.

Translate »
error: Content is protected !!