Nikāh, vrouwen en echtgenotes

Inleiding

De betekenis van vroomheid

De relatie tussen man en vrouw (nikāh = gehuwde echtpaar) is een zeer gevoelige, liefdevolle en zuivere verhouding. Zij zijn in werkelijkheid de ‘kleding’ van elkaar. Dus is het de plicht van beiden om elkaar te beschermen in hun leven, met bezittingen en bescheidenheid. Het is voor hen noodzakelijk te realiseren en te begrijpen wat hun wederzijdse plichten als echtpaar zijn. Zij zijn twee lichamen die verbonden zijn door de ziel. De man is de voorziener en beschermer van zijn vrouw. Hij zal dus haar behoeften vervullen en haar tevreden houden.

De tijden en toestanden van de Ashāb-e-Kirām en Tābi’īn laten zien, dat het in hun tijd het beste was om te trouwen. Er waren drie redenen hiervoor:

Ten eerste: gedurende de tijd van de Profeet Mohammad ﷺ was het christendom wereldwijd verspreid. Sinds Profeet ‘Isa (alayhis salām) was uitgerust met spiritualiteit, ongehuwd zijn, alleen zijn en eenzaam leven in afzondering leiden, gaven de priesters instructie aan de mannen om monniken te worden en ook een eenzaam leven te leiden. Ze veronderstelden dat het naderen van Allāh Ta’ālā en op Zijn manier zijn alleen kon worden bereikt door alleen te leven en door niet te trouwen.

De Heilige Profeet ﷺ bezat alle geestelijke en materiële werkelijkheden en superioriteiten; dus alleen zijn of samen met anderen zijn, alleenstaand zijn of trouwen waren allemaal nuttig voor zijn Ashāb-e-Kirām en voor de zijn Ummah. Omdat priesters iedereen opdracht gaf om als monniken te leven en niet te trouwen, gaf de Profeet Mohammed ﷺ aan zijn Ashāb (metgezellen) om geen ​​vrijgezellen leven te leiden zeggend: “islam bevat geen monnik gewoonten.” De Profeet ﷺ zei ook in een andere hadīth staat: “Trouwen is mijn sunnat; wie mijn sunnat niet volgt, is niet een van mijn Ummah.” Talrijke soortgelijke ahadīth vernietigden de verkeerde ideeën die aan de geest van mensen waren opgelegd. Ook de gedachte van “Allāh Ta’ālā kan alleen worden benaderd door te leven als een monnik” werd verwijderd uit de harten.

Mensen die leefden gedurende de eerste tweehonderd jaar, dat was de tijd van de Ashāb-e-Kirām en de Tābi’īn (radi Allāhu Ta’ālā’ alayhim ajma’in) wisten dat deze sunnat werden gezegd om de verkeerde aantijgingen van priesters te weerleggen. Toen dit tijdperk voorbij was, gedachtengoed van de priesters in de harten van moslims, werden andere sunnat benadrukt. Deze sunnat informeerden ons, dat er goede dingen aspecten zijn in vrijgezel en getrouwd leven, afhankelijk van de speciale situaties van die betrokken. De Profeet ﷺ zei: “Na tweehonderd jaar is de beste van u degene die hafifulhaz is.” Toen hem de betekenis van hafifulhaz werd gevraagd, zei hij: “De persoon die geen vrouw of kind heeft.”

Grote geleerden als Bishr al-Hafi, Bāyazid al-Bustāmi en Abul-Hussain Nuri, Mehboob-e-Ilāhi Nizāmuddin Awliya (radi-Allāhu ‘‘Anhum) waren allemaal vrijgezel. Deze hadīth onthult de eer en superioriteit van deze grote geleerden.

De tweede reden: de Ashāb-e-Kirām, Tābi’īn en Tāb’i al-Tābi’īn leefden in de beste tijden; dus, hun geloof (Imān), geduld (sabr) en ascetisme (zuhd) waren erg sterk en waardevol. De volgende hadīth al-Sharief prijst hen door te zeggen: “De beste van tijden is mijn tijd. Dan volgt de tijd die na de mijne ligt. Dan zijn de moslims van het tijdperk na hen. Hierna zal liegen een wijdverspreide praktijk worden. (Sommige) mensen zullen valse getuigenis accepteren, zelfs zonder dat wij dat gevraagd hebben.”

De derde reden: De Heilige Profeet ﷺ wist via zijn Noor (licht) van het profeet ambt en door de juiste firāsat (intuïtie) dat de religie van de islam over de hele wereld verspreid zou worden door de Ashāb-e-Kirām, Tābi’īn en Tāb’i al-Tābi’īn (radi Allāhu Ta’ālā ‘Anhum ajma’in). Hij moedigde daarom het huwelijk aan, zodat degenen die dat wel zouden doen (verspreid de religie van de islam over de hele wereld, en degenen met wie de islamitische religie zou worden versterkt) zou vermenigvuldigen.

Om deze drie redenen was het nodig om te trouwen in de tijd van de Ashāb-e-Kirām, Tābi’īn en Tāb’i al-Tābi’īn (radi Allāhu Ta’ālā ‘Anhum ajma’in). Het was ook gepast om alleenstaand te zijn voor mensen die achter hen aankwamen; daarom, toen Sufyan al-Sāwri (radi-Allāhu ‘Anhu) het bovengenoemde Hadith hoorde, hij zei: “wallāhu, het is halāl om op dit moment vrijgezel te zijn.” Toen ze Bishr al-Hafi vroegen naar de reden waarom hij ongehuwd was, antwoordde hij: “Ik heb zo’n nafs die ik ten eerste probeer scheiden. Hoe kan ik er nog een toevoegen?”

Ahadīth

De Heilige Profeet ﷺ: “Wanneer een man tevreden is met zijn vrouw, nadat zij was overleden, dan zal zij het Paradijs binnengaan.”

De verklaring van een andere hadīth is: “Wanneer een man komt te overlijden, terwijl hij ontevreden was over zijn vrouw en haar mishaagde, zij over zichzelf de vloek van Allāh Ta’ālā en de engelen heeft gehaald.”

“Als ik het neervallen (sajdah) behalve voor Allāh Ta’ālā zou opdragen, dan zou ik de vrouwen opdragen sajdah voor hun man te doen. Doch, sajdah is alleen voor Allāh Ta’ālā toegestaan en daarom dienen vrouwen hun mannen te gehoorzamen.”

“De beste onder jullie (mannen) is hij die de beste is jegens zijn vrouw.”

Hazrat ‘Abdullah b. ‘Amr (radi-Allāhu ‘Anhu) verhaalde, dat de Heilige Profeet Mohammed ﷺ zei: “De hele wereld is een bevoorrading en het beste object van voordeel is de vrome vrouw.” Sahīh Muslim

Wanneer is toestemming vereist?

Hazrat Abu Huraira (radi-Allāhu ‘Anhu) verhaalt, dat de Heilige Profeet ﷺ zei: “Het is voor een echtgenote niet legitiem zonder toestemming van haar man te vasten (nafl = vrijwillig) wanneer hij thuis is; en zij zal niemand in het huis (van haar man) binnenlaten zonder zijn toestemming; en als zij geld uit zijn vermogen uitgeeft (zakāt) zonder zijn opdracht zal hij de helft van de (goddelijke) beloning krijgen.” Sahīh al-Bukhārī

Moslims beschermen

Hazrat Abu Huraira (radi-Allāhu ‘Anhu) verhaalt dat, de Heilige Profeet ﷺ zei: “Een vrouw handelt voor de mensen.” (Met andere woorden, zij geeft bescherming namens de moslims). Tirmizi

Advies aan mannen

De geschikte tijd om te trouwen voor een man is wanneer hij de Shari’ah leert, wanneer hij zijn nafs traint over hoe de Shari’ah te gehoorzamen, wanneer hij goed moreel gedrag verwerft en een aardige persoon wordt, en ook wanneer hij zijn wijsheid verbetert. Na het vervullen van al deze voorwaarden zou hij met een meisje moeten trouwen die goede zeden en gewoonten heeft, bescheidenheid en goed moreel gedrag als eigenschap heeft, kennis van de religie heeft, en die gehoorzaam is aan de Shari’ah en zichzelf bedekt volgens de Shari’ah wanneer ze uitgaat. Men zou moeten zoeken naar een meisje die kuisheid heeft en zorgt voor haar religie. U moet geen rijkdom of schoonheid vasthouden als een vereiste. Men moet ook de kuisheid en de goedheid van een vrouw niet over het hoofd zien omwille van geld of schoonheid. In een hadīth staat dat de Profeet ﷺ zei: “Men trouwt met een vrouw voor haar geld, voor haar schoonheid of voor haar religie (haar vroomheid).”

Kies degene die religieus is. Een man die trouwt vanwege haar geld zal in staat zijn om haar geld te bezitten, omdat een man het geld van zijn vrouw niet mag gebruiken; een persoon die alleen voor haar schoonheid trouwt, zal beroofd worden van haar schoonheid.” Het zou ideaal zijn als u een meisje vindt dat mooi en vroom is. Het is niet toegestaan voor een moslimmeisje om te trouwen met een man die een ongelovige is. Wanneer zij toch van plan is met een ongelovige man te trouwen, zal zij een afvallige worden, en dus zijn het twee ongelovigen die trouwen. Beiden zouden moslims moeten worden (bekeren) en dan nikāh doen conform de Shari’ah.

Allāh Ta’ālā openbaart: “En zij [de gelovigen] vragen uw uitspraak over de vrouwen; Zeg: “Allāh geeft u Zijn uitspraak over haar; alsmede hetgeen u in het Boek [de Qur’ān] is verkondigd over de weesmeisjes, aan wie gij het haar toegekende niet geeft en die gij wenst te huwen en over de zwakken onder de kinderen en dat gij de wezen rechtvaardig moet behandelen. En welke weldaad gij ook verricht, voorzeker, Allāh weet het goed.” Surah an-Nisā (de vrouwen), H4, vers 127

Hazrat Abu Huraira (radi-Allāhu ‘Anhu) verhaalt dat, de Heilige Profeet ﷺ zei: “Een vrouw is net als een rib.  Wanneer je tracht de rib recht te maken zal het breken. En als je haar met rust laat, zal je van haar profiteren en oneerlijkheid zal in haar blijven.”  Sahīh Muslim

Hazrat Abu Huraira (radi-Allāhu ‘Anhu) verhaalt dat, de Heilige Profeet ﷺ zei: “Een gelovige man zal geen gelovige vrouw haten; als hij een hekel heeft aan een van haar karakters zal hij blijdschap moeten zoeken in een van haar goede karakters.” Sahīh Muslim

De waarde om vroom te zijn

Hazrat ‘Abdullah bin ‘Amr (radi-Allāhu ‘Anhu) verhaalde, dat de Heilige Profeet ﷺ zei: “De hele wereld is een provisie en het beste object van voordeel voor deze wereld is de vrome vrouw.” Sahīh Muslim

Het zien van het meisje vóór de nikāh is sunnat; het zal ook een goede relatie tussen de partners tijdens het huwelijk teweegbrengen. Dit wil niet zeggen gaan wandelen en op vakantie gaan zonder getrouwd zijn, maar in beschermde omgeving (toezicht) elkaar kunnen spreken. Men moet zoeken naar een sāliha (vrome) vrouw die goede manieren heeft en een nobele afstamming.

Er is een gezegde waarin staat dat een man vier soorten vrouwen moet vermijden:

  1. Een gescheiden vrouw die comfortabel leefde met haar voormalige echtgenoot en nu verlangt voor die dagen van hen te herinneren.
  2. Men moet niet trouwen met een meisje dat opschept over haar geld, rang of vader.
  3. Men moet niet trouwen met een meisje dat het eigendom van haar man zal verdelen onder haar familieleden of kennissen.
  4. Men moet vermijden om te trouwen met een vrouw die de reputatie heeft onfatsoenlijk te zijn en wie schandalen zou veroorzaken.
Beschuldigingen tegen een kuise vrouw

Allāh Ta’ālā openbaart: “Zij die kuise, gelovige vrouwen, die geen kwaad kennen, belasteren, zijn in deze wereld en in het Hiernamaals vervloekt; voor hen is er een grote kastijding. Op de Dag waarop hun tong, hun handen en hun voeten tegen hen zullen getuigen over wat zij hebben bedreven.” Surah an-Noor (24) verzen 23-24

Hazrat Abu Huraira (radi-Allāhu ‘Anhu) verhaalt, dat de Heilige Profeet ﷺ zei: “Vermijd de zeven grote destructieve zonden.” Zij vroegen: “O Boodschapper ﷺ van Allāh!  Wat zijn die zonden?” Hij antwoordde: “Een partner aan Allāh toe te wijzen; het praktiseren van hekserij; het doden van het leven welke door Allāh verboden is, behalve voor een rechtvaardige zaak (conform de islamitische wetgeving); het gebruiken van riba’ (rente); het eten uit de bezittingen van een wees; de rug toekeren naar de vijand en het vluchten gedurende een oorlog en het beschuldigen van een reine vrouw die nimmer gedacht heeft aan iets dat haar kuisheid raakt en die goede gelovigen zijn.” Sahīh al-Bukhārī

Hazrat Abu Huraira (radi-Allāhu ‘Anhu) verhaalt, dat Halāl bin Umayya zijn vrouw beschuldigde in de nabijheid van de Heilige Profeet ﷺ, dat zij illegaal seks had bedreven met Sharik bin Sahma. De Heilige Profeet ﷺ zei: “Bewijs[1] het of anders zal je een legale straf krijgen (met zweepslagen) op je rug.” Halāl zei: “O Boodschapper van Allāh! Als iemand van ons een man ziet met zijn vrouw, gaat hij dan op zoek naar bewijsvoering.” De Heilige Profeet ﷺ vervolgde en zei: “Bewijs het of anders zal je een legale straf krijgen (met zweepslagen) op je rug.” De Heilige Profeet ﷺ verwees naar het verhaal van Lian (zoals in het heilige Boek). Sahīh al-Bukhārī

Allāh Ta’ālā openbaart: “En zij, die kuise vrouwen beschuldigen en geen vier getuigen brengen, geselt hen met tachtig slagen en aanvaardt hun getuigenis nooit meer, want dezen zijn overtreders.”

“Met uitzondering van hen die daarna berouw tonen en zich verbeteren; waarlijk Allāh is Vergevingsgezind, Genadevol.”

“En betreffende degenen die hun vrouwen beschuldigen en die buiten zich geen getuigen hebben, laat ieder hunner viermaal in de naam van Allāh zweren dat hij voorzeker de waarheid spreekt.”

“En de vijfde maal zal hij zeggen, dat Allāh’s vloek op hem ruste als hij tot de leugenaars behoort.”

“Maar het zal de straf van haar afwenden indien zij viermaal in de naam van Allāh getuigt en zegt, dat hij tot de leugenaar behoort.”

“En de vijfde maal zal hij zeggen, dat de torn van Allāh over haar zij als hij [haar man] de waarheid spreekt.” Surah an-Noor (het licht) H24, verzen 4-9

Nikāh

Hazrat Ali ibn Abu Tālib (radi-Allāhu ‘Anhu) verhaalt, dat Allāh’s Boodschapper ﷺ zei: “Ali, er zijn drie dingen die niet opgeschort dienen te worden, het gebed wanneer de tijd is aangebroken, de begrafenis zo snel mogelijk als het gereed is en de zaak van een vrouw zonder man, wanneer er een geschikte man voor haar is in haar klasse.” Tirmizi

Hazrat Aisha (radi-Allāhu ‘Anha) verhaalt, dat de Heilige Profeet ﷺ zei: “Het huwelijk, dat de meeste zegen met zich meebrengt, is dat welke betrokken is met de minste druk.” Tirmizi

Allāh Ta’ālā openbaart: “De echtbreker zal alleen een echtbreekster of een afgodendienares huwen, en met de echtbreekster zal alleen een echtbreker of een afgodendienaar huwen; en dit is de gelovigen verboden.” Surah al-Noor (het licht) H24, vers 3

Echtgenotes

Hazrat Abu Umamah (radi-Allāhu ‘Anha), overgedragen door Ibn Majāh verhaalt, dat de Heilige Profeet ﷺ normaal gesproken zei: “Na angst voor Allāh verdient een gelovige niets beters voor zichzelf dan een goede vrouw die hem gehoorzaamd als hij haar iets vraagt te doen, hem liefkoost als hij naar haar kijkt, eerlijk naar hem toe is als hij dringend verzoekt om iets te doen en eerlijk is naar hem toe met betrekking van zichzelf en zijn bezittingen als hij afwezig is.” Tirmizi

Hazrat Anas ibn Malik (radi-Allāhu ‘Anhu) verhaalt, dat de Heilige Profeet ﷺ zei: “Wanneer een vrouw de dagelijkse vijf gebeden verricht, vast gedurende de maand Ramadān, haar kuisheid beschut en haar man gehoorzaamd, dan zal zij het Paradijs binnengaan via de poort die zij wenst.” [Abu Nu’aym overgedragen in al-Hilyah] Tirmizi

Hazrat Talq ibn Ali (radi-Allāhu ‘Anhu) verhaalt, dat de Heilige Profeet ﷺ zei: “Wanneer een man zijn vrouw bij zich roept om zijn begeren [seks] te bevredigen, dan moet zij naar hem toe gaan, al is zij aan het fornuis bezig is [dus koken].” Tirmizi

Hazrat Abu Huraira (radi-Allāhu ‘Anhu) verhaalt, toen aan Allāh’s Boodschapper ﷺ gevraagd werd welke vrouw de beste is, antwoordde hij: “De vrouw die liefkoost (haar man dus) wanneer hij naar haar kijkt, hem gehoorzaamd als hij haar vraagt iets te doen en niet tegen zijn wil ingaat over zichzelf of zijn bezit door iets te doen wat hij afkeurt.” [Nasā’ī en Baihāqi hebben het in Shu’ab al-Iman overgedragen] Tirmizi

Huwelijksrelaties

Hazrat Abu Huraira (radi-Allāhu ‘Anhu) verhaalt, dat Allāh’s Boodschapper ﷺ zei: “Als een man zijn vrouw bij zich in bed roept (voor seks) en zij weigert en hij met boosheid in slaap valt, zullen de engelen haar vervloeken tot in de ochtend.” Sahīh al-Bukhārī

Hazrat Talq ibn Ali (radi-Allāhu ‘Anhu) verhaalt, dat Allāh’s Boodschapper ﷺ zei: “Wanneer een man zijn vrouw bij zich roept om hem te bevredigen, dan moet zij naar hem toe gaan, zelfs als zij bij het fornuis bezig is (dus koken).” Tirmizi

Dankbaar zijn

Hazrat Ibn ‘Abbās (radi-Allāhu ‘Anhu) verhaalt, dat de Heilige Profeet ﷺ zei: “Mij werd het Hellevuur getoond[2] en dat de meerderheid daarin ondankbare vrouwen waren.” Er werd gevraagd: “Geloofden zij niet in Allāh?’ (Of waren zij ondankbaar jegens Allāh?)” Hij ﷺ antwoordde: “Zij waren ondankbaar jegens hun man en ondankbaar voor de gunsten en het goede (liefdadige) die voor hen is gedaan. Als je altijd goed voor hen (de echtgenotes) bent geweest (welwillend); voor één van hen en dan zien zij iets in jou dat haar niet bevalt, zal zij zeggen, ‘ik heb nooit iets goeds van je gekregen.” Sahīh al-Bukhārī

Natte dromen

Hazrat Umm-salāmā, moeder van de gelovigen, (radi-Allāhu ‘Anha) verhaalt, dat Hazrat Umm Sulaim, de vrouw van Hazrat Abu Talha, bij de Heilige Profeet ﷺ kwam en zei: “O Allāh’s Boodschapper! Voorwaar, Allāh schaamt Zich niet (U, de Profeet) de waarheid te zeggen. Is het dwingend voor een vrouw een bad (douche) te nemen wanneer zij een natte droom (nachtelijke seksuele afscheiding) heeft gehad?” Allāh’s Boodschapper ﷺ antwoordde: “Ja, als zij een afscheiding opmerkt.” Sahīh al-Bukhārī


[1]   Het bewijs dat nodig is, zijn getuigen (zie Surah an-Noor (het licht) H24, verzen 4-9)

[2] Tijdens Mirāj sharief

Blijf scherp, deel dit.
Translate »
error: Content is protected !!