Wat is mīqāt?

Mīqāt betekent “een verklaarde plaats” en is de grens waar het voor pelgrims noodzakelijk wordt om de Ihrām (het religieus aanbevolen hadj-gewaad) moment te plannen en het is verboden om de mīqāt te passeren, behalve in de staat Ihrām. Daarom moeten moslims die de grens oversteken zonder Ihrām een dierenoffer brengen als boetedoening.

Wat zijn de mīqāt grenzen?

Er zijn de vijf grenzen waar alle pelgrims op de hadj hun Ihrām al moeten hebben aangetrokken. Volgens de islamitische geschiedenis werden deze vijf grenzen aangewezen door de Profeet Mohammed ﷺ.

Deze grenzen zijn:

Dhul Hulayfah

Dhul Hulayfah, ook bekend als Abyar Ali, ligt 18 kilometer ten zuidwesten van Masjid al-Nabwi in Medina. Om precies te zijn, dit is 410 kilometer ten noorden van Mekka, Saoedi-Arabië. Dhul Hulayfah is het station van mīqāt voor degenen die in Medina wonen en degenen die in de nabijgelegen gebieden wonen. Daarom moet elke pelgrim die vanuit de noordelijke richting voor de hadj komt, in het kleed van Ihrām zijn voordat hij Dhul Hulayfah oversteekt.

Al-Juhfah 

Al-Juhfah is algemeen bekend als Rabigh. Het ligt 182 kilometer ten noordwesten van Mekka. Al-Juhfah is de mīqāt voor mensen die reizen om de Hadj uit Soedan, Algerije, Egypte, Syrië, Turkije, Europa, Noord-Amerika en andere landen in Afrika uit te voeren. Het is vernoemd naar het kleine stadje Rabigh, gelegen in het noorden van Al-Juhfah. Het is de plaats waar de Profeet Mohammed ﷺ zijn oom Abbās (radi Allāhu anhu) ontmoette tijdens zijn reis om Mekka te veroveren.

Qarn al-Manazil

Gelegen op 80 kilometer ten oosten van Mekka. Qarn al-Manazil is de mīqāt voor pelgrims ‘reizen uit Najd, Verenigde Arabische Emiraten, Pakistan, Oman, Maleisië, Australië, Singapore, enz. Qarn al-Manazil ligt in de buurt van de stad Ta’if en Riyad. Toen Profeet Mohammed ﷺ werd vervolgd door de mensen van Ta’if in de 10de jaar van profeetschap, het was het gebied van Qarn al-Manazil waar engel Jibra’il (alayhis salām) voor hem verscheen.

Dhat Irq

Dhat Irq ligt 90 kilometer ten noordoosten van Mekka. Dit is de mīqāt voor mensen die van plan zijn om hadj uit Rusland, China, Iran en Irak uit te voeren. Dhat Irq werd opgericht tijdens het kalifaat van Hazrat Umar-e-Farooq Azam (radi Allāhu anhu), kort na de verovering van Basra en Kufa. Het is vernoemd naar de grootste berg van het gebied, Irq Aswad.

Yalamlam

Yalamlam, ook wel bekend als Al-Sa’diyah, ligt op 100 kilometer ten zuiden van Mekka. Yalamlam is het mīqāt voor de pelgrims van Jemen en degenen die reizen vanuit de zuidelijke regio’s zoals Nigeria en Zuid-Afrika. In het verleden werd Yalamlam gebruikt door de handelaar van het Indiase subcontinent.

Wat is de mīqāt voor de permanente inwoner van Mekka?

Iedereen die binnen de grenzen van Mekka, Saoedi-Arabië, woont, kan Ihrām aannemen van waar ze beginnen (de directionele verblijfplaats van het station van mīqāt). Stel echter dat een persoon besluit deel te nemen aan Umrah of Hadj terwijl hij zich binnen de grenzen van Al-Haram bevindt (gebieden binnen het Heilige Heiligdom van Mekka). In dit geval zouden ze naar Al-Hill (een gebied buiten het Heilige Heiligdom van Mekka) moeten gaan en Ihrām daar moeten aannemen zoals de Hazrat Aisha Siddiqāh (radi Allāhu anha) het deed op instructie van de Profeet Mohammed ﷺ. Er wordt gezegd dat tijdens de afscheid hadj, Profeet Mohammed ﷺ de broer van zijn vrouw Abdul Rahmān ibn Abu Bakr vertelde om haar uit de Haram naar Al-Tanīm te brengen en haar Ihrām voor Umrah te laten aannemen.

Al-Hill, om precies te zijn, is het gebied tussen de grenzen van Haram en de grenzen van mīqāt. De dorpen en steden, namelijk Khulais, Jeddah, Tanīm en Al-Janun liggen in het Hill-gebied. Daarom moeten pelgrims die door het Hill-gebied reizen of er wonen, de staat Ihrām binnengaan voordat ze de grenzen van Haram overschrijden.

Bijvoorbeeld, in het geval dat iemand die naar Jeddah was gereisd voor zijn werk nu Umrah wil uitvoeren. Hij moet met Ihrām in Jeddah binnengaan, de intentie maken en dan de grens van Haram oversteken. Als iemand echter niet van plan is om Umrah of

Hadj uit te voeren, zijn ze niet verplicht om Ihrām te dragen.

Daarom zijn voor de inwoners van Mekka de grenzen van mīqāt als volgt: Ji’ranah, de moskee van Tanīm en Hudaybiyyah.

Wat zijn de grenzen van Haram?

De grens van Haram kan worden gedefinieerd als een beperkte zone waar bepaalde handelingen als harām (onwettig) worden beschouwd, die in andere gebieden wel als halāl (legaal) kunnen worden beschouwd. Het is bijvoorbeeld verboden om bomen of planten te beschadigen, wapens te dragen, op dieren te jagen of dieren te laten grazen en zich te gedragen of te vechten op een manier die zeker het decorum en de heiligheid van Masjid Al-Haram schendt. Echter, in geval van overtreding van een van de bovengenoemde wetten, moet men Sadaqāh of Damm als boetedoening geven.

De grenzen van Haram zijn als volgt:

  1. Tanīm: ligt op 5 kilometer afstand van Mekka en op een afstand van 8 kilometer van de Heilige Ka’aba. Masjid Aisha, ook bekend als Masjid Tanīm, ligt in de richting van Medina aan de grens van Haram.
  2. Adīt Laban: is op weg naar Jemen, dat op 11 kilometer verwijderd ligt van Mekka.
  3. Wadi Nakhla: ligt op weg naar Irak, dat op een afstand van 11 kilometer van Mekka ligt.
  4. Arafāt: ligt dicht bij Masjid Al-Nimrah, op weg naar de stad Ta’if. De grens van Arafat ligt op 11 kilometer afstand van Mekka.
  5. Ji’ranah: Masjid Al-Ji’ranah ligt op ongeveer 14 kilometer afstand van Mekka.
  6. Hudaybiyyah: ook wel bekend als Masjid Al-Hudaybiyyah, ligt het op weg naar Jeddah, ongeveer 16 kilometer van Mekka.

Fiqh Hadj-e-badla (hadj door plaatsvervanger)

Bij het aantrekken van de ihrām moet de plaatsvervanger met het hart voor de persoon die hem heeft aangesteld. Een persoon die de schuld van de hadj heeft, moet zijn trustee bevelen door hem de naam te geven van de plaatsvervanger die de hadj namens hem zal uitvoeren na zijn dood. De stervende of zijn aangestelde niet-erf gevende bewindvoerder kan een van de erfgenamen niet tot zijn plaatsvervanger maken, tenzij de andere erfgenamen daarmee instemmen. Tenzij een persoon het tolereert, is het niet toegestaan om iemand anders namens hem voor de hadj te sturen. Echter, als de overledene in dit opzicht geen testament heeft gemaakt, dat wil zeggen, als hij geen geld heeft gereserveerd voor de hadj, kan zijn erfgenaam namens hem op hadj gaan of iemand anders het geld van zijn deel van de erfenis sturen. Zo zal hij zijn vader of moeder gered hebben van de schuld van de hadj. Als de hadj ook voor hemzelf nog niet is uitgevoerd moet hij eerst zijn eigen verplichte hadj voltooien. Maar het redden van zijn ouders van de schuld van de hadj zal hem de sawāb voor tien Haijes doen bereiken.

Volgens de Mazāhib van Hanafi en Hanbali moet de [reis voor] hadj worden gestart vanuit de stad waar ze vroeger woonden. Bijvoorbeeld, als een moslim in Amsterdam woont en zijn vader in Rotterdam en daar overlijdt en de zoon iemand als plaatsvervanger van zijn vader op hadj wil sturen, hoewel zijn vader daar niet in zijn testament om heeft gevraagd, is het voor hem verboden om de plaatsvervanger uit Rotterdam te sturen.

Dus, het is niet toegestaan om de plaatsvervanger van een andere plaats in de Hanafi Mazhab te sturen. Maar in Shafi’ī Mazhab is het toegestaan om de plaatsvervanger van elke plaats te sturen, behalve mīqāt [plaats waar de hadji’s de kleding aannemen die ihrām wordt genoemd en gedragen tijdens de riten van de pelgrimstocht.]. In feite is het in Shafi’ī Mazhab toegestaan om geld te geven aan iemand die op hadj gaat en hem te vertellen een plaatsvervanger in Mekka te vinden en hem de hadj van mīqāt namens zijn vader te laten uitvoeren.

De Hanafi’ s met weinig geld kunnen in deze de Shafi’ī Mazhab volgen en iemand in Mekka hun vader, moeder of ander naaste familielid laten vervangen die het niet in zijn of haar laatste testament heeft bevolen. Voordat zij het geld geven voor de badla hadj dienen ze eerst hun niyyāh (intentie) te maken: “Ik volg in deze zaak Imām Shafi’ī.”

Arme moslim

Als een arm persoon op een verplichte hadj gaat, wanneer hij mīqāt bereikt, wordt hij als een Mekkaan gezien en wordt het voor hem farz (verplicht) om de hadj te laten lopen, en daarom moet hij zijn niyyāh nemen om de farz uit te voeren. Als hij niyyāh neemt (van plan is) om de bovenmatige hadj te maken, wordt het voor hem noodzakelijk om de hadj opnieuw te maken, maar dat geldt niet voor een plaatsvervanger die arm is want hij is daar aangekomen en zal teruggaan, met de kracht van iemand anders.

Als een plaatsvervanger [dat wil zeggen een persoon die door een rijk persoon is aangesteld om de hadj namens de rijke persoon uit te voeren] de hadj niet voor zichzelf heeft gemaakt, moet hij in Mekka blijven en een jaar later ook de hadj voor zichzelf uitvoeren. De sawāb voor de hadj van een rijke is groter dan de sawāb voor die van een arme. Als een arm persoon sterft van honger of uitputting op weg naar de hadj, wordt hij zondig. Op hadj gaan is makruh voor een arme persoon die in nood zal zijn en onderweg hulp zal moeten vragen aan anderen. Een plaatsvervanger die de keuze heeft gekregen, kan het geld aan een andere persoon geven en hem in plaats daarvan sturen, ongeacht of hij onderweg ziek wordt of niet, maar hij kan geen ander moslim sturen als hij geen toestemming heeft gekregen.

Een hadji die sterft voordat hij op Arafāt staat, hoeft in zijn laatste wil niet te bevelen dat zijn hadj moet worden gemaakt, als zijn heengaan op hadj en sterven gebeurt in hetzelfde jaar dat de hadj voor hem farz wordt. Als hij een paar jaar later op hadj gaat [de hadj is voor hem farz geworden], zal het wājib voor hem zijn om in zijn laatste testament te bevelen dat een plaatsvervanger uit zijn eigen stad moet worden gestuurd. Een plaatsvervanger kan net zo goed worden gestuurd vanaf de plaats die hij heeft aangewezen of van welke plaats dan ook waar het mogelijk is om iemand te sturen met het geld dat hij heeft toegewezen. Woorden die in een testament worden gebruikt, moeten met zorg worden gekozen.

Moslims die naar Mekka komen

Voor moslims die [naar Mekka] komen van grote afstand voor hadj, ‘umrah, handel of voor enig ander doel, is het harām om door de plaatsen genaamd mīqāt te gaan en de Haram binnen te gaan, dat wil zeggen de gezegende stad Mekka, zonder de ihrām aan. Iedereen die langskomt [bij de mīqāt zonder de ihrām aan] moet terugkeren naar de mīqāt en de ihrām aantrekken. Als hij de ihrām niet aantrekt, zal hij een dier als Qurbāni (offer) moeten (laten) slachten.

Tussen de plaatsen genaamd mīqāt en de Haram, dat wil zeggen, de stad Mekka, wordt Hill genoemd. Mensen die van plan zijn om in de Hill te blijven voor wat zaken terwijl ze door de mīqāt gaan en mensen die in de Hill wonen, mogen de Haram betreden zonder de ihrām, behalve wanneer ze van plan zijn om de Hadj te doen.

De stad Jeddah ligt bijvoorbeeld in de Hill. De Haram is iets groter dan de gezegende stad Mekka en de grenzen worden bepaald door stenen die zijn opgericht door de profeet Ibrahim (alayhis salām). De stenen zijn vele malen vervangen. Voor de hadj trekken de inwoners van de Hill de ihrām aan in de Hill en degenen die in de Haram wonen trekken het aan in de Haram zelf.

Besluit

Geen enkele moslim mag deze mīqāt passeren zonder de Ihrām aan te trekken. Zoals de Profeet Mohammed ﷺ heeft verklaard: “Het is een plaats waarbuiten niemand naar Mekka kan gaan om de hadj en de umrah uit te voeren zonder de Ihrām aan te trekken; anders zal hij moeten offeren.” Hier is alles wat je moet weten over de vijf stations van mīqāt en het belang ervan in de islam.

De ihrām wordt al aangetrokken bij het passeren van de plaatsen van mīqāt, met de bedoeling op de voorgeschreven manier en het zeggen van de voorgeschreven smeekbeden. Het is toegestaan – nog beter – om de ihrām aan te nemen voordat je de plaatsen van mīqāt of zelfs in je woonplaats of land bereikt. Het is toegestaan, maar makruh om het aan te trekken voor de maanden van hadj.

Translate »
error: Content is protected !!