Uit Bahār-e-Shari’at

Khalifa-e-‘Ala Hazrat Sadrush Shariah Badru Tariqah Allama Amjad Ali Qadri Razvi (radi Allāhu anhu)

Engelen
Engelen zijn geschapen uit Noer (licht). Allāh Ta’ālā heeft ze gezegend met het vermogen om eender welke vorm ze dat willen aan te nemen. Ze komen soms in de vorm van de mens, maar ook in andere vormen voor.

 Aqīda: Ze doen alleen wat Allah aan hen heeft opgedragen. Zij handelen niet in strijd met het bevel van Allah, hetzij opzettelijk of onopzettelijk. Zij zijn de masoem (zondeloze) dienaren van Allah. Zij zijn vrij van alle grote en kleine zonden.

 Aqīda: Engelen hebben verschillende taken gekregen. Sommigen van hen brengen openbaring aan de Profeten, maar er zijn ook engelen die verantwoordelijk zijn voor de regen, de wind, het leveren van voedsel, het vormgeven van het kind in de baarmoeder van de moeder, de menselijke lichaamsdelen, sommige mensen beschermen tegen hun vijanden, anderen zijn weer verantwoordelijk voor opzoeken van Zikr bijeenkomsten onder de mensen, het optekenen van de daden van de mens, veel van de engelen zijn opgedragen aanwezig te zijn in de Darbār (Hof) van de Heilige Profeet Mohammed ﷺ. Ook zijn er engelen belast met de taak de Darood Sharief van de mensen in het Hof van de Heilige  Profeet Mohammed ﷺ te presenteren, sommige zijn verantwoordelijk voor het ondervragen van de overledenen, het wegnemen van de ziel, het straffen en het blazen op de Soer (bazuin = staafvormig instrument) op de Dag van Qiyāmah (Oordeels)). Met uitzondering van deze rechten, zijn er andere taken die aan de engelen zijn opgedragen.

 Aqīda: Engelen zijn noch man noch vrouw.

 Aqīda: Om te accepteren dat ze Qadīm (eeuwig bestaand) zijn of het zeggen dat ze de Schepper zijn, is kufr (ongeloof).

 Aqīda: Hun aantal is alleen bekend bij Allah, Die hen geschapen heeft en via Zijn informatieoverdracht weet Zijn Profeet Mohammed ﷺ het ook. Vier engelen zijn het meest bekende: Hazrat Jibra’il, Mikael, Israfīl en Izraïl (alaihimussalām). Ze zijn superieur boven alle andere engelen.

Aqīda: De geringste minachting tegenover de engelen is Kufr. Sommige onwetende mensen hebben de gewoonte hun vijanden te noemen als Malakoel Mout (Engel des Doods) of Izraïl. Dit is kufr.

Translate »
error: Content is protected !!