Bahār-e-Shabāb

Door Muballigh-e-Azam Maulana Abdul Aleem Siddiqui Qadri (radi Allāhu anhu)

Voorwoord van de vertaler

Dit is een uittreksel van het boek Bahār-e-Shabāb geschreven met extreme oprechtheid en oprechte    bezorgdheid over de jeugd van de moslimgemeenschap. Een boek dat eenieder gelezen zou moeten hebben! Het boek is lang geleden geschreven door de Sheikh, maar nog steeds actueel. Dit boek bespreekt zowel de islamitische wetenschap als de seculiere wetenschap om vooral de moslims te voorzien van inzicht, dat de Shari’ah altijd vooruit loopt op de seculiere wetenschap. Soebhan-Allāh.

Tot slot, ik heb enkele verzen toegevoegd ter verduidelijk en bewijsvoering en tevens tussen haakjes een toelichting gegeven in de redevoering van de Sheikh.

Sheikh Abdul Aleem Siddiqui (radi Allāhu anhu) is een murid en khalifah (vertegenwoordiger) van Mujaddid-e-Azam Imam Ahmad Raza Khan (radi Allāhu anhu). Hij is ook de vader van de Sheikh Shah Ahmad Noorani Siddiqui (Rahmatullāhi alai).

Allāh Ta’ālā heeft de mensheid gezegend met een groot aantal bevoegdheden en Zijn Wijsheid heeft de mens uitgerust met de kennis voor de toepassing ervan in het dagelijkse leven. Hoewel de Schepper deze kennis ook aan de dieren heeft gegeven, is er toch een uniek verschil tussen mens en dier. Reden, de mensheid is de hoogste orde van de schepping. Daarom heeft de Schepper hem dan ook gezegend met een speciale faculteit van kennis dat hem superieur maakt aan de andere creatie. Allāh heeft voorzien, dat de mensen deze kennis creatief gebruiken en ook verder ontwikkelen. Een dergelijke mogelijkheid is niet gevonden in het dierenrijk.

Allāh Ta’ālā openbaart: “(Allāh Almachtige) leert (mensen) de pen te gebruiken (het basis fundament voor kennis); Hij leert de mens hetgeen hij niet weet (een Goddelijke roeping voor onderzoek en uitbreiding van wetenschap, zodat het leven geleid wordt op orthodoxe [soenniet] wijze én gehoorzaamheid aan Allāh’s Behagen).” Surah ´Alaq (het geronnen bloed) H96, verzen 4-5

Tegenwoordig wordt beweerd dat de mens heel snel vooruit gaat en binnenkort bij de top van perfectie zal aankomen. De vooruitgang van de mensen in de technologie, wetenschap, chemie, ontdekkingen, etc. heeft een nieuwe dimensie in deze wereld teweeggebracht. Zijn snelheid van vooruitgaan is voor het bereiken van de eens zo onaantastbare grenzen van het heelal. Zijn wetenschappelijke vooruitgang in de technologie is de notatie van dit werk in notulen, die fysiek honderd jaar geleden nog niet kon. De voeten moesten jarenlang moeizame pogingen maken om afstanden af ​​te leggen, terwijl de moderne technologie deze inspanning in uren aflegt. In dit wetenschappelijke tijdperk kan met een trein, een auto en een vliegtuig de hele wereld worden doorkruist in slechts enkele uren, terwijl in het verleden dit fysiek niet mogelijk was. Wat de fysieke oren en ogen konden horen en zien was beperkt, maar vandaag de dag kan met moderne technologie op miljoenen mijlen afstand geluiden gehoord en objecten gezien worden. Televisies, telefoons, telescopen, en draadloze communicatie kunnen foto’s en geluiden in een fractie van enkele seconde uit heinde en verre (alle uithoeken) van het universum transporteren, terwijl enkele jaren geleden werd dit als onmogelijk beschouwd.

Mensen, over het algemeen, beschouwen dit als een ongelooflijke prestatie van de mensheid. Doch, als de mens goed nadenkt over deze speciale vaardigheden en kennis waarop het Westen voor haar voortbestaan vertrouwt ​​, dan nog zal men tot de conclusie komen dat van dag tot dag de mens geen vooruitgang boekt, maar in feite achteruit gaat. Het is mogelijk dat men deze veronderstelling kan weerleggen door het presenteren van bewijzen over de vooruitgang van de mens door de bijdrage van de mensheid. Er zijn echter ook specialistische vaardigheden van de mens die geleid hebben tot zijn ondergang zoals een groot aantal soorten medicijnen die onderzocht en geproduceerd worden voor de bescherming en verbetering van deze speciale vaardigheden van de mens. Echter, deze bewijzen zijn eigenlijk denkbeelden die kan worden opgevat met een beetje na te denken.

De toename van het aantal entiteiten bewijst niet de toename van de vooruitgang of de voortgang van die entiteit. Een juiste conclusie kan worden bereikt na goed overpeinzen naar alle factoren. Bijvoorbeeld, 200 jaar geleden is in een gemeenschap van 100.000 mensen gebleken, dat binnen 10 jaar er een toename heeft plaatsgevonden van 10.000 perfect gezonde en sterke mensen. Integendeel, tegenwoordig is er niet meer een dergelijk hoog stijgingspercentage te zien van gezonde mensen in de gemeenschappen. In feite vindt men in een gemeenschap van 100.000 mensen maximaal 20 of 25 duizend mensen, de meeste van hen zijn zwak, ziek en gehandicapt. Nu zou je oprecht dit classificeren als een toename of afname. Overmatig ziekte, zwakke lichaamsbouw en abnormale daling van de productiviteit aan de natuurlijke groei bewijst duidelijk dat de productieve sperma of bijzondere omstandigheden van de mensheid niet alleen gehinderd wordt in vooruitgang, maar ook niet beschermd wordt zoals het had moeten zijn anders zou een dergelijke situatie niet de overhand hebben.

Hetzelfde geldt voor het zaad (sperma) van de mens wanneer het lukraak wordt gegooid op onvruchtbaar of vervuilde plaatsen of onrechtmatig geplant. Het eindresultaat van deze dading zal eigenlijk wel rampzalig zijn en niet-progressief voor de samenlevingen. Er is geen tekort aan artsen en medicijnen, maar er is een enorme populatie van zieke mensen op zoek naar medische hulp. De situatie van de behandeling en medicatie is vergelijkbaar met het dichtmaken van een gat met een oude doek of constant motorolie in een motor met geblazen ringen en lagers bijvullen gewoon om door te rijden of het mankement te verbergen. Het is daarom van groot belang voor alle verstandige personen omwille van het heil en de bescherming van de werkelijke essentie van de mens om methoden te bedenken voor de juiste manier om van zijn bijzondere bevoegdheden (na Nikāh) gebruik te maken en gezegend (te worden met een gezond kind) door de Schepper.

Bescherm uw sperma zo veel als je kunt want waarlijk, het is het water des levens opgeslagen in de delicate baarmoeder.

Uit mijn persoonlijke ervaring met de jeugdigen, kan ik gerust zeggen dat wanneer 100 zieke jongens en meisjes bij mij zouden aankloppen om hulp, ik 99 van hen zou zien lijden aan de zwakte van dezelfde essentie (sperma). Bepaalde medicijnen geven toon aan en geven het de kracht, en een prop biedt hulp aan iemand met een gebroken heup, echter dit biedt voor de korte termijn hulp aan de gestoorde of besmette werkelijke essentie en karakteristiek van de mens. Dit korte behulp is ook afhankelijk van de mate van de schade.

Zover het concept van de bescherming en het dienen van de zuiverheid van het menselijk ras betreft, is dit niet mogelijk door medicatie of instrumenten. In feite, in deze verstoorde tijden, het leven van mensen wordt zinloos en verbijsterd als ze juist of onjuist gebruik maken van hun speciale krachten. Zo komt de theorie van “Adolescence is Madness” in gedachte. De verdienste van een intelligente arts is dat hij aan de ene kant zijn patiënten wijselijk en professioneel behandelt en aan de andere kant morele ethiek in de hoofden van de jongeren prent die verstrikt zijn geraakt in de stormachtige oceanen van lust en verleidingen van de adolescentie. Altijd een beschermende muur bouwen om een fontein om het water te beschermen zodat iedereen ervan kan profiteren, anders zal zijn water (filosofie: sperma) verloren gaan. Het maakt niet uit hoe ernstig de storm van de oceaan is, een goed getrainde stuurman zal veilig sturen en zijn schip doorheen varen. Als een rivier correct wordt gecontroleerd en gekanaliseerd zal het, het land irrigeren en voeden met nieuw leven, maar een onbeschermde rivier in een storm zal buiten haar oevers treden en alles wat op zijn weg ligt vernietigen zoals een wild dier op rooftocht.

In deze moderne tijd doen een groot aantal ministeries (zoals van gezondheid) onderzoek en investeren miljoenen voor het ontwikkelen van methoden en formuleren van chemicaliën om ziekten te kunnen bestrijden. Elke gemeente heeft databases vol met probleemgevallen en duizenden werknemers en specialisten worden ingezet om ze op te lossen. Maar, is er een ministerie of gemeente van een land in de wereld die zich zorgen maakt over de veiligheid en het juiste gebruik van het wezen ‘de mens’ door ze te bescherming van misbruik? Zijn er regeringen in de wereld die bezorgd zijn over de besmetting en ziekte die zich verspreiden door het misbruik van de goddelijke essentie (Allāh heeft de man verrijkt met sperma)? Welk land in de wereld heeft het moeilijk om te corrigeren of de corruptie van misbruik van de kern (sperma) van de mensheid te stoppen? Dat is het vernietigen van naties en een bedreiging voor haar toekomstige generaties.

Maar helaas! De denktanks van de overheid zijn volledig onwetend of onzorgvuldig van deze belangrijke realiteit. Een echte en oprechte persoon is betrokken en huilt tranen van bloed wanneer hij de vernietiging van een natie en haar jeugd ziet. Als lezer vindt u de druppels van deze zelfde tranen van bloed verspreid in de inhoud van dit boek en dit is mijn eerste stap in de dienst van de hedendaagse jeugd en de toekomstige generatie. De pagina’s van dit boek zijn geen illusies of fantasieën noch zijn zij theorie of medische voorschriften of speculaties van wetgevers en theorieën van wetenschappers. Ze zijn oprechte woorden uit de diepte van het hart gedrenkt in pijn en zorg voor de jeugd van de wereld.

Mogen mijn woorden door de Heer van het heelal een grote invloed hebben op de harten van de mensheid. O Genadevolle Allāh! Laat deze woorden een bron van leiding zijn voor al degenen die dwalen van Uw rechte pad. Aamien!

Translate »
error: Content is protected !!