Ziel en de bijbehorende kenmerken

Het is door de ziel te weten, dat Allāh Ta’ālā de Schepper van de mens, en het is door de ziel dat de mens de kennis van Allāh Ta’ālā en Zijn Attributen verwerft, en niet door andere organen van het lichaam. Het is door de ziel dat de mens kan gaan naar de nabijheid van Allāh Ta’ālā. Dus is de ziel de koning van het lichaam en de verschillende organen zijn dienstknechten die zijn orders en opdrachten uitvoeren. Het is door Allāh Ta’ālā geaccepteerd wanneer de ziel vrij blijft van dingen anders dan Allāh Ta’ālā. Wanneer de ziel wordt gekoppeld aan andere dingen dan Allāh Ta’ālā, drijft het de mens weg van Allāh Ta’ālā. Het is de ziel die zal worden gevraagd en berispt. De ziel wordt gelukkig als het gezuiverd en gereinigd is, en het wordt ongelukkig als het onzuiver wordt gehouden. Het is de kennis van de ziel die de wortel is van de Kennis van Allāh Ta’ālā. Als de mens zichzelf niet kent, kent hij Allāh Ta’ālā niet. De meerderheid van de mensen zijn onwetend van de ziel en de bijbehorende kenmerken.

Allāh Ta’ālā zegt: “Allāh beweegt zich tussen een mens en zijn ziel en beheerst de bijbehorende kenmerken. Het is tussen de twee vingers van de genadige. Het bereikt soms de laagste limiet van de duivel en stijgt soms zo hoog tot aan de troon van de Almachtige. Degene die zich niet over zijn ziel bekommert, daarover openbaart Allāh Ta’ālā in het volgende vers: “Herinnert de mens zich dan niet dat Wij hem voorheen hebben geschapen toen hij nog niets was?” Surah Maryam (19) vers 67

Zij zijn de overtreders. Daarom is het essentieel om te weten over de ziel en de bijbehorende kenmerken die de wortel is van religie. Nu gaan wij de kenmerken en de kwaden van de ziel bespreken die het voorwerp is van kwestie van geheime kennis.

Leger van de ziel

Er zijn gewapende soldaten in de ziel. Hun ware aard niet is bekend en niemand weet hun numeriek behalve Hij. De ziel heeft twee legers. Een leger kan worden gezien door het externe oog en een ander leger kan alleen door het interne oog worden gezien. Deze twee legers zijn nodig voor onderhoud van de heerschappij van de koning. Hovelingen, ambtenaren, helpers, etc. zijn de legers van de koning die gezien worden door de ogen van het externe oog. Evenzo, handen, voeten, ogen, oren, tong en andere uiterlijke en innerlijke organen zijn de legers der ziel. Raadpleeg het Excelbestand tazkiya-e-nafs van 7 organen.

Ze zijn alle dienaren van ziel welke regels over hen regeert. Ze zijn gemaakt om hem (ziel) te gehoorzamen. Ze gaan niet tegen de ziel in. Als de ziel de ogen commandeert te openen, openen ze. Wanneer het de voeten commandeert te lopen, dan lopen ze. Hun indiening is zoals die van engelen van Allāh. De engelen zijn gemaakt om Allāh Ta’ālā te gehoorzamen en ze kunnen niet in weerstand komen. Deze legers zijn nodig voor de ziel voor haar reis naar Allāh Ta’ālā, ze zijn als vervoer en voedsel nodig voor het lichaam. De ziel heeft te veel stations voorbij te gaan om Hem te bereiken.

Allāh Ta’ālā openbaart: “En ik heb de djinn en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen.” Surah Adh-Dhiyarat (de verspreidende winden), H51, vers 56

Lichaam is het overbrengen of drager van de ziel en het eten is kennis. Opdat het zijn voedsel verwerven kan, zijn de ingrediënten die nodig zijn goederen daden. Allāh Ta’ālā bereiken is onmogelijk, totdat het lichaam niet goed blijft. Deze wereld is de grond van het zaad voor de volgende en een station van de begeleiding. Het heet Duniya (in de buurt van de planeet), een station, het dichtstbijzijnde uit veel stations. Zo verwerven wij voedsel in de wereld dat noodzakelijk is.

Translate »
error: Content is protected !!