Wat is Imaan?

Zolang iemand geen liefde en respect heeft voor de nobele Profeet Mohammed ﷺ, maar zijn hele leven bid zal zijn gebeden vruchteloos zijn en worden verworpen.
In het huidige tijdperk…

Het wordt echt beleefd, dat de moslims zich bewust zijn van de waarde van Imān en willen weten wat Imān werkelijk is?

De valse geleerden (dieven van Imān) zwerven overal rond met het gewaad van de Schriftgeleerden van de Islam zoals alīm, mufti, hāfiz, leraar, Imām, dr., professor, enzovoorts om de onbewuste moslims te misleiden. Deze valse geleerden zijn constant bezig afwijkingen en verwarringen in de hoofden van de moslimgemeenschap te prenten, die het gevolg zijn van de laksheid en onwetendheid van de moslims en vervolgens besjoemeld worden door de onbeschaamde en corrupte geloofsbelijdenissen. Moge Allāh Ta’ālā ons leiden op het rechte pad!

Hier volgen enkele regels van de grote Mujaddid Alahazrat Ash-Shah Imām Ahmed Raza Khan al-Qādri رضي الله عنه die ons zeker zal helpen te begrijpen wat de ware betekenis van Imān is, Inshā’Allāh!

Wat is Imān?

Imān is het aanvaarden van elk woord van Sayyidena RasoolAllāh ﷺ als de absolute waarheid en niets anders, en van ganser harte te getuigen de realiteit en de waarheid van Sayyidena RasoolAllāh ﷺ.

Wie het bovenstaande accepteert zal een moslim worden genoemd, dat wil zeggen als een van zijn woorden, acties of voorwaarden Allāh Ta’ālā en Zijn Rasool ﷺ niet verwerpen, beledigen of vervalsen. Zijn relatie met Allāh Ta’ālā en Zijn Rasool ﷺ moet boven alle andere relaties uitkomen. Hij moet liefde en respect hebben voor degenen die liefde voor Allāh Ta’ālā en Zijn Rasool ﷺ hebben, ook al is die persoon mogelijk zijn vijand. Hij moet verachting en haat hebben voor iedereen die Allāh Ta’ālā en Zijn Rasool ﷺ verachten en haten zelfs als die persoon mogelijk zijn geliefde zoon is. Wat hij uitgeeft moet voor Allāh Ta’ālā zijn en waar hij afstand van neemt moet omwille van Allāh Ta’ālā zijn. Dergelijke personen staan bekend als moslims met “Imān-e-Kamiel” (perfecte geloof). Sayyidena RasoolAllāh ﷺ verklaart: “Iemand die van Allāh houdt, haat iedereen vanwege Allāh, is terughoudend omwille van Allāh, dan heeft hij, inderdaad, zijn Imān voltooid.” Sunan Abu Dawood, deel 2, pagina 632

De waarde van Imān

Zolang een persoon geen liefde en respect voor de verheven Nabi ﷺ heeft, hoewel die persoon zijn hele leven in aanbidding is, is vruchteloos en afgewezen. Talrijke Yogi’s, monniken en kluizenaars leven in afzondering en brengen hun leven in de herinnering van de Heer. Sommigen van hen genieten zelfs van de zikr “La ilāha iellAllāhu” (er is geen ander dan Allāh), doch zij respecteren niet en hebben geen liefde voor RasoolAllāh ﷺ. Welk voordeel is in dergelijke Ibādah?

Allāh Ta’ālā openbaart in de Heilige Qur’ān: “En Wij zullen ons tot hun werken wenden en zullen deze als stof verstrooien.” Surah al-Furqān (het criterium), H25, vers 23

In een ander vers aangaande zulke aanbidders, openbaart Allāh Ta’ālā: “Zwoegend, zich afmattende, Zij zullen in een vreselijk Vuur branden.” Surah al-Ghāshiyah (het Overweldigende Evenement), H88, verzen 3-4

Zeg, O moslims! Doet de afhankelijkheid van Imān gemoedsrust overleven en hangt acceptatie van daden af van de liefde en het respect voor de glorieuze Profeet ﷺ van Allāh of niet? Zeg: “Ja” en zeer zeker ja!

Voor de geldigheid van Imān zijn er twee belangrijke punten:

(A) eerbiediging van Sayyidena RasoolAllāh ﷺ en (B) om hem lief te hebben boven alles van de creatie binnen het universum. De juiste methode om dit te testen is een zelftest. Heeft u meer liefde en respect voor bijvoorbeeld uw vader, leraar, kinderen, broer, murshid, moulvi, mufti, hāfiz, docent, Imām of vrienden, enzovoorts dan voor de Profeet ﷺ op elk gewenst moment? Bij het geringste gebrek aan liefde en respect voor Sayyidena Muhammadur RasoolAllāh ﷺ, zelfs kleiner dan een atoom, moet zo’n persoon volledig worden gescheiden van het gezin en de gemeenschap. Zijn kennis of status moet absoluut worden verworpen en verwijderd. Immers, uw respect en band met hem was te wijten aan zijn respect en liefde voor RasoolAllāh ﷺ. Nu hij geen liefde en respect toont is dat een belediging aan het adres van de Profeet ﷺ wat niets meer overlaat om zo’n persoon respecteren. Aan de andere kant, als u hem accepteert of in stilte contact onderhoud is dat minachting voor RasoolAllāh ﷺ.

Dierbare moslims! Is het mogelijk dat in uw hart liefde en eer is voor de meester van het universum, namelijk Sayyidena Muhammad ﷺ, en toch beledigingen naar hem ﷺ kan tolereren, al is hij uw ustaaz, murshid of vader?

Broeders en zusters in de Islam! De reden voor het tonen van respect voor een geleerde of Alim is dat hij een wāris (erfgenaam) van de kennis van RasoolAllāh ﷺ is. Is die persoon de wāris van RasoolAllāh ﷺ of is die persoon een Shaytān die afgedwaald is van het pad van gerechtigheid? In de voormalige, zijn respect was de eerbiediging van de Sayyidena RasoolAllāh ﷺ, en in het laatste, was zijn respect voor Shaytān. Dit is het geval wanneer een Aliem gaat dwalen, zoals de Oelama van on-islamitische geloof. Dan, wat kan worden gezegd over die persoon die kufr (ongeloof) begaat? Het beschouwen van zulk een persoon als Aliem-e-Dīn is zelf ook kufr.

Standvastigheid in geloof

De zaligheid van standvastigheid in geloof hangt af van het feit, dat elke gelovige van de Ahle Sunnah wal Jamā’ah zo stevig wordt zelfs als de hemel en de aarde verdwijnt. Eenieder moet te allen tijde grote vrees voor verlies van zijn geloof hebben. De Oelama van Islam verklaren: “Wie niet vreest dat zijn Imān kan worden weggenomen, zou worden ontdaan van zijn Imān ten tijde van de dood.”

Tot slot

Moge Allāh Ta’ālā ons uit de buurt houden van de trucs en de hypocrisie van de huichelaars. Moge Allāh Ta’ālā ons begeleiden op het pad van degenen die Hij heeft begunstigd. Moge Allāh Ta’ālā ons beschermen en weg houden van degenen die Zijn woede hebben verdiend en van degenen die verkeerd zijn gegaan.

Amien!

Nabi Se Jo Ho Beygāna Usse Dil Se Juda Kar Dein.

Pidar Mādar Birādar Māl-o-Jān Un Par Fidā Kar Dein.

Liefde voor de nobele Profeet Mohammed ﷺ

Zolang iemand geen liefde en respect heeft voor de nobele Profeet Mohammed ﷺ, maar zijn hele leven bid zal zijn gebeden vruchteloos zijn en worden verworpen. Veel joghies en monniken leiden een teruggetrokken leven in aanbidding van de Schepper. Sommige onder hen doen zelfs zikr (mystieke aanbidding) La ilāha iellAllāhu, maar hebben geen respect en liefde voor de nobele Profeet ﷺ. Wat is hun ibādah (aanbidding) dan nog waard? De geldigheid van Imān is afhankelijk van twee belangrijke punten, namelijk respect voor de Profeet ﷺ en hem meer liefhebben dan welke schepping dan ook.

Hazrat Abu Huraira (radi Allāhu anhu) verhaalde: “Op een dag zat de Heilige Profeet ﷺ in het gezelschap van enkele mensen toen de aartsengel Jibra’il bij hem kwam en vroeg, “wat is Imān?” Allāh’s Boodschapper ﷺ antwoordde, “Imān is het geloven in Allāh, Zijn engelen, de ontmoeting met Hem, Zijn profeten en het geloven in de dag der opstanding.” Vervolgens vroeg de aartsengel, wat is Islam? De profeet ﷺ antwoordde, “het aanbidden van uitsluitend Allāh, het verrichten van salāt, het betalen van zakāt en het vasten gedurende de maand Ramadān.” Daarna vroeg de aartsengel, wat is Ihsān (perfectie)? De profeet ﷺ antwoordde, “het aanbidden van Allāh alsof je Hem ziet en als je deze status niet kunt bereiken dan zult u weten dat Allāh wel naar u kijkt.” Sahīh Bukhārī

Lees ook Tamhid-e-Imaan van Alahazrat voor meer begrip.

Translate »
error: Content is protected !!