Vrees voor de Hel

Ahadīth vertaald naar het Nederlands als reader voor degene die Vrees hebben voor Allāh Ta’ālā. Deze selectie van Ahadīth is een leidraad voor verlossing van de Hel, Inshā’Allāh.

Het toewijzen van partners aan Allāh Ta’ālā

Hazrat Abdullah bin Umar (radi Allāhu anhu) meldde dat de Profeet Mohammed ﷺ steunend op een kussen de bijeenkomst toesprak, hen wilde informeren over de meest gruwelijke zonden. Het is om partners aan Allāh toe te wijzen, om de ouders ongehoorzaam te zijn en om vals bewijs te leveren. Toen hij “vals bewijs bereikte” ging hij rechtop zitten en kondigde herhaaldelijk aan “pas op voor vals bewijs, dat is ook de meest gruwelijke zonde”.  Sahīh Sitta

Er wordt gemeld van Hazrat Abdullah bin Mas’ud (radi Allāhu anhu) dat iemand bij de Profeet Mohammed ﷺ informeerde welke de meest gruwelijke van de zonden waren.  De profeet ﷺ zei dat er negen zijn.  De grootste van hen is (1) het toeschrijven van partners aan Allāh. Daarna  (2) om   een moslim op onrechtvaardige wijze te doden, (3) het deserteren van de strijdveld van de jihad, (4) het beschuldigen van een vrouw van overspel, (5) het beoefenen van zwarte magie, (6)  het onrechtmatig toe eigenen van het eigendom van een wees, (7) het gebruiken van woekerwinst (rente), (8) het ongehoorzamen van moslimouders, (9) om heiligheid te verwerpen  van Baitullah (het Huis van Allah), dat is het plegen van dergelijke daad die daar verboden zijn en heiligheid betekent het tegenovergestelde van verboden.  Tabrānī, Hākim, Baihāqi

Huichelarij

Volgt spoedig

Blijf scherp, deel dit.
Translate »
error: Content is protected !!