Kunnen de Schriftgeleerde en ongeletterde mensen van tegenwoordig zich meten met de vrome en heilige Schriftgeleerde Sahāba en de Salf-e-Sālihīn (radi-Allāhu ‘Anhu) van toen?

Het moge duidelijk zijn, dat wij van bovenstaande Heilige Qur’ān verzen, ahadīth en uitleg kunnen afleiden, dat de opinies van Schriftgeleerden negatief is als bid’ah (vernieuwing) een slechte en arrogante daad is. Voor deze vrome materie kenners, onder wie Hazrat Abu Bakr Siddiq en Imām Shafi’ī (radi-Allāhu ‘Anhuma) zijn verklaren, dat vernieuwingen onderverdeeld kan worden in goede en slechte vernieuwingen. Zij hebben hun zienswijze compliance gemaakt met authentieke teksten zoals de Heilige Qur’ān en ahadīth.

Als iedere vernieuwing een misleiding is, dan zijn de volgende ook allemaal vernieuwingen welke enkele eeuwen na de Sahāba (radi-Allāhu ‘‘Anhum) tot stand zijn gekomen, namelijk:

  1. Verrichten van acht rak’āt tarawīh;
  2. Vertalen van de Heilige Qur’ān;
  3. Tafāsir (toelichtingen) schrijven op de Heilige Qur’ān;
  4. Collecteren, analyseren en classificeren van de ahadīth;
  5. Fiqh (beginselen van jurisprudentie);
  6. De vier fiqh scholen;
  7. Betegelen en bekleden van moskeeën;
  8. Gebruik maken van luidsprekers.
  9. Enzovoorts.

Daarom, alles wat niet de ‘asal (wortel) heeft in de Heilige Qur’ān en Sunnah is overwogen een slechte vernieuwing. Doch, de volgende amal (praktijk) zoals reciteren van de Heilige Qur’ān in samenkomst, reciteren van Darood Sharīf (Salāt-o-Salaam) in samenkomst en Milād Sharīf (vieren van de geboortedag van de Heilige Profeet Mohammed ﷺ en zijn sirah (biografie) hebben allen hun zuivere en authentieke wortels in de Heilige Qur’ān en Sunnah.

U kunt zich afvragen, waar staat in de Heilige Qur’ān of ahadīth geschreven dat het samenkomen voor zegenrijke voordrachten harām (verboden) is?

Bewijzen van bovengenoemde samenkomsten

Milād-un-Nabi ﷺ: “Abi Qatada (radi-Allāhu ‘Anhu) zei dat de Heilige Profeet ﷺ gevraagd werd over het vasten op maandag. De Profeet ﷺ antwoordde: “Dat is mijn geboortedag.” Deze hadīth is overduidelijk een bewijs over de belangrijkheid van herdenking van de geboortedag van de Heilige Profeet ﷺ.

Al-Hāfiz ibn Rajab al-Hanbali (radi-Allāhu ‘Anhu) schrijft op pag. 98 van zijn boek Latā’if al-Ma’rif over de uitleg van bovengenoemde hadīth van Imām Sahīh Muslim het volgende: “Het is een goed daad om te vasten op de dagen die Allāh eren en Zijn dienaren een plezier doen.”

Translate »
error: Content is protected !!