Tazkiyah capaciteiten van soefisme

Tazkiyah is een Arabisch-islamitische term die zinspeelt op “tazkiyah al-nafs” wat “heiliging of zuivering van het zelf” betekent. Dit verwijst naar het proces van het transformeren van de nafs (vleselijk zelf of verlangens) van zijn betreurenswaardige staat door verschillende spirituele stadia naar het niveau van zuiverheid en onderwerping aan de Wil van Allāh Ta’ālā. De basis is in het leren van de Shari’ah en daden van de bekende authentieke Sunnah en het toepassen ervan in je eigen daden door het leven, wat resulteert in geestelijk bewustzijn van Allāh Ta’ālā (voortdurend bewust zijn dat Hij bij ons is door Zijn Kennis en alles weet wat we doen, samen met het voortdurend gedenken of zikr van Hem in je gedachten en acties) het hoogste niveau van Ihsānzijn. De persoon die zichzelf zuivert wordt een zākir (zoeker) genoemd.

Tazkiyah beperkt zich (samen met de verwante concepten van tarbiyah = zelfontplooiing en talim) tot training en onderwijs niet tot het bewuste leerproces: het is eerder de taak om vorm te geven aan de daad van rechtvaardig leven zelf: elk moment van het leven behandelen met het herinneren van iemands positie voor Allāh Ta’ālā.

Samengevat

 1. De heiliging van het hart.
 2. Het houdt zuiverheid van aard in.
 3. Legt de nadruk op goede gewoonten en goede manieren.
 4. Verlangt van je dat je, je hartstochten beheerst.
 5. Het legt nadruk op zuivere gedachten om innerlijke verlichting te kunnen ervaren.
 6. Hangt samen met sobere levensstijl.

Tazkiyah van de lichaamsdelen

Spraakbeheersing

Disciplinaire regels (dus niet doen): (1) roddelen, (2) laster, (3) liegen, (4) opzettelijk valselijk zwerende via een van de Namen of Attributen van Allāh Ta’ālā, (5) het geven van een vals getuigenis over een gebeurtenis uit het verleden, (6) het voordragen van verhalen / vertellingen tussen mensen om de betrekkingen tussen hen te ruïneren, belachelijk te maken of het maken van plezier van een andere persoon, (7) obscene praten of bespreking van vloeken, (8) toeschrijven aan Allāh, Zijn profeten, Zijn engelen, of de Profeet’s ﷺ metgezellen van beschuldigingen, (9) uitspreken van zwarte magie woorden om paranormale-effecten tot stand te brengen, (10) zingen of reciteren van sensueel / seksueel obscene teksten, (12) loven van de mensen in hun aanwezigheid, die niet vrij zijn van arrogantie en verwaandheid, (13) hypocrisie i.c. twee gezichten hebben, (14) onthullen van iemands geheim, (15) opzettelijk maken van een valse belofte aan iemand, (16) argumentatie en intens debat, (17) vinden van fouten in iemand die door Allāh is gegeven of het vervloeken, (18) onophoudelijk praten over zaken die niet betrekking hebben op u, (19) doen van uitspraken over zichzelf die in uitdrukking komen dat u zuiver en vrij van tekortkoming bent, (20) praten over de details van onze geloofssysteem zonder kennis ervan te hebben opgedaan.

Spraakgebruik

Disciplinaire regels voor goed gebruik van de spraak: (1) Gebruik je tong met tederheid en zachtheid wanneer je spreekt, (2) gebruik het om te reciteren en doen van de Zikr van Allāh, (3) alleen spreken wanneer het noodzakelijk is en niet de adem verliezen die Allāh Ta’ālā u heeft gegeven, (4) gebruik het geven van nasihah (advies) om elkaar te helpen door dit leven, (5) altijd een glimlachen in tijden van ontbering of gemak zodat wanneer de mensen u zien zij de manier van leven van de Heilige Profeet ﷺ zullen zien.

Ogen beschermen

Disciplinaire regels voor bescherming van de ogen: (1) bescherm tegen kijken van het andere geslacht, (2) bescherm van onwettige beelden in tijdschriften, video’s, op het internet of op tv, (3) bescherm tegen materialistische dingen die u uit het gedenken van Allāh weerhouden, (4) overdreven staren naar Dunya (wereldse dingen), zo graag willen bereiken, (5) kijken met jaloezie, haat, of op een kleinerende manier.

Goed gebruik van de ogen

Disciplinaire regels voor goed gebruik van de ogen en adviezen: (1) gebruik je ogen in het verlagen van uw kijk, zelfs op wettige middelen, (2) de ogen leren om te gehoorzamen, laat het niet drijven in verschillende richtingen, (3) probeer niet uw ogen wijd te openen om volledige weergave te zien op enigerlei wijze, (4) wanneer uw ogen de wereld ziet, gebruik ze dan om Allāh en het hiernamaals te gedenken. Zij het de zegeningen van Allāh of de herinneringen van het hiernamaals, (5) gebruik uw ogen om te zien door de ogen van de zikr, (6) kijken door de ogen van genade. Wordt vergevingsgezind ten opzichte van elkaar. Iedereen heeft zijn/haar eigen tekortkomingen maar vergeving kan een hulpmiddel zijn om elkaar te stimuleren en te helpen. [kijk over de fouten heen en kijk naar het licht van zijn/haar goedheid zoals echtgenoot/echtgenote], (7) wanneer u uw ogen opent en sluit, observeer de kwaliteiten van de 99 Namen van Allāh Ta’ālā en voel ze. Leef alsof je leven met wat de Heilige Profeet ﷺ zag en voelde. Door zegeningen of ontbering zult u altijd bewust van uw doelstellingen worden. Elke knip van het oog is een nieuwe start, elke knip van de oog laat u zien en gedenken over de heilige Namen van Allāh Ta’ālā. Elke knip van het oog ontwaken jullie in het wachten om Allāh Ta’ālā te zien. Elke knip van het oog is de intense wil om te voldoen aan de Wil van de Schepper en zijn geliefden. Een ontmoeting die u wilt, elke keer als u knippert met de ogen.

Oren beschermen

Disciplinaire regels voor bescherming van de oren (dus niet luisteren naar): (1) leugens, (2) roddels, (3)sprookjes, (4) snaarinstrumenten, (5) blaasmuziekinstrumenten, (6) seksueel getinte teksten.

Goed gebruik van de oren

Disciplinaire regels voor goed gebruik van de oren: (1) gebruik de oren om te luisteren naar de Heilige Qur’ān/ Ahadīth, (2) gebruik het om te luisteren naar hetgeen u herinnert aan Allāh Ta’ālā en het hiernamaals, (3) wanneer u een geluid hoort, uw aandacht afwenden en richten naar Allāh Ta’ālā. Gebruik de verschillende geluiden/ trillingen om na te denken over de zegeningen van Allāh Ta’ālā en het Hiernamaals.

Handen beschermen

Disciplinaire regels voor bescherming van de handen: (1) raak niet op onrechtmatige wijze het andere geslacht (opzettelijk) aan, (2) uw geslachtsdelen niet aanraken tenzij er een noodzaak is, (3) niet stelen of frauderen, (4) doe geen enkele persoon fysiek pijn door duwen/ slaan, (5) maak geen obscene gebaren, (6)schrijf niet kwetsende opmerkingen die offensief kunnen worden door tekst/ email, enz. (7) gebruik geen elektronische apparatuur.

Goed gebruik van de handen

Disciplinaire regels voor goed gebruik van de handen en adviezen: (1) gebruik je handen om anderen te helpen in nood (2) geef liefdadigheid, (3) gebruik je handen in wettige middelen, (4) rechtmatig aanraken betekent in dankbaarheid (shukr) [handen gebruiken / gevoel van aanraken hebben, zelfs als u geen mogelijkheid hebt, nog steeds dankbaar zijn dat Allāh Ta’ālā u heeft uitgezonderd vanuit onrechtmatig gebruik. Iemands beweging moet worden gebruikt om te voldoen aan de Geboden van Allāh Ta’ālā en de creaties], (5) laat uw handen een stem hebben die alleen in de aanwezigheid en de gedachtenis aan Allāh Ta’ālā is, (6) laat elke aanraking/ gevoel weerspiegelen het hiernamaals zoals de zachtheid van een kussen een teken is en de gedachtenis aan het gemak en comfort van het hiernamaals. De hitte/ vuur is de herinnering en de instrumenten van het hellevuur, (7) elke keer dat u schrijft, onthouden en nadenken over het boek van Amāl (jouw activiteiten tijdens je aardse leven) waarin de engelen je daden opschrijven. Dus heb genade op mensen, maar tegelijkertijd blijft u sterk in deze wereld op het Gebod van Allāh Ta’ālā.

Voeten beschermen

Disciplinaire regels voor bescherming van de voeten: (1) ontmoet geen niet-mahram (vrouwen met wie je kunt trouwen) met onwettige bedoelingen door te lopen, gaan rijden of andere middelen, (2) niet naar de huizen van de Shaytān gaan zoals de cafés, bars, pubs, de bioscopen, bordelen of afvallige plaatsen, (3) niet naar de plaatsen gaan die afbreuk doen aan je hart en sensuele organen in het begaan van zonden, (4) ga niet naar slechte bedrijven, -vrienden, -collega’s en families die invloed op u kunnen hebben en u in zonden terecht komt.

Goed gebruik van de voeten

Disciplinaire regels voor goed gebruik van de voeten en adviezen: (1) reis dichter naar de Sunnah toe in alle geledingen van de samenleving, (2) reizen naar goede plekken, de moskee, de mensen van Allāh, en de plaatsen van zikr (gedenken), (3) lopen alsof vandaag uw laatste dag is, (4) met elke voetstap, veronderstel u tijdens het wandelen met de Heilige Profeet ﷺ dus zien door elke stap van de manier van zijn Sunnah, (5) leer de du’ā van reizen, (6) leer de du’ā van het betreden en vertrek van de moskee, (7) leer de du’ā voor het verlaten en terug te keren naar uw huis, (8) leer lopen zoals de Heilige Profeet ﷺ.

Maag beschermen

Disciplinaire regels voor bescherming van de maag: (1) eet geen harām, (2) eet niet overmatig/ meer dan nodig, (3) consumeer geen alcohol en rook geen drugs, (4) gebruik niets die schade aan uw lichaam kan veroorzaken zoals tabak, (5) geld waarmee je eet moet afkomstig zijn uit halāl inkomsten, (6) vermors geen voedsel, (7) draag wettig kleding conform Shari’ah en woon in rechtmatige woning.

Goed gebruik van de maag

Disciplinaire regels voor goed gebruik van de maag: (1) eet conform de Sunnah [zitten / eten / drinken, etc.], (2) alles wat u consumeert is met dankbaarheid en met elk hapje is herinnering aan het leven van de Heilige Profeet ﷺ , (3) tijdens het eten denken aan degenen die minder fortuinlijk zijn en degenen die niets hebben, (4) eet gezond, (5) geven het lichaam het rechtergedeelte van voeding en lichaamsbeweging, (6) laat de maag uw lichaam niet domineren (dik worden) maar laat uw hart (Sunnah) dat zijn die de mensen zien, (7) heb een evenwicht met oefening (fitness), maar niet overweldigend; laat de echte oefening zijn van het hart (reiniging van het hart en de ziel).

Nafs beschermen

Disciplinaire regels voor bescherming van de nafs (geslachtsorganen): (1) laat uw geslachtsorganen aan niemand zien behalve uw echtgenoot of echtgenote, met uitzondering van medisch onderzoek en dergelijke, (2)pleeg geen incest met je familieleden of seksueel misbruik van kinderen (het is verboden om dit te doen), (3) heb geen mondelinge of vaginale geslachtsgemeenschap met wie dan ook, ook niet met uw echtgenoot (pijpen en beffen is verboden), (4) Bovendien , doen zich niet inlaten met anale geslachtsgemeenschap met wie dan ook met inbegrip van uw echtgenoot (het is verboden om dit te doen), (5) bovendien blijf ver weg van homoseksualiteit (homo en lesbisch is verboden).

Hazrat Sayyidah Aisha (radi Allāhu anha) zei: “Er zijn tien gewoonten van een eerbare mens. Ze kunnen in een mens worden gevonden, maar niet in zijn vader. Ze zijn misschien te vinden in zijn dienaar, maar niet in zijn meester. Allāh Ta’ālā geeft deze aan iemand van wie Hij houdt, namelijk: (1) om de waarheid te spreken, (2) om met goedheid het volk te behandelen, (3) om de bedelaars liefdadigheid te schenken, (4) om te helpen bij huishoudelijke taken, (5)om familieleden goed te behandelen, (6) om het vertrouwen te beschermen, (7) om de plichten jegens een buurman te vervullen, (8) om vriendschap te onderhouden, (9) om gasten te vermaken en (10) om schaamte te houden. Dit zijn de basis voor alle kwaliteiten.”

De zeven ontwikkelingsstadia van de nafs

 1. An-Nafs al-Ammāra (hebzucht, trots, lichtzinnigheid).
 2. An-Nafs al-Lawwamah (afkeuring, onnadenkendheid, zelfwaardering).
 3. An-Nafs al-Mulhamah (onthechting, tevredenheid, nederigheid, berouw).
 4. An-Nafs al-Mutma’inna (edelmoedigheid, Yaqīn, wijsheid, dankbaarheid).
 5. An-Nafs ar-Radiyya (oprechtheid, nauwgezetheid, loslaten van alles)
 6. An-Nafs al-Mardiyya (edel karakter, loslaten van alles buiten Allāh Ta’ālā)
 7. An-Nafs al-Kamila (ziel die tot Volmaaktheid is gekomen)

Deze 7 stadia is de psychologie van de ziel. An-Nafs al-Ammāra is de kracht die de mens ertoe drijft zijn dierlijke, agressieve en seksuele instincten te bevredigen en de bron van menselijke laagheid en onzuiverheid. Deze zeven disciplines van Tariqah zuiveren geleidelijk het hart, waardoor de geestelijk eigenschappen naar boven komen en tegelijkertijd transformeren zij de nafs-e-Ammāra naar het opvolgende stadia.

Zikr-e-Rabbāni om 7 nafs te reinigen

Allāh Ta’ālā beveelt elke ziel in de Heilige Qur’ān om Zikr uit te voeren. Dit betekent niet alleen het reciteren van de Heilige Qur’ān en Tasbīh, maar ook Zikr-e Qalb. Alleen door Zikr-e Qalbi bereiken de Profetische Lichten de diepten van de menselijke ziel en zuiveren deze van alle ondeugd en kwaad. Zikr zorgt voor een besef van constante Allāh’s aanwezigheid en een zoeker voelt een grote verbetering in het niveau van oprechtheid en liefde jegens Allāh Ta’ālā en de heilige Profeet Mohammed ﷺ. Zulke niveaus van oprechtheid, liefde en gevoelens van Allāh’s aanwezigheid kunnen nooit worden bereikt zonder Zikr.

Latā’if

De menselijke Rooh bezit ook vitale organen zoals het fysieke lichaam; waardoor het zijn kennis, voedsel en energie verwerft. Deze worden Latā’if genoemd (enkelvoud Latifah: subtiliteit). Geleerden van verschillende soefi-ordes hebben ze in verband gebracht met specifieke gebieden van het menselijk lichaam. Elke Latifah wordt geassocieerd met een bepaalde profeet.

Ten eerste – Qalb

Dit spirituele vermogen bevindt zich in het fysieke hart. Zijn functie is Zikr. Zijn kracht vergroot iemands capaciteit voor Allāh’s Zikr.

De barakāh en de lichten van Hazrat Adam (alayhis salām), dalen neer op de eerste Latifah Qalb; de lichten worden weerkaatst door de eerste hemel en zijn geelachtig.

Ten tweede – Rooh

Deze Latifah, een aparte faculteit van de menselijke Rooh, bevindt zich aan de rechterkant van de borst op het niveau van Qalb. Zijn primaire functie is concentratie op Allāh. Hazrat Nooh en Hazrat Ibrāhīm (alayhis salām). De lichten dalen uit de tweede hemel en zien er goudrood uit.

Ten derde – Sirri

Deze bevindt zich boven de Qalb en functioneert om Kashf mogelijk te maken. De lichten die op de derde Latifah neerdalen, zijn van Hazrat Musa (alayhis salām) en zijn wit.

Ten vierde – Khaffi

Dit bevindt zich boven de Rooh en dient om de alomtegenwoordigheid van Allāh Ta’ālā waar te nemen. De lichten van Hazrat Isā (alayhis salām) dalen uit de vierde hemel en zijn diepblauw.

Vijfde – Akhfa

Dit bevindt zich in het midden van de borst, in het midden van de eerste vier Latā’if en maakt het mogelijk voor de Rooh om de nabijheid van Allāh Ta’ālā, die dichter bij ons is dan onszelf, waar te nemen. De vijfde Latifah ontvangt zijn barakāh rechtstreeks van de heilige Profeet Mohammed ﷺ. De lichten die bij deze Latifah horen zijn groen, komen uit de vijfde hemel en overweldigen de eerste vier Latā’if.

Zesde – Nafs

Deze Latifah bevindt zich onder de navel en dient om de menselijke ziel te zuiveren.

Zevende – Sultan al-Azkār

Deze Latifah bevindt zich midden bovenaan het hoofd en dient om de barakāh van Allāh Ta’ālā in het hele lichaam op te nemen, zodat elke cel resoneert met Zikr. De lichten die neerdalen op de zesde en zevende Latā’if zijn de Allāh’s Lichten, waarvan de kleur en toestand niet kunnen worden bepaald. Dit zijn als bliksemschichten die het begrip tarten. Als Allāh Ta’ālā een zoeker met Kashf zegent, kan hij dit allemaal waarnemen. Het zicht is in het begin enigszins duister, maar geleidelijk verbetert de helderheid.

De sleutel tot succes is Istighfār

Het reciteren van Astaghfirullah is een effectieve methode om ons zelf te kalmeren en veegt de verscheidenheid aan wereldse zorgen van onze geest en lichaam weg. Het kan ons ook helpen, als we lijden aan depressie, het kalmeren ons en verminderen onze depressie. Astaghfirullah helpt ons ook om ons te onthouden van alle vormen van zonden. Regelmatig dit opzeggen herinnert ons eraan dat Allāh Ta’ālā overal is en op deze manier is er zeer kleine kans op het doen van onrechtmatige acties.

Allāh Ta’ālā openbaart: “Weet, dat er buiten Allāh geen god bestaat en vraag bescherming voor uw tekortkoming en voor die van gelovige mannen en vrouwen. Allāh kent de plaats uwer handelingen en uw rustplaats.” Surah Muhammad ﷺ, H47, vers 19

Ibn Abbās (radi Allāhu anhu) vertelde dat de Boodschapper ﷺ van Allāh zei: “Als iemand constant gratie [van Allāh Ta’ālā] zoekt, zal Allāh voor hem een uitweg uit elke nood en een hulp van elke bezorgdheid benoemen, en zal het voedsel voor hem voorzien van waar hij niet verwacht.” Abu Dawood

 1. Istighfār (Astaghfirullah) is de poort van opluchting en geluk. Wanneer jullie in nood zijn, begin het te reciteren en Inshā’Allāh zal het jullie uit jullie angst halen en jullie in een vredige situatie brengen en jullie geluk geven.
 2. Istighfār verwijdert angst en du’ā worden beantwoord.
 3. Istighfār opent de deur van voedsel.
 4. Istighfār opent de deur van genade.
 5. Istighfār opent de deur van kennis.
 6. Istighfār is ook toegangspoort tot productiviteit.
 7. Istighfār ontlast je. Als je voelt dat verdriet in je hebt, als je gestoord en gefrustreerd bent, wanneer angst je omringt, zeg dan: “Astaghfirullah” “Astaghfirullah”… (zoveel als je kan)
Translate »
error: Content is protected !!