Een Tā’wiz (talisman of amulet) is een hulpmiddel om u te beschermen tegen ziekten, problemen, zwarte magie, enzovoorts. Ook dient het als gelukbrenger. Niet iedereen kan en mag een Tā’wiz schrijven. Het schrijven van een Tā’wiz is gebonden aan vroomheid en diepgaand mystiek van de schrijver. Hoe vromer, hoe sterker de werking van de Tā’wiz zal zijn.

Is gebruik van Tā’wiz geschreven in numerologie shirk?

Tegenwoordig worden de jongeren in Europa overspoeld door Wahhābi en Salafisme aanhangers die beweren dat Tā’wiz geschreven in numerologie shirk (zowel polytheïsme te bedoelen als iets dat geen polytheïsme is, maar een bepaalde vorm van zonde) is. En, de jongeren die laagopgeleid zijn nemen deze valse beweringen van de ketters Wahhābi en Salafi aan en komen langzaamaan op het duivelse pad dat de ketters bewandelen. Deze ketters beweren wel dat de Heilige Qur’ān verzen als Tā’wiz toegepast mag worden maar niet omgezet in nummers.

Verdediging van Tangali

De ketters Wahhābi in Saudi-Arabië die de duivel volgen zijn ongeschoold op de moderne wetenschap. Zij nemen recitaties van de Heilige Qur’ān op die beluisterd wordt en geleerd wordt op een computer, laptop of tablet. Zij doen dus zelf shirk!

Computers werken met het binaire stelsel, dus met nullen en enen. De reden dat computers met het binaire stelsel werken is, omdat het makkelijker gaat met de huidige elektronica technologie. Computers kunnen niet met wisselstroom werken, maar alleen met gelijkstroom. Daarom zit in elke computer een transformator die wissenstroom omzet in gelijkstroom (0 en 1). Dus, de verzen van de Heilige Qur’ān en de Ahadīth worden omgezet in binaire stelsel.

Besluit

Heilige Qur’ān verzen en du’ā uit de Ahadīth mogen omgezet worden in numerologie zolang geen afgoderij bij wordt toegevoegd. Numerologie is ook niet harām, anders zouden wij voor alle berekeningen letters moeten gebruiken zoals bijvoorbeeld: 33 + 17 = 50. Als numerologie harām is dan moeten wij opschrijven drieëndertig en zeventien is vijftig. Dit is dan te lang bij een boekhouding zouden wij voor simpel rekensommen enkele A4 nodig hebben en kan niemand het meer volgen. Daarom schrijven wij lange verzen of surah (hoofdstuk) van de Heilige Qur’ān en du’ā in Ahadīth niet in Arabisch, maar in nummerloge.

In de Musannaf van Imām Abu Bakr ibn Abi Shayba wordt de toelaatbaarheid van het ophangen van Tā’wiz gerapporteerd door veel van de metgezellen waaronder  Sa’id ibn al-Musayyab, Ata’, Mujāhid, Abdullah ibn Amr, Ibn Sirīn, Ubaydullāh ibn Abdullah ibn Umar, en anderen (radi Allāhu anhum). al-Musannaf, 5.439

De grote Hanafi Jurist, Imām Ibn Abidīn (radi Allāhu anhu) verklaart: “Het gebruik van Tā’wiz is niet toegestaan als ze in een niet-Arabische taal zijn geschreven, omdat de betekenis ervan niet bekend is. Ze kunnen bestaan uit zwarte magie, ongeloof of ontoelaatbare aanroepingen. Als ze echter bestaan uit Heilige Qur’ān verzen of voorgeschreven du’ā (smeekbeden), dan is er niets mis met het gebruik ervan. Radd al-Muhtar

Toelichting: vanwege het bovenstaande hebben de meeste Ulema het gebruik van amuletten (Tā’wiz) toegestaan verklaard. Het is vergelijkbaar met het gebruik van medicatie die is toegestaan en niet tegen het concept van tawakkul (vertrouwen in Allāh Ta’ālā)  of monotheïsme Tawhīd. Het is echter niet toegestaan om de Tā’wiz op zichzelf als effectief te beschouwen, net zoals het niet is toegestaan om geneesmiddelen op zichzelf als effectief te beschouwen. Het is dus een middel, want Allāh Ta’ālā is Shafi’(Genezer). Numerologie is ook geen spreektaal zoals Arabisch, Urdu, Engels, enzovoorts. Alle talen maken gebruik van numerologie.

Tā’wiz winkel

Wat zien wij in deze materiële wereld hebben veel Ulema en zogenaamde soefi’s van het schrijven van Tā’wiz een beroep gemaakt. Deze gaat niet zondermeer vanzelf, nee de meeste vragen behoorlijk veel geld. Sommige beweren dat geld vragen mag.

Alahazrat Imam-e-Ahle Sunnat Mujaddid-e-Azam Faqīh-e-Azam Sheikh al-Kamīl Shah Ahmad Raza Khan Fāzil-e-Bareilly Qādri Afghani (radi Allāhu anhu)  zegt dat het vragen van geld voor Tā’wiz verboden is.  Ook Allāma Qaid-e-Ahle Sunnat Muballigh-e-Islam Hāfiz-o-Qāri Shah Ahmad Noorani Siddiqui (Alayhir Rahmah) zei in een taqrier in Taibah Masjid te Amsterdam ter gelegenheid van Urs-e-Mubārak Gharib Nawāz Sultan-ul-Hind Moïnuddin Hasan Chisthi Sanjeri (radi Allāhu anhu)  dat het vragen van geld voor Tā’wiz niet mag. Maulana Noorani (Alayhir Rahmah) vertelde dat Gharib Nawāz ontelbare Tā’wiz heeft geschreven maar nooit een cent heeft gevraagd of aangenomen voor de Tā’wiz. Hij vertelde verder dat de mensen tegenwoordig een business van hebben gemaakt.

Alahazrat (radi Allāhu anhu)  zegt: “Hamāre yahaa Tā’wiz biekte nahien” (bij ons worden geen Tā’wiz verkocht). Alahazrat vertelde ook dat tegenwoordig mensen winkels hebben geopend om Tā’wiz te verkopen voor hun wereldse belang. Alahazrat zegt dat Tā’wiz verkopen geen werk is, maar de mensen moeten werken of een handel drijven om aan hun wereldse behagen te kunnen voldoen. Een Tā’wiz is een khidmat (dienstverlening) van islam.

Zelf heb ik in India mogen observeren hoe op het terrein van Mehboob-e-Ilāhi Mujaddid Sheikh Nizāmuddin Awliya (radi Allāhu anhu)  er Tā’wiz winkels zijn. Een zekere baba die verkoopt Tā’wiz, in zijn kantoor komen vrouwen zonder pardah om hulp te vragen. Deze baba en andere bandieten verkopen de Tā’wiz. Zij vragen aan de hulpzoekende een Tā’wiz van hoeveel dagen wilt u hebben, een week, maand of jaar. Ik heb de kamer van deze baba bandiet gezien dat hij ook schilderijen heeft opgehangen van mensen. Deze baba zei aan mij toen hij mij zag meteen dat hij niets weet van Shari’ah, maar alleen van Tā’wiz schrijven.

Daarnaast vragen deze en andere bandieten ook veel geld voor het leggen van een chāder (laken) op de tombe Sharīf van de Awliya, en wat vragen zij, tussen 100 en 1000 euro’s.  Zij zeggen voor 1000 euro’s mag de chāder een week op de graftombe liggen. Deze bandieten hebben een netwerk, zij hebben handlangers, beter gezegd businesspartners, op andere heilige plaatsen. Als je van Dargah Mehboob-e-Ilāhi naar bijvoorbeeld Dargah Sultan-ul-Hind wil gaan, dan bellen zij hun contactpersoon aldaar op en brengen u in verbinding met hen. Zij gaan u dan ontvangen en ook uitmelken.

Dit soort bandieten zijn ook in Nederland. Zij vragen voor Tā’wiz geld, zij zeggen nooit ‘ik vraag geen geld voor Tā’wiz, maar als u iets wilt geven dan mag u zelf weten hoeveel’.

Eén van deze bandieten die gaf mij ruim tien jaar geleden een Tā’wiz voor mijn gemoedsrust, maar hij gaf mij een Tā’wiz om mij aan hem te binden. Want hij heeft mensen nodig die voor hem boeken vertalen en schrijven zodat hij ook daaruit geld kan verdienen. In nacht toen ik sliep merkte ik op dat ik moeilijk adem kon halen. Ik dacht even na en zette de Tā’wiz weg. Vervolgens kon ik goed slapen. Deze bandiet vertelde aan een vertegenwoordiger op een dag dat ik ‘hosyaar’(alert) ben. Dat was het moment dat ik besloot nooit meer in mijn leven een Tā’wiz te vragen of aan te nemen van wie dan ook, maar de dua’s en tasbīh van mijn Pier-o-Murshid Shah Ahmad Noorani (Alayhir Rahmah), Sheikh Akhtar Raza Khan (Alayhir Rahmah) en Alahazrat (radi Allāhu anhu) te reciteren. En Alhamdulillāh-Allah, het helpt mij.

O soenniet, vraag geen Tā’wiz aan Tā’wiz businessman. Doe amal (accepteren) op de Qur’ān verzen, dua’s en tasbīh (Asmā-ul-Husna) en u zult profijt krijgen. Voorwaarde voor succes is dat u namāzi bent, saumi bent, eerlijk en oprecht bent. Dus, meer u Allah aanbidt, hoe meer succes u hebt.

Beste soenniet broeders en zusters, Awliya Allah is niet afhankelijk van uw chāder. Alahazrat zegt: doe Fatiha voor de zegen en dat is kosteloos. Stuur de zegen van u aan de Heilige Profeet Mohammed ﷺ en zijn gezin, de Sahāba-e-Kirām, Awliya-e-Kamilien en uw ouders. U zult succesvol worden.

Maulana Noorani (Alayhir Rahmah) zei in een taqrier dat voor zwarte magie in de Heilige Qur’ān atoombommen zijn, deze zijn Ayatul Kursi, surah al Kāfirūn (109), surah Ikhlās (112), surah al-Falaq (113) en surah an-Nās (114).

Succes.

Translate »
error: Content is protected !!