Sayyidena Abu Bakr Siddiq (radi Allāhu anhu)

Hazrat Abu Bakr, as-Siddiq, (radi Allāhu anhu) werd geboren in 573 na Christus in Mekka. Hij was dus twee jaar jonger dan de Heilige Profeet Mohammed ﷺ. Hij behoorde tot een respectabele en adellijke familie, de Bani Tamim, een tak van de Quraysh-stam. Hij is afstamming, sluit aan bij die van de Heilige Profeet Mohammed ﷺ, zes generaties eerder. Zijn naam was Abdullah. Abu Bakr was zijn patroniem naam (of Kuniyah) die zo beroemd werd dat de meeste mensen zijn echte naam niet kenden. Na zijn bekering tot de islam kreeg hij de titel “As-Siddiq” (de Ware Vriend). Zijn vader heette ‘Usman’ die bekend stond onder zijn patroniemnaam Abu Qahafah. Zijn moeder heette Salma, maar ze was ook bekend onder haar patroniemnaam, Ummul Khair.

Eerste man die de islam aanvaardde

Hazrat Abu Bakr was een goede vriend van de Heilige Profeet ﷺ en kende hem beter dan enig ander mens. Zijn eerlijkheid, adel, waarachtigheid en betrouwbaarheid hadden een grote aantrekkingskracht op Abu Bakr. Toen de Heilige Profeet Mohammed ﷺ hem in het geheim vertelde over de openbaring van Allāh, accepteerde Abu Bakr het onmiddellijk zonder de minste twijfel te hebben. Op deze manier was hij de eerste volwassen vrije man die in de missie van de Heilige Profeet geloofde en werd hij zijn vertrouweling. De Heilige Profeet Mohammed ﷺ sprak hier eens over: “Toen ik mensen uitnodigde voor Allāh, dacht iedereen erover na en aarzelde, althans een tijdje, behalve Abu Bakr die mijn oproep accepteerde op het moment dat ik het hem voorlegde, en hij aarzelde zelfs geen moment.” Toen hij de islam accepteerde, was de Heilige Profeet Mohammed ﷺ zeer tevreden.

Da’wat (uitnodiging) naar Allāh Ta’ālā

Zodra hij de islam had aanvaard, begon hij het werk van da’wat, eerst in het geheim en vervolgens openlijk toen het zo werd toegestaan door de Heilige Profeet Mohammed ﷺ. Eerst ging hij naar ‘Usman, Talha, Zubair en Said (Ridwānullāhi ‘alayhim ‘Ajma’in). Ze accepteerden de islam op zijn prediking. De volgende dag ging hij naar ‘Usman bin Maz’un, Abu ‘Ubaidah, Abdur Rahman bin ‘Auf en enkele andere prominente Quraysh. Ze accepteerden ook de islam op zijn handen. In eerste instantie aanvaardden acht prominente figuren de islam door toedoen van Hazrat Abu Bakr as-Siddiq (radi Allāhu anhu). Onder hen was Hazrat Usman, de derde kalief van de islam. Op deze manier was hij de eerste moslim, na de Heilige Profeet Mohammed ﷺ, die de islam predikte en mensen op een zeer vruchtbare manier uitnodigde naar Allāh. De belangrijkste reden voor zijn succes was zijn populariteit onder de Mekkanen vanwege zijn eerlijkheid, adel, betrouwbaarheid, goede moraal en eerlijke omgang. Ook al werd hij zo gerespecteerd, toch werd hij niet gespaard, en ongelovigen van Mekka deden hun best om hem lastig te vallen. Toen het aantal moslims 39 bereikte vroeg Abu Bakr (radi Allāhu anhu) toestemming van de Heilige Profeet Mohammed ﷺ om mensen openlijk uit te nodigen. Op zijn aanhoudende verzoek gaf de Heilige Profeet Mohammed ﷺ zijn toestemming en allen gingen naar Haram (de Heilige Moskee of Ka ‘bah) voor tabligh (prediking). Hazrat Abu Bakr (radi Allāhu anhu) gaf een khutbah (preek) die de eerste was die ooit in de annalen van de islam werd gehouden. Hazrat Hamzah (radi Allāhu anhu) aanvaardde dezelfde dag de islam. Toen ongelovigen en afgodendienaars uit het midden van Quraysh het hoorden vielen ze van alle kanten de moslims aan. Abu Bakr (radi Allāhu anhu) werd, ondanks het feit dat hij werd beschouwd als de edelste van alle mensen in Mekka, besmeurd met bloed. Hij werd geschopt, met schoenen besnijdt, onder de voeten vertrapt en zeer ruw en woest behandeld. Hij werd onbewust en halfdood.  Dit is de plek om zijn extreme liefde voor de Heilige Profeet Mohammed ﷺ te observeren, die hij voor het eerst informeerde toen hij bij bewustzijn kwam en zijn ogen opende. “Hoe maakt de Profeet Mohammed ﷺ het?” Zijn diepe liefde voor de Heilige Profeet was eigenlijk de belangrijkste oorzaak van zijn succes. Zijn liefde en respect voor de Heilige Profeet Mohammed ﷺ was onbegrensd.

Bij een andere gelegenheid bood de Heilige Profeet Mohammed ﷺ zijn Salāt aan in de Ka’aba, Abu Jahl kwam en legde een doek om zijn nek en draaide het hard om de Heilige Profeet Mohammed ﷺ dood te wurgen. Hazrat Abu Bakr (radi Allāhu anhu) zag dit, hij kwam onmiddellijk en duwde Abu Jahl opzij en deed het stuk stof om de nek van de Heilige Profeet Mohammed ﷺ af. Hij zei toen: “Wil je zo’n zachtaardig persoon doden die een Boodschapper van Allāh is en Allāh verklaart als de Drager en Onderhouder.” Toen vielen Abu Jahl en andere vijanden van de islam op Abu Bakr (radi Allāhu anhu) aan en sloegen hem zwaar.

Abu Bakr krijgt de titel as-Siddiq

De Heilige Profeet Mohammed ﷺ had Mirāj (Hemelvaart) in het 10e jaar van zijn missie. Hij vertelde zijn Hemelvaart ‘s morgens aan de mensen. Sommigen van hen kwamen naar Abu Bakr en zeiden: “Heb je naar je vriend (de Heilige Profeet ﷺ) geluisterd? Hij beweert dat hij gisteravond Jeruzalem en de Sublieme Troon in de hemelen heeft bezocht en met Allāh Ta’ālā heeft gesproken. Zou je het geloven?” Hazrat Abu Bakr (radi Allāhu anhu) antwoordde onmiddellijk. “Als hij dat zei, dan is het een absolute Waarheid”. Ze zeiden opnieuw: “Geloof je dat hij al die plaatsen bezocht en binnen een klein deel van de nacht terugkwam?” Hij antwoordde opnieuw. “Natuurlijk geloof ik erin en ik geloof in de dingen die verder zijn dan het, dus het nieuws van hel en paradijs”. Hiervoor noemde de Heilige Profeet Mohammed ﷺ hem as-Siddiq, dus de meest waarheidsgetrouwe en oprechte persoon in geloof die niet eens de minste twijfel had. Natuurlijk was het geloof van Abu Bakr zo sterk dat niets het kon schudden.

Bouw van de moskee van de Profeet Mohammed ﷺ

Er was een dringende behoefte aan de bouw van een moskee in Medina en een huis voor de Heilige Profeet Mohammed ﷺ en zijn familie. Het land dat hiervoor werd uitgekozen behoorde toe aan twee weeskinderen. Hun voogden wilden het land voor de moskee gratis geven, maar de Heilige Profeet Mohammed ﷺ accepteerde hun aanbod niet en vroeg Hazrat Abu Bakr om de prijs van het land te betalen. Zo werd Hazrat Abu Bakr de eerste moslim die het grootste deel van zijn geld uitgaf voor de zaak van Allāh in Medina. Hij nam deel aan de bouw van de moskee als een gewone arbeider met andere moslims.

Deelname aan de Heilige Oorlogen

Hij vocht in bijna alle veldslagen samen met de Heilige Profeet Mohammed ﷺ. In de eerste slag van de islam bij Badr was hij als een schaduw bij de Heilige Profeet. Zijn eigen zoon, die de islam toen nog niet had omarmd, vocht aan de kant van Quraysh. Nadat hij de islam had aanvaard, zei hij op een dag tegen Abu Bakr: “Lieve vader! Ik vond je twee keer onder mijn zwaard in Badr, maar ik kon mijn hand niet opsteken vanwege mijn liefde voor jou.” Abu Bakr zei: “Als ik een kans had gekregen zou ik je hebben gedood.”

Het was de voorstel van Abu Bakr waarop de Heilige Profeet Mohammed ﷺ besloot de krijgsgevangenen vrij te laten na het nemen van losgeld. In de slag bij Uhud, toen sommige moslims wegrenden, was Abu Bakr standvastig en toen de Heilige Profeet Mohammed ﷺ op de berg werd gebracht nadat hij gewond was geraakt, was hij bij hem. Hazrat Abu Bakr (radi Allāhu anhu) was de eerste metgezel die het vredesplan van de Heilige Profeet Mohammed ﷺ zonder enige aarzeling accepteerde in Hudaybiyyah toen alle moslims erop stonden om te vechten. Zelfs een moslim als Umar (radi Allāhu anhu) aarzelde om het verdrag met de niet-gelovigen van Mekka te accepteren, maar Hazrat Abu Bakr stond volledig achter de beslissing van de Heilige Profeet.

Imām van de moskee van de Heilige Profeet Mohammed ﷺ

Sinds zijn aankomst in Medina leidde de Heilige Profeet Mohammed ﷺ zelf de Salāt in zijn moskee, de hele tijd. Dit was echt een hoge functie en werd aan niemand gegeven in aanwezigheid van de Heilige Profeet Mohammed ﷺ. Een paar maanden na zijn terugkeer van de AI-Hujjatul-Wida’ (afscheidsbedevaart) in 10 Hijri werd de Heilige Profeet Mohammed ﷺ ziek. Er kwam een tijd dat hij niet in staat was om te bewegen en niet naar de moskee kon gaan om de Salāt te leiden. Hij moest iemand aanstellen als Imām en deze eer viel toe aan het lot van Abu Bakr (radi Allāhu anhu). De dochter van Abu Bakr, Sayyidah ‘A’isha (radi Allāhu anha) was een van de meest geliefde vrouwen van de Heilige Profeet Mohammed ﷺ. Ze wist dat haar vader Hazrat Abu Bakr een zachtaardige man was en dat het nogal moeilijk voor hem zou zijn om de Heilige Profeet Mohammed ﷺ in de Salāt te vervangen. Dus smeekte ze de Heilige Profeet Mohammed ﷺ om Hazrat Abu Bakr van deze plicht te verontschuldigen, maar de Heilige Profeet Mohammed ﷺ veranderde zijn beslissing niet, hoewel hij drie keer werd gevraagd. In die dagen was Abu Bakr niet aanwezig ten tijde van de congregatie Salāt. Iemand vroeg Hazrat Umar om de Salāt te leiden. De Heilige Profeet Mohammed ﷺ, na het horen van de stem van Hazrat Umar, informeerde naar de Imām en toen hij ontdekte dat Abu Bakr (radi Allāhu anhu) niet leidend was, was hij geïrriteerd en zei: “Niemand zal de Salāt leiden behalve Ibn Abu Qahafa (Hazrat Abu Bakr)”. Toen werd Abu Bakr (radi Allāhu anhu) geroepen, maar tegen die tijd had Hazrat Umar de Salāt voltooid. De Salāt werd herhaald op bevel van de Heilige Profeet Mohammed ﷺ en Abu Bakr (radi Allāhu anhu) leidde het.

Tijdens zijn ziekte voelde de Heilige Profeet Mohammed ﷺ eens enige opluchting en ging voor Zuhr Salāt, gesteund door Hazrat ‘Ali en Hazrat ‘Abbās (radi Allāhu anhu). Zijn gezicht straalde van vreugde en volle tevredenheid bij het zien van Abu Bakr die de Salāt leidde. Abu Bakr voelde de aanwezigheid van de Heilige Profeet Mohammed ﷺ en wilde een stap terug doen, maar de Heilige Profeet Mohammed ﷺ hield hem tegen en ging naast hem zitten. Na de Salāt hield de Heilige Profeet Mohammed ﷺ zijn laatste toespraak: “Allāh bood een van Zijn dienaren de keuze aan van het leven op deze aarde en een leven met Hem, maar de dienaar accepteerde het laatste”. Toen hij dit hoorde rolden tranen uit de ogen van Abu Bakr en rolden ze naar zijn baard. Hij dacht aan de onvermijdelijke scheiding van zijn Geliefde Meester (de Heilige Profeet Mohammed ﷺ). De meeste mensen begrepen de betekenis van de toespraak van de Heilige Profeet Mohammed ﷺ niet en ze waren verbaasd over het gejammer van Abu Bakr.

Vroeg in de ochtend van de laatste dag van zijn leven werd de toestand van de Heilige Profeet ﷺ plotseling voor enige tijd beter. Omdat het appartement net naast de moskee lag, hief hij het gordijn op en zag de moslims bezig zijn in Salāt onder de Imāmat (leiding) van Hazrat Abu Bakr (radi Allāhu anhu). Een glimlach verlichtte het bleke gezicht van de Heilige Profeet Mohammed ﷺ. Bij het zien van het teken van het herstel van de Heilige Profeet ﷺ verloren de mensen in de moskee de controle over zichzelf in pure vreugde. Ze waren misschien uit het zicht gevallen, maar de Heilige Profeet Mohammed ﷺ vroeg Hazrat Abu Bakr om de Salāt te leiden en hij ging naar binnen en liet het gordijn vallen.

Ter gelegenheid van de Tabuk expeditie bracht Hazrat Abu Bakr (radi Allāhu anhu) alles wat hij bezat. Toen de Heilige Profeet Mohammed ﷺ hem vroeg: “Wat heb je achtergelaten voor je gezin?” Abu Bakr (radi Allāhu anhu) antwoordde: “Ik heb Allāh en zijn Profeet ﷺ voor hen achtergelaten”. Zelfs Hazrat Umar (radi Allāhu anhu) gaf toe dat hij nooit kon hopen Abu Bakr (radi Allāhu anhu) te overtreffen in zijn offer voor de zaak van Allāh en de islam.

Abu Bakr gekozen als de Eerste Khalifah

De Heilige Profeet Mohammed ﷺ nomineerde zijn opvolger niet en liet de keuze van zijn plaatsvervanger of onderkoning (Khalifah) over aan zijn Ummah (volgelingen). Er waren twee groepen moslims in Medina, namelijk muhājirin (de immigranten uit Mekka) en Ansār (Helpers van Medina). Na de dood van de Heilige Profeet Mohammed ﷺ kwamen de Ansāri bijeen in een grote hal van Medina die bekend staat als “Saqifah-e-Bani Sā’idah” om de benoeming van een Khalifah te bespreken. Hazrat Abu Bakr en Hazrat Umar (radi Allāhu anhuma) met andere prominente muhājirin (immigranten) waren in de moskee. Toen ze werden geïnformeerd over de bijeenkomst van Ansār, gingen Hazrat Abu Bakr en Umar er ook naartoe vergezeld door een aantal eminente muhājirin zoals Hazrat Abu ‘Ubaidah bin al-Jarrah. Omdat Hazrat ‘Ali en Hazrat Zubair (twee prominente figuren onder muhājirin) niet ter plaatse aanwezig waren, konden ze niet naar de bijeenkomst gaan.

Tijdens de bijeenkomst van de Ansār werd veel gediscussieerd over de selectie van een Khalifah. Sommige van de leidende Ansār wilden een Khalifah uit de Ansār. Toen Hazrat Abu Bakr het hoorde, zei hij. “We erkennen de offers van Ansār voor de islam. Jullie verdienen het echt om een Khalifah uit jezelf te hebben, maar Arabieren zullen het niet eens zijn over een “Amir” (leider van andere stam dan een persoon uit de Quraysh). Toen Khabbab bin Mundhar dit Hazrat Abu Bakr hoorde zeggen stond hij op en zei: “Laat er dan twee Amirs (Khalifah) zijn, een uit Quraysh en een uit onder Ansār.” Hierop stond Hazrat Umar op en zei: “Dit is helemaal niet mogelijk. Er zou grote verwarring ontstaan door twee Amirs.” Hazrat Khabbab bin Mundhar was het niet eens met Umar en er was een zwaar gesprek tussen hen. Hazrat Abu ‘Ubaidah probeerde ze af te koelen. Toen stond een andere Ansāri Hazrat Bashir bin an-Nu’man (radi Allāhu anhu) op en zei: “De Heilige Profeet ﷺ behoorde tot de Quraysh-stam. Qurayshi hebben de voorkeur boven anderen. Alle Arabieren zouden het erover eens zijn. Daarom moet een Khalifah uit hun midden zijn. We willen geen geschil met muhājirin in de kwestie Khilāf. Wij, de Medinieten, zijn Ansār (Helpers) en we zouden liever Helpers van Allāh en Zijn Heilige Profeet Mohammed ﷺ blijven.”

Een andere Ansāri Hazrat Zaid bin Thābit (radi Allāhu anhu) ondersteunde ook deze visie en zei: “Er zou een Khalifah moeten zijn onder muhājirin (Qurayshi). Wij Medinites waren Ansār (Helpers) van de Heilige Profeet Mohammed ﷺ en zouden ook Ansār (Helpers) van zijn Khalifah blijven.” Een aantal Ansār steunde vervolgens deze opvatting en er was algemene tevredenheid in het concilie over de selectie van een muhājir (Qurayshi) Khalifah. Toen hij deze zag stond Hazrat Abu Bakr (radi Allāhu anhu) op en zei: “Ik stel de naam van Umar en Abu ‘Ubaidah bin al-Jarrah voor deze post voor. Kies iemand van deze twee mannen als uw Khalifah.” Maar beiden weigerden en Hazrat Umar zei: “Abu Bakr is de beste van ons allemaal omdat Allāh hem heeft genoemd in de Heilige Qur’ān die zegt: “Degene onder twee in de grot” (9:40). Hij zei verder dat Abu Bakr uitblonk bij elke gelegenheid tijdens het leven van de Heilige Profeet Mohammed ﷺ. Hij volgde de Heilige Profeet Mohammed ﷺ in het leiden van Salāt, hij werd benoemd tot het hoofd van Hajj karavaan. Als zodanig is hij de fitste persoon om de Khalifah te zijn.” Hazrat Abu Bakr aarzelde nog steeds, maar Umar en Hazrat Zaid bin Thābit Ansāri (radi Allāhu anhuma) hielden zijn hand vast en namen een Bai’at (belofte van loyaliteit) aan. Toen namen Hazrat Abu ‘Ubaidah bin al-Jarrah en Hazrat Bashir bin an-Nu’man Ansāri ook een loyaliteitsbelofte af. Toen dit volk van alle kanten werd gezien, haastte het zich om trouw te zweren aan Abu Bakr (radi Allāhu anhu) als de eerste opvolger van de Heilige Profeet Mohammed ﷺ.

De volgende dag werd een algemene Bai’at (belofte van trouw) afgelegd door de moslims in de moskee van de Heilige Profeet Mohammed ﷺ. Zo nam Hazrat Abu Bakr het grootste ambt aan, na het ambt van Profeet Mohammed ﷺ, en werd hij de eerste Khalifah van de islam. Hij hield zijn eerste toespraak als Khalifah in de moskee na het algemene “Bai’at”: “O volk! Ik ben geselecteerd als uw beheerder, hoewel ik niet beter ben dan iemand van u. Als ik gelijk heb, gehoorzaam me dan. Als ik misleid ben, zet me dan correct.  Natuurlijk is waarheid, eerlijkheid en een leugen oneerlijkheid. De zwakste onder jullie is krachtig in mijn ogen totdat ik hem niet zijn recht krijg, Inshā’Allāh (als het Allāh zou behagen). De machtigste onder jullie is de zwakste in mijn ogen totdat ik hem niet de verschuldigde rechten laat betalen aan anderen Inshā’Allāh. Allāh stuurt schande naar die mensen die de Jihad opgeven op het pad van Allāh. Allāh stuurt zeker rampen neer op zulke mensen die zich overgeven aan kwaad.

“Ik vraag jullie om mij te gehoorzamen zolang ik Allāh en Zijn Boodschapper Mohammed ﷺ blijf gehoorzamen. Als ik Allāh en Zijn Boodschapper ongehoorzaam ben, ben je vrij om mij ongehoorzaam te zijn. Kom nu Salāt aanbieden.”

In zijn korte toespraak toonde Hazrat Abu Bakr de rol van een voorbeeldige Khalifah van islamitische regering. Islamitische regering betekent ongetwijfeld: “Regering van Allāh en Zijn Profeet Mohammed ﷺ, door Zijn gehoorzame dienaren ten behoeve van de mensen in deze wereld en in het Hiernamaals.”

Zo’n 33.000 mensen deden in de moskee een Bai’at af met Hazrat Abu Bakr. De selectie (of verkiezing) van Hazrat Abu Bakr is een aanwijzing voor de islamitische democratie en geeft een voorbeeld voor de selectie van een leider voor Ummati Muslimah (moslimgemeenschap) tot de Dag des Oordeels.

Hazrat ‘Ali deed een paar maanden later een loyaliteitsbelofte, omdat hij bezig was met het verzamelen van verschillende delen van de Heilige Qur’ān. Er zijn ook enkele andere redenen gegeven voor zijn vertraging in “Bai’at” die hier worden genegeerd.

Vrouwen en kinderen

Zijn eerste vrouw was Qatilah bint ‘Abdul ‘Aziz die hem ‘Abdullah en Asmā (radi Allāhu anhu) baarde. Zijn tweede vrouw, um-i-Ruman, baarde Sayyidah ‘Aisha (radi Allāhu anhu), de meest geliefde vrouw van de Heilige Profeet Mohammed ﷺ, en ‘Abdur Rahman (radi Allāh ahnu). Naast deze twee trouwde hij ook met Asmā en Habibah (radi Allāhu anhunna).

Kinderen

Dochters: Ummul-Mu’minin Hazrat ‘A’isha (radi Allāhu anhu), Asmā en Koelsoem geboren in Habibah na zijn dood.

Zonen: Abdullah, Abdur Rahman en Muhammad.

Abu Bakr, een redder van de islam

As-Siddiq al-Akbar (radi Allāhu anhu) nam het ambt van kalifaat (Khilafat) over op het meest cruciale en kritieke moment van de islamitische geschiedenis. Hij gaf de islam een nieuw leven na de dood van de Heilige Profeet Mohammed ﷺ. De islam, in zijn kinderstadium, toen hij werd toevertrouwd met de verantwoordelijkheid voor het kalifaat, werd bedreigd door opstanden, opkomst van valse profeten en afvalligheidsbewegingen. Hij verpletterde alle nutteloze krachten vanwege zijn onwankelbare geloof. Geen enkele moeilijkheid kon hem doen afwijken van de Sunnah (Pad) van de Heilige Meester. Hij bracht eenheid onder de moslims en sloeg alle opstanden neer. Gezien zijn grote dienstbaarheid aan de zaak van de islam op dat kritieke moment waarop er veel verwarring was, kan Abu Bakr (radi Allāhu anhu) met recht de Redder van de Islam worden genoemd.

Het was in de tijd van Abu Bakr dat de islam de Arabische grenzen begon over te steken. Een groot deel van Irak kwam onder zijn bewind en moslimlegers hadden veel belangrijke steden van Syrië veroverd. Zo begon de islam, de religie van de hele mensheid, in zijn tijd een wereldreligie te worden.

Karakter en vroomheid

Hazrat Abu Bakr As Siddiq al-Akbar (radi Allāhu anhu) was de meest vooraanstaande figuur van de islam na de Heilige Profeet Mohammed ﷺ. Hij was mild en zachtaardig, maar streng als het nodig was. Hij was de ware belichaming van de islam. Als ijverig, wijs, vol wijsheid en een groot staatsman neemt hij een unieke plaats in de geschiedenis van de islam. Zijn naam zou voor altijd in de hoofden van moslims blijven.

Hazrat Abu Bakr was de meest vrome metgezel van de Heilige Profeet Mohammed ﷺ. Hij nam nooit een onwettige maaltijd. Op een keer bracht een van zijn slaven voor hem wat te eten. Hij haalde er een brok uit, maar achteraf hoorde hij dat de slaaf het kreeg door waarzegger schap. Hij merkte toen op: “Ah! je zou me zeker hebben vermoord”. Hij probeerde het te dagorden en toen het hem niet lukte dronk hij water en braakte vervolgens het hele ding uit. Hij sprak nooit obscene taal in welke situatie dan ook. Op een keer zei hij een hard woord tegen Hazrat Umar (radi Allāhu anhu), wat hij later besefte en hem vroeg hem te vergeven. Hazrat Umar vertraagde met het verontschuldigen van hem. Hij was zo verontrust dat hij naar de Heilige Profeet Mohammed ﷺ ging die Umar (radi Allāhu anhu) vroeg om hem te verontschuldigen.

Hazrat Abu Bakr (radi Allāhu anhu) was het meest bang voor Allāh. Ooit ging hij naar een tuin waar hij een vogel zag. Hij zuchtte diep en zei: “0 vogel! je hebt inderdaad geluk! je eet en drinkt zoals je wilt en vliegt maar hebt geen angst om rekening te houden met de Dag des Oordeels. Ik wou dat ik net als jij was”. Soms zei hij: “Ik wou dat ik een grasspriet was wiens leven eindigde met het grazen van een of ander beest; of een boom die gekapt en afgeschaft zou worden”.

Hij was een groot aanbidder. Er wordt gezegd dat Hazrat Abu Bakr (radi Allāhu anhu) gebruikte om Salāt uit te voeren vergelijkbaar met die van de Heilige Profeet Mohammed ﷺ. Hij was degene die al zijn bezittingen uitgaf omwille van Allāh en Zijn Profeet Mohammed ﷺ.

De Heilige Profeet Mohammed ﷺ gaf hem de blijde boodschap van het Paradijs in deze woorden: “Abu Bakr’s naam zal geroepen worden uit alle poorten van het Paradijs en hij zal de eerste persoon van mijn Ummah (volk) zijn om het binnen te gaan”.

Persoonlijkheid

Sayyidena Abu Bakr (radi Allāhu ‘Anhu)zijnechte naam was Abdullah. Hij kreeg de titel “As-Siddiq” (Getuige tot de Waarheid).” Zijn vader, ‘Usman ibn Affān, was bekend als Abu Quhafah en zijn moeder, Salma, als Umm-ul-Khair. Sayyidena Abu Bakr was 2½ jaar jonger dan Sayyidena RasoolAllāh ﷺ. Hij was de eerste onder de Sahāba die tot de Islam bekeerde. Hij vergezelde de Heilige Profeet ﷺ gedurende Hijri naar Medinat-ul-Munawwarah.

Sayyidena Abu Bakr (radi Allāhu ‘Anhu) was een handelaar. Hij bevrijdde veel slaven inclusief Sayyidena Bilāl Habashī en Sayyidena Umayya bin Qahf (radi Allāhu ‘Anhuma). Daarnaast participeerde hij in alle veldslagen waarin de Heilige Profeet ﷺ tegen de kuffār moest vechten.

Hij leidde een heel eenvoudig, vroom en oprecht leven. Daarnaast was hij een trouwe dienaar van Allāh Ta’ālā en een precieze metgezel van Sayyidena RasoolAllāh ﷺ. Zijn kleding was eenvoudig en zijn maaltijden erg sober. Hij hielp mee in de huishouding en ging in de avond naar buiten op zoek naar arme en noodlijdende mensen. Nederigheid en bescheidenheid waren onderdeel van zijn karakter. Hij viel in verlegenheid als mensen hem prezen of immense respect toonden. Vaak vastte hij overdag en bracht de nacht door in namāz en zikr. Hij was een grote redenaar en een meester in genealogie (iemand die de stamboom van een familie in kaart kan brengen). In zijn persoonlijk leven was hij een heilige en gebruikte al zijn macht om interesse in de Islam te promoten.

Liefde voor de Profeet en wederzijds

De Sahāba-e-Kirām hield heel veel van de Profeet ﷺ en hielpen hem met allerlei taken. Zij geloofden in hem als ‘Abduhu wa Rasooluhu (aanbidder van Allāh Ta’ālā en Zijn Boodschapper ﷺ).

Allāh Ta’ālā openbaart: “De Profeet is dichter bij de gelovigen dan zij zelven, en zijn vrouwen zijn hun moeders. En bloedverwanten zijn nader bij elkander volgens het Boek van Allāh, dan de gelovigen en de muhājirin tenzij gij uw vrienden een gunst bewijst. Dit is in het Boek neergeschreven.” Surah al-Ahzāb (de confrères), H33, vers 6

De Profeet ﷺ zei: “Iemand kan geen oprechte moslim zijn zolang hij niet meer van mij houdt dan van zijn ouders en kinderen.” Sahīh al-Bukhārī, Sahīh Muslim

Allāh Ta’ālā openbaart verder: “[Gedenkt] de Dag, waarop iedere ziel zich geplaatst zal vinden tegenover het goede dat zij heeft verricht en het kwade dat zij heeft gedaan, dan zal zij wensen dat er een grote afstand ware tussen haar en het kwade. En Allāh waarschuwt u voor Hemzelf. En Allāh is liefderijk jegens Zijn dienaren. Zeg: “Indien je Allāh liefhebt, volgt mij, Allāh zal u liefhebben en uw zonden vergeven. Allāh is Vergevensgezind, Genadig.” Surah al-Imrān (het huis van Imrān), H3, verzen 30-31

Dus hielden de metgezellen intens van de Profeet ﷺ. Toen de Profeet ﷺ aan de Sahāba vroeg om fondsen te collecteren bracht Sayyidena ‘Umar de helft van zijn eigendom in het fonds, terwijl Sayyidena Abu Bakr alles bracht wat in zijn hui was. Toen de Profeet ﷺ aan hem vroeg wat hij had achtergelaten voor zijn gezin antwoordde hij: “Voor mij zijn Allāh Ta’ālā en de Profeet ﷺ voldoende.”

Hazrat Jibra’il (alayhis salām) kwam eens per jaar om de Heilige Qur’ān te reciteren die was afgedaald totdat moment uit de Lawh al-Mahfooz. De Profeet ﷺ luisterde ernaar en herhaalde het. In het jaar waarin de Profeet ﷺ deze wereld zou verlaten, kwam Hazrat Jibra’il (alayhis salām) tweemaal en reciteerde het in z’n geheel. De Heilige Profeet Mohammed ﷺ en de meerderheid van zijn Ashāb-e-Kirām hadden de hele Heilige Qur’ān uit het hoofd geleerd. Sommige van de Ashāb-e-Kirām hadden delen ervan onthouden en schreven de meeste andere secties op. In het jaar waarin de Profeet ﷺ naar de volgende wereld ging had Sayyidena Abu Bakr aan Sayyidena Saied Ibn Sābit (radi Allāhu ‘Anhuma) gevraagd om alle verzen te verzamelen bij degenen die het uit het hoofd kenden en hadden opgeschreven, en in een gevormde commissie op papier te schrijven. Dus, een boek (een manuscript), een mushaf werd gevormd. Drieëndertig duizend Ashāb van de Profeet ﷺ besloten unaniem dat elke letter van de mushaf precies op zijn juiste plaats was. De suwār waren niet gescheiden. Hazrat Usman ibn Affān (radi Allāhu ‘Anhu), de derde kalief, scheidde de suwār van elkaar in 25 Hijri. Hij legde ze in hun volgorde. Nadat er nog eens zes mushaf waren geschreven, stuurde hij ze naar Bahrein, Damascus, Egypte, Bagdad [Kufa], Jemen, Mekka en Medina. De mushaf over de hele wereld zijn vandaag vermenigvuldigd met het kopiëren van deze zeven. Er is geen zelfs een punt verschil tussen hen.

Ketters en bedriegers

Sommige moslims werden ketters en bedriegers. Tulaiha, Musaylimah, Malik bin Nuwairah, Aswad Ansi en een vrouw genaamd Sajah claimden dat zij profeten waren en veroorzaakten grote verwarring. Sayyidena Abu Bakr (radi Allāhu ‘Anhu)kwam snel in actie tegen deze bedriegers. Sayyidena Khalid bin Walid (radi Allāhu ‘Anhu)werd met een voorstel naar Tulaiha gestuurd, maar die vluchtte naar Syrië en werd later een moslim. Malik bin Nuwairah werd gedood. Sayyidena Ikrāmāh en Sayyidena Surahbil (radi Allāhu ‘Anhuma)werden gestuurd om in actie te komen tegen Musaylimah, maar zij werden verslagen. Sayyidena Abu Bakr stuurde vervolgens Sayyidena Khalid bin Walid (radi Allāhu ‘Anhuma) om de beruchte Musaylimah die met Sajah getrouwd was aan te pakken. In het gevecht dat volgde vermoordde Sayyidena Wahshi (radi Allāhu ‘Anhu)Musaylimah. Musaylimah en Aswad Ansi beweerden ook profeten te zijn tijdens het leven van Sayyidena RasoolAllāh ﷺ. Aswad werd gedood door de moslims van Yemen.

Sayyidena Abu Bakr (radi Allāhu ‘Anhu) hield meer van zijn Imān dan wat dan ook. In de oorlog van Badr vocht zijn zoon Sayyidena Abdur Rahmān (radi Allāhu ‘Anhu) aan de kant van de kuffār. Nadat hij bekeerde tot de Islam zei hij tegen zijn vader: “O vader, in de oorlog van Badr kwam u twee keer onder mijn zwaard, maar mijn liefde voor u hield mijn hand stil.” Hierop antwoordde Sayyidena Abu Bakr (radi Allāhu ‘Anhu): “Zoon, als ik slechts één keer de kans had gekregen dat jij onder mijn zwaard was gekomen, dan leefde je niet meer.” Hij was zo onbuigzaam in zijn geloof.

Gedurende de oorlog van Tabuk doneerde hij al zijn rijkdom ten behoeve van de oorlog en de Heilige Profeet ﷺ vroeg aan hem: “Wat heb je voor je gezin achter gelaten?” Hij antwoordde: “Allāh en Zijn Rasool ﷺ.”

Tijdperk van verovering

Gedurende zijn imperium kwam Sayyidena Abu Bakr (radi Allāhu ‘Anhu)in actie tegen de Iraanse Rijk. De keizer van Iran, Khusro Parvez, werd door zijn zoon Shiroya vermoord en het keizerrijk viel in chaos en oproer. Hormuz, de Perzische gouverneur van Irak, was erg vijandig tegen de Arabieren en hij was evenzo wreed tegenover de moslims in dat gebied.

Sayyidena Abu Bakr stuurde Sayyidena Muthamia (radi Allāhu ‘Anhuma)om in actie te komen tegen de Iraniërs in Irak. Zijn militaire troepen waren onvoldoende en Sayyidena Khalid bin Walid (radi Allāhu ‘Anhu)werd vervolgens gestuurd als versterking. De moslim militairen veroverden achtereenvolgens gebieden van het Iraanse Rijk gedurende verschillende oorlogen.

Sayyidena Abu Bakr (radi Allāhu ‘Anhu) richtte vervolgens zijn aandacht op de Romeinen die problemen veroorzaakten in de Noordwest frontlinie. Sayyidena Abu Bakr stuurde vier legereenheden onder leiding van Sayyidena Ubaidah bin Jarrah, Sayyidena Amr Ibn-ul-Âs, Sayyidena Yazid bin Abu Sufyan en Sayyidena Surahbil bin Hasnal (radi Allāhu ‘‘Anhum)om tegen de Romeinen te vechten. De vier legereenheden verenigden zich tot één leger om effectiever tegen de Romeinen te kunnen vechten. De Romeinen hadden 150.000 soldaten bij elkaar gebracht, terwijl de moslims in totaal uit 24.000 soldaten bestonden. Versterkingen werden gevraagd. Sayyidena Abu Bakrvroeg Sayyidena Khalid bin Walid om zich te bekommeren aan de Iraakse front en Sayyidena Muthanna (radi Allāhu ‘‘Anhum) snel naar Syrische front te gaan om daar te helpen met de oorlog tegen de grote Romeinse militaire macht. De legers ontmoetten elkaar in Yarmuk nadat Sayyidena Abu Bakr (radi Allāhu ‘Anhu) overleed. In deze oorlog werden de Romeinen volkomen verslagen.

Een van de vele bijdragen van Sayyidena Abu Bakr was de opdracht aan Sayyidena Saied ibn Sābit (radi Allāhu ‘Anhuma) voor de collectie en compilatie van de Heilige Qur’ān.

As-Siddiq al-Akbar overleden

Na een ziekte van twee weken overleed As-Siddiq al-Akbar op 61-jarige leeftijd op dinsdag de 22e Jamadal-Akhira, 13 Hijri (23 augustus 634 na Chr.). Zijn regeerperiode duurde twee jaar en drie maanden. Hij werd 63 jaar. Zijn graftombe ligt naast de graftombe van de Profeet ﷺ.

Voor zijn dood zei hij tegen zijn dochter Sayyidah ‘A’isha (radi Allāhu ‘anha): “Gebruik geen nieuwe laken voor mijn lijkwade. Was het laken wat ik gebruik en wikkel mijn lijk erin”. Zijn wens werd gefungeerd. Zijn volgende wens was om al het geld te betalen dat hij als salaris voor kalief kreeg van “Baitul Maal” (de openbare schatkist) na de verkoop van zijn tuin. Hij zei dat ik niets van de “Baitul Maal” wilde nemen, maar Umar drong er bij mij op aan om een uitkering te accepteren, zodat ik van mijn beroep zou worden ontheven en mijn volledige tijd zou wijden aan de taken van het Khilafat (kalifaat). Ik had geen andere keuze dan het aanbod te accepteren”. Na zijn dood vroeg Sayyidah ‘A’isha (radi Allāhu anha) aan Hazrat Umar om die tuin over te nemen zoals gewenst door haar vader. Umar merkte op: “Moge Allāh hem zegenen. Hij liet geen enkele kans voor een lichaam om zijn lippen tegen hem te openen”.

Hazrat Abu Bakr (radi Allāhu anhu) was een rijke koopman voor zijn Khilafat. Nadat hij was uitgekozen tot kalief, zetten Hazrat Umar en enkele andere metgezellen hem onder druk om zijn bedrijf te verlaten en een vergoeding van de Baitul Mal te accepteren. Hij nam een zo min mogelijk bedrag dat nauwelijks voldoende was voor hem en zijn gezin. Ooit wilde zijn vrouw een zoet gerecht bereiden en op de een of andere manier na een maand iets redden. Toen ze hem het geld bracht om aankopen te doen voor het zoete gerecht zei Hazrat Abu Bakr: “Het lijkt erop dat we te veel betaald zijn, buiten onze behoeften”. Vervolgens stortte hij de spaarpot in de Baitul Maal en zij was niet in staat om het zoete gerecht te bereiden. Niet alleen dit, hij kreeg zijn uitkering voor de toekomst verlaagd met het bedrag dat zijn vrouw had gespaard.

As-Siddiq al-Akbar (radi Allāhu anhu) liet een nobel voorbeeld van onbaatzuchtige dienstbaarheid na. Hij leefde en werkte in het belang van de islam tot zijn laatste ademtocht, maar zocht geen beloning.

Translate »
error: Content is protected !!