Relatie tussen echtgenoot en echtgenote

De relatie tussen man en vrouw (gehuwden) is een heel teder, liefdevolle en zuivere relatievorm. Zij zijn in werkelijkheid de “kledij” van elkaar. Dus, het is de plicht van beide om beschermend naar elkaar te zijn in het leven, bezit en ingetogenheid. Het is noodzakelijk voor beiden om te realiseren en begrijpen wat hun wederzijdse plichten zijn. Zij zijn twee lichamen samengebracht tot één ziel.

De Heilige Profeet ﷺ heeft verklaard, wanneer een man tevreden was met zijn vrouw, op het moment dat zij kwam te overlijden, zij naar het Paradijs zal gaan. De uitleg van een hadīth is, dat wanneer een man komt te overlijden en hij was die nacht ontevreden met zijn vrouw, zij zelf de vloek van Allāh Ta’ālā en de engelen over zich heeft gehaald.

In een andere hadīth zegt de Heilige Profeet ﷺ: “Als ik zou bevelen sajdah (prosternatie) te doen voor een andere dan Allāh, zou ik de vrouw opdragen om sajdah te doen voor haar man. Aangezien sajdah uitsluitend voor Allāh is, kan een vrouw niet neervallen voor haar man, maar zij moet hem gehoorzaam zijn.”

De man dient te voorzien in het levensonderhoud en bescherming van zijn vrouw. Hij dient de behoeften van haar te vervullen en haar tevreden te houden. De Profeet ﷺ zei: “De beste onder jullie is hij die het beste is jegens zijn vrouw.”

Als er een conflict is, dient de man niet overhaast aan haar talāq (scheiding) te geven, maar zal hij eerst moeten kalmeren, zorgvuldig nadenken en de opinie van de ouderen overdenken voordat hij besluit dat talāq het juiste middel is. De Heilige Profeet ﷺ zei: “Van de handelingen die halāl (toegestaan) zijn, is talāq de meest ongewenste.”

De echtgenote dient ook geduldig te zijn met haar man. Zij dient hem haar dankbaarheid voor wat dan ook te tonen. Zij dient hem te begrijpen en niet kwistig te zijn met zijn rijkdom. Zij dient altijd zindelijk en liefkozend te zijn. Zij dient zijn familie lief te hebben en te respecteren. Ook dient de vrouw verplicht zorgzaam te zijn voor de schoonouders, te waken over de huizen van haar man en de kinderen van haar man goed op te voeden. Sahīh al-Bukhārī

Het huis waarin dagelijks onenigheid is, is een levende Hel en het huis waar liefde en respect is, is een gezegend huis.

Blijf scherp, deel dit.
Translate »
error: Content is protected !!