E-book Certified Professional in Shari’ah studieboek deel 1

 15,00

Studieboek CPS deel 1 bestaat uit 1043 pagina’s. Deze CPS-serie studieboeken bestaat uit zes delen. Deel 1 wordt gebruikt bij de CPS opleidingen van Raza Shari’ah & Sufi School (RSS).

Na betaling krijgt u een email om het boek te downloaden.

Categorie:

Beschrijving

Studieboek CPS deel 1 bestaat uit 1043 pagina’s. De CPS-serie studieboeken bestaan uit zes delen.

Inhoudsopgave deel 1:

Voorwoord. 3

THEMA ULOOM-E-ISLAMIYYA. 13

 1. Hoe kan iemand weten wie de geleerden zijn?. 14
 2. Over het verkrijgen van Aql-e-Salim.. 16
 3. Uloom-e-Naqliyya en Uloom-e-‘Aqliyya. 24
 4. Uitmuntendheid van kennis 26
 5. Wie zijn de erfgenamen van de profetische kennis?. 29
 6. Ikhtalāf is dus tussen fuqaha en niet onder mufti’s 33

THEMA IMAAN.. 38

 1. Geloven in Allāh Ta’ālā. 39
 2. De vijanden van de islam.. 41
 3. Wat is Imān-e-Kamiel?. 48
 4. Zes Kalma. 53
 5. Ahadīth over het zeggen van La ilāha illAllāh. 57
 6. Wat is Maslak-e-Alahazrat?. 61
 7. Tamhid-e-Imān. 66
 8. Aanwezigheid en Attributen van Allāh. 139
 9. Allāh en Zijn Rasool ﷺ weten het beter 154
 10. Bismillāh-hier-Rahmānir-Raḥīm.. 160
 11. Attributen van Allāh. 163
 12. Nog meer weten over Allāh. 166
 13. Engelen. 173
 14. Schepping van de Mala’ikah. 175
 15. Angst voor Allāh Ta’ālā. 187
 16. Tawakkul 192

THEMA HEILIGE QUR’ĀN.. 200

 1. Heilige Qur’ān. 201
 2. Uloom al-Qur’ān. 208
 3. Usool at-Tafsir 228
 4. Tafsir wetenschap. 244
 5. Heilige Qur’ān interpreteren. 262
 6. Vertalen van de Heilige Qur’ān. 266
 7. Recitatie van de Heilige Qur’ān. 276
 8. Enkele details over de Heilige Qur’ān. 314

THEMA USOOL HADĪTH.. 326

 1. De classificatie van Ahadīth. 327

THEMA USOOL AL-FIQH.. 343

 1. Wat is Usool al-Fiqh. 344
 2. Classificatie van de islamitische wetgeving. 356
 3. Hadīth misleidt degenen die gebrekkig zijn in fiqh. 367
 4. Definitie en betekenis van fiqh begrippen. 373
 5. Mutlaq en Muqayyad. 375
 6. Amr en Nahy. 376
 7. Musytarak. 378
 8. Taqlīd van de A’imma. 378
 9. Ikhtalāf al-Fuqaha. 383
 10. Gedachtegoed van topjuristen. 392
 11. Juridische vaardigheden. 413
 12. Ijtihād en de Mujtahid. 416

THEMA FIQH LEVEN EN DOOD.. 435

 1. Schepping van de ziel 436
 2. Janaza gebed en de handelingen bij overlijden. 449
 3. Embryologie. 470
 4. De bevruchting een jongen of een meisje?. 493
 5. Abortus 495
 6. Rechtmatigheid van Azān bij het graf 497
 7. Ālam-e-Barzakh. 517
 8. Terugkeren van de ziel naar huis 526
 9. Plichten van kinderen op overleden ouders 537
 10. Zelfmoord. 547
 11. Euthanasie. 552
 12. Waarom een goede moslim ziek wordt?. 554
 13. Participatie in Janaza van een ongelovige. 564
 14. Darood Sharief Qabarstān. 572
 15. Het Paradijs 573
 16. De Hel 574
 17. Plichten en rechten op overleden ouders 577
 18. Na de dood. 588

THEMA FIQH VAN EREDIENSTEN.. 602

 1. Erediensten. 603
 2. Het uitvoeren van wassing. 603
 3. Salāh of namāz. 630
 4. Voorwaarden voor Imām van namāz. 638
 5. Jumu’ah namāz. 647
 6. Voorwaarden om aan namāz deel te nemen?. 655
 7. Vijfenveertig makruh van namāz. 659
 8. Ramadān. 680
 9. Wetenschap en vaststellen Ramadān. 692
 10. Zakāt 711
 11. Hadj 736
 12. Mag een vrouw alleen op hadj of umrah gaan?. 749

THEMA FIQH NIKAAH EN TALAAQ.. 763

 1. Nikāh jurisprudentie. 764
 2. Nikāh, vrouwen en echtgenotes 776
 3. De plichten van een echtgenoot jegens zijn vrouw.. 788
 4. De plicht van een vrouw jegens haar echtgenoot 798
 5. Vijfentwintig vrouwen met wie nikāh niet mag. 803
 6. Huwelijk tussen oude man met jonge vrouw.. 818
 7. Bloesem van de jeugd. 830
 8. Jeugd of puberjaren. 836
 9. Nikāh- en seks regelgeving. 841
 10. Dating, brandstof voor de Hel 869
 11. Vrouwen vóór en na de nikāh. 874
 12. Verliefd zijn op de vrouw van een moslimbroeder 906
 13. Drie Talāq. 915
 14. Nikāh automatisch ontbonden. 939
 15. Nikāh in de vier Mazāhib. 941
 16. Omgaan met passie, foto en de rol van Shaytān. 958

Bibliografie. 968

Translate »
error: Content is protected !!