Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens zijn bij Stichting Noorani Islamic Research Institute (Stichting) veilig conform de AVG

U deelt gegevens met de stichting via een hyperlink op de website die u omleidt naar invulformulieren en databases in de beschermde omgeving Microsoft OneDrive. Deze gegevens blijven staan in OneDrive.

Als wij het in deze privacyverklaring hebben over ‘wij’ of ‘ons’, bedoelen wij daarmee Stichting. Wij zijn de partij die uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en ook beschermen. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke.

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn alle gegevens die ‘herleidbaar zijn tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’. Denk bijvoorbeeld aan je naam, adres en paspoortgegevens.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese privacy wetgeving)

Bij de verwerking van uw gegevens houden wij ons aan de wijt- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit betekent dat wij in ieder geval:

Wanneer verzamelen wij welke persoonsgegevens?

Waarvoor verzamelen wij persoonsgegevens?

U vraagt informatie aan via het invulformulier

Wanneer u informatie aanvraagt, hebben wij de volgende gegevens van u nodig: naam, voornamen, e-mailadres, mobielnummer en uw berichtgeving.

U schrijft in voor een opleiding of cursus via het digitaal invulformulier of hard-copy formulier

Wanneer u zich aanmeldt/inschrijft voor een onderwijsactiviteit hebben wij de volgende gegevens van u nodig: geslacht, achternaam, voornamen, geboortedatum, woonadres, postcode, woonplaats, e-mailadres, mobielnummer, voor welke onderwijssoort u inschrijft en uw motivatie.

U vraagt een dienst aan zoals onderzoek en audit en advies

Wanneer u het digitaal invulformulier invult geeft aan ons op: naam bedrijf, KvK-nummer, naam eigenaar of directeur als eindverantwoordelijke, voornaam aanvrager, voornamen aanvrager, details van bedrijfsvestigingsadres, mobielnummer, emailadres.

De deze persoonsgegevens gebruiken wij ook voor u te berichten via social media, het (laten) behandelen van klachten, uw IBAN te controleren met onze administratie,

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens in onze database?

Uitsluitend het bestuur van Stichting.

Hoelang bewaren wij je gegevens?

Dat doen wij zo lang als dat nodig is voor de doelen waar wij het in deze privacyverklaring over hebben én voor het naleven van wet- en regelgeving. Ook gebruiken wij het voor het aanvragen van een buitenlands diploma waarvoor u heeft aangemeld. U heeft recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen tenzij dat wettelijke niet mag binnen een bepaald aantal jaren.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

Stichting behoudt het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring zonder u persoonlijk daarover te berichten. Daarom is het advies geregeld onze studievoorwaarden, algemene voorwaarden, en privacyverklaring te blijven raadplegen.

Vragen? Opmerkingen? Klachten? Schroom niet ons te mailen.


Stichting Noorani Islamic Research Institute

Rooseveltstraat 86

2321 BM Leiden

Laatste datum van wijziging: 1-4-2021