Webinars

Een webinar met Q&A is een lezing, college of soortgelijke presentatie van kennisoverdracht die plaatsvindt via het internet. Webinars worden live uitgezonden.

Voor deelnemen aan webinar en Q&A sessie in Microsoft Teams dient u zich aan te melden met uw voornaam, achternaam en email.

“Kennis werkt en maakt succesvol.

DatumThema
Maandag
28-8-2023 van 20:00 – 21:30
Wat is Zikr?
Toegang tot de virtual classroom kan tot uiterlijk 19:50 uur.

1.       De betekenis van Zikr
2.      Allāh Ta’ālā openbaart in de Heilige Qur’ān
3.      Definities van Zikr
4.      Vormen van zikr
5.      De zikr die door de meester is gegeven
6.     De regels en de wijze waarop zikr wordt uitgevoerd.
7.      De wijze waarop de zikr effect heeft.
8.     Het resultaat en de vruchten van zikr.
Woensdag
7-6-2023
19:30 – 21:00
Webinar Roohani Richtlijnen en Q&A. Toegang tot de Virtual Classroom is tot 19:25 mogelijk.
Onderwerpen: Wat is roohani, wat kan je mee bereiken, genezing, stress verwijderen, demonen vernietigen, enz.
Woensdag 13 juli 2022Wat is Islam, Imaan en Kufr?
“Âmantu bi’llâhi wa Malâ’ikatihi wa Kutubihi wa Rusûlihi wal-yawm-il-âkhiri wa bil-qadari khairihi wa sharrihi minallâhi ta’âlâ walbâ’thu ba’d-al-mawt haqqun ash-hadu an lâ ilâha illallâh wa ash-hadu anna Muhammadan ’abduhu wa Rasûluhu.”

De Ulema Ahle Sunnat zei dat elke moslim, die de leeftijd van de puberteit heeft bereikt, de as-Sifāt adh-Dhātiyya en as-Sifāt ath-Thubûtiyya van Allāh Ta’ālā  correct zou moeten kennen en erin zou moeten geloven. Het is dit wat in de eerste plaats verplicht is (fard) voor iedereen. Niet weten is geen excuus maar een zonde! Khālid ibn Ahmad al-Baghdādi (radi Allāhu anhu) schrijft in zijn boek niet om een blijk van superioriteit en kennis aan anderen te geven of om beroemd te worden, maar om een herinnering, een dienst achter te laten.
Dinsdag 28 juni 2022Wereld van de duisternis. Zwarte magie is een duistere praktijk van magie die al eeuwen bestaat. Het begon in de geestenwereld toen Satan zijn kruistocht tegen mensen begon. Degenen die zich bezighouden met zijn praktijken worden zwarte magiërs en kāfir (ongelovigen) genoemd. Hoe kan een moslim zichzelf beschermen wordt in deze webinar verteld?
Vorige Webinars
11-11-2021Roddelen
4-11-2021Munafiqun (huichelaars, hen herkennen en hun plaats in de Hel)
27-10-2021Bitcoin, halāl of harām en blockchain
15-10-2021Milaad-un-Nabi ﷺ
14-10-2021Jaloezie: wie was de eerste die jaloers werd? Wat zijn de remedie tegen jaloezie?
22-6-2021Raad van Toezicht (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen)
15-6-2021Zwarte magie en jezelf beschermen
8-6-2021Asmaa-ul- Husnaa
31-5-2021Halāl Auditor
20-4-2021Introductie medicijnen van de Profeet ﷺ
11-4-2021Ramadān al-Mubārak regelgeving
30-3-2021New World Orde & Al-Masīh ad-Dajjāl
23-3-2021Moslim Self Assessment & Empowerment
16-3-2021Wie zijn de Wahabi en Salafisten?
9-3-2021Wie zijn de Tableeghi Jamaat en Yazidi’s?
2-3-2021Shia en aftakkingen
23-2-2021Wie was Mirza Qayani?
21-2-0201Meraaj un Nabi ﷺ
16-2-2021Wat is Imān en wat is geloven?

Translate »
error: Content is protected !!