In de islam waren de munāfiqun (hypocrieten) of valse moslim een groep die in de Heilige Qur’ān zijn afgekeurd als uiterlijke moslims die innerlijk ongeloof verborgen hielden en actief probeerden de moslimgemeenschap te ondermijnen. Munafiq is een persoon die in het openbaar en in de gemeenschap laat zien dat hij een moslim is, maar de islam verwerpt of negatief commentaar op heeft, hetzij in zijn hart of onder vijanden van de islam. De hypocrisie zelf wordt nifāq genoemd.

Wat zegt Taajush Shari’ah Allama Akhtar Raza Khan (Rahmatullāhi alai) over de huichelaars?

Wat zegt Qaid-e-Ahle Sunnat Allāma Shah Ahmad Noorani Siddiqui (Rahmatullāhi alai)?

Hij vertelde dat er drie soorten huichelaars zijn, namelijk:

  1. Iemand die voortdurende liegt
  2. Iemand die een belofte niet nakomt
  3. Iemand die zich voordoet als moslim (soenniet), maar in andere kringen slecht over de islam praat en denkt.

De derde van bovenaan genoemde is de meest afschuwelijke. Zo zijn er hedendaags veel Ahmadiya die zich voordoen als bekeerd tot de islam, maar in hun hart de kāfir Mirza Qadiyani als profeet of mujaddid enzovoorts erkennen wat uitsluitend voor de soenniet is weggelegd. In deze uitgave gaan wij hierover bewijs aanvoeren uit de Heilige Qur’ān en Ahadīth-e-Mubārak.

Tauhid

Imām Abu Hāmid al-Ghazālī (radi Allāhu ‘Anhu) schrijft in zijn boek Ihya Uloom-ud-Din dat de huidige [figuurlijke] betekenis van Tauhid scholastische theologie of ‘Ilm Kalām is, de kennis van de methoden van onderbouwing en de manier van confronteren van de tegenstanders. Tauhid was toen de overtuiging dat alle dingen van Allāh Ta’ālā komen en het sloot alle tussenpersonen uit, de overtuiging dat goed en kwaad allemaal van Allāh Ta’ālā komen en dat het resultaat van Tauhid afhankelijkheid van Allāh Ta’ālā is. Dergelijke mensen geloofden dat een andere vrucht van Tauhid is het voorkomen van klachten aan de mensen, niet boos op hen zijn en om tevreden te blijven met het decreet van Allāh Ta’ālā. Een andere vrucht van Tauhid is het gezegde van Hazrat Abu Bakr (radi Allāhu ‘Anhu) tijdens zijn ziekte. De mensen zei tegen hem: “Laten wij een arts voor u roepen.” Hij zei: “De arts zelf heeft mij deze ziekte gegeven.”

Allāh Ta’ālā openbaart: “En er zijn mensen, die zeggen: “Wij geloven in Allāh en in de laatste Dag, hoewel zij geen gelovigen zijn.” Surah al-Baqarāh (de koe), H2, vers 8

“En wanneer zij de gelovigen ontmoeten, zeggen zij: “Wij geloven”, doch wanneer zij naar hun leiders gaan, zeggen zij: “Wij zijn waarlijk met u, wij spotten slechts [met hen, soenniet].” Surah al-Baqarāh (de koe), H2, vers 8

Toen de Profeet ﷺ Mu’adh (radi Allāhu ‘Anhu) naar Jemen stuurde, zei hij tegen hem: “Je gaat naar een natie van het volk van de Schrift, dus laat het eerste wat je hen leert [uitnodigt tot] de Tauhid van Allāh Ta’ālā zijn. Als zij dat leren, vertel hun dan dat Allāh hen heeft opgedragen vijf namāz tijden per etmaal na te leven. En als zij bidden [namāz], vertel hun dan dat Allāh hen opgedragen heeft om zakāt van hun bezittingen af te dragen en dat dit van de rijken onder hen zal worden geheven en aan de armen gegeven zal worden. En als ze daarmee instemmen, neem dan zakāt van hen af, maar vermijd de beste eigendommen van de mensen.” Sahīh al-Bukhārī

Gehuichel is de grootste ziekte waarmee een persoon is beladen en het is een grote zonde.

Hazrat Usman (radi Allāhu ‘Anhu) zei: “Ik vrees het meest voor deze natie de hypocriet geleerde mannen.” Mensen vroegen: “Hoe kan een hypocriet een geleerd man zijn?” Hij antwoordde: “Hij heeft verbale kennis, maar zijn geest en zijn daden zijn onwetend.”

Hazrat Khalid bin Ahmed (radi Allāhu ‘Anhu) zei: “Er zijn vier soorten mannen, namelijk (1) iemand die echte kennis bezit en weet dat hij het weet. Hij is een echt geleerd man, (2) iemand die kennis heeft, maar hij laat niet weten dat hij het weet; wees voorzichtig met hem, (3) iemand die geen kennis heeft en weet dat hij het niet weet; zo’n man is geschikt om begeleid te worden, dus geef hem leiding en (4) iemand die geen kennis heeft en niet bewust is dat hij niet weet; laat hem met rust.”

Hazrat Hasan (radi Allāhu ‘Anhu) zei: “Dood van het hart is de straf van een geleerde man. De dood van het hart is het zoeken van de wereld met de acties van het Hiernamaals.”

Kennis van de Din 

De Heilige Profeet ﷺ zei: “Twee eigenschappen van karakter zijn niet verenigd in een hypocriet, namelijk goede begeleiding en kennis van de theologie.” Wanneer deze kennis over hem zal heersen, zal hij vrij zijn van hypocrisie en show.

De Profeet ﷺ zei: “Het beste van het volk is een gelovige, geleerde mens die goed doet wanneer het gevraagd wordt en wanneer de mensen zich van hem afhouden, houdt hij ook weg van hen.”

Translate »
error: Content is protected !!