Morele en spirituele lessen van Mehboob-e-Illāhi

In Siyar-ul-Auliya, p. 129, staat dat Mehboob-e-Ilāhi een spirituele verwezenlijking had van het feit, dat geen spirituele beoefening, geen berouw, geen gebed, geen nachtwake een grotere waarde had in de ogen van Allāh Ta’ālā, dan het brengen van troost aan het hart van de verdrietige mensen en het helpen van de hulpeloze en vertrapten. Al zijn inspanningen waren gebaseerd op de verlichting van menselijke ellende. Het was meer dan de macht van elke mens om elk probleem bij hem gebracht op te lossen, maar wat belangrijker was om in de lijder een gevoel van veiligheid te creëren die de spanningen verminderd en innerlijke vrede en gelijkmoedigheid gaf. Deze heroriëntatie van de persoonlijkheid door het veranderen van de motivaties en impulsen was van groter belang dan het uitdelen van een paar munten in liefdadigheid. Met verandering in iemands vooruitzichten onderging zijn hoop en vrees en zijn ambities en aspiraties een complete metamorfose. Mehboob-e-Ilāhi streefde ernaar om dit doel te bereiken door eindeloze inspanning in zijn leven.

42 lessen van Mehboob-e-Ilaahi

 1. Een murshid (spirituele mentor) mag zijn murid (leerling) niet in het openbaar instrueren, maar moet gebruik maken van hints en suggesties om te komen tot verandering in zijn denken en gedrag.
 2. Iemand die oprecht berouw toont na het plegen van een zonde en iemand die geen zonde begaat, houdt gelijkwaardige positie aan in de mystieke discipline.
 3. Heerschappij en slavernij zijn niet bekend in het mystiek leven. Een slaaf kan slagen in zijn streven en zijn meester voorbijgaan naar de spirituele gaddi (spirituele troon).
 4. Hoewel Allāh’s Genade er altijd is, kan men status bereiken door de genade van zijn eigen inspanning. In geen geval kan men iets bereiken zonder inspanning.
 5. Wat men niet graag voor zichzelf doet, moet in geen geval voor anderen worden gedaan.
 6. Men moet zijn ambitie hoog focussen en zich niet betrekken met materiële verlokkingen. Hij moet boven seks en lusten focussen, dus seks en genot ondergeschikt maken.
 7. Men moet zorgvuldig omgaan met het openbaren van zijn geestelijke prestaties.
 8. Spirituele beheersing en sahw (soberheid) is superieur aan sukr (geestelijke vergiftiging).
 9. Voedsel moet worden gedistribueerd aan alles en iedereen, zonder enige discriminatie.
 10. Vrouwen zijn net zo begiftigd met geestelijke kracht en talent. Ze zijn gelijk aan mannen in spirituele discipline.
 11. Boeken van Mashā’ikh (spirituele mentoren) moeten regelmatig worden bestudeerd voor verlichting en cultuur.
 12. Alleen intentie en motief tellen. Een voornemen moet goed zijn.
 13. Ieder werk, spirituele of anderszins, blijkt in het begin moeilijk, maar doorzettingsvermogen maakt het gemakkelijk.
 14. Geestelijke begeleiding en trainingen moeten worden ontvangen van een spirituele bron. Houd slechts één deur stevig vast, dit moet het leidend beginsel zijn.
 15. Mirakel is als het scherm waarin de werkelijkheid uit het zicht vertroebelt.
 16. Brood verdiend door toegestane inspanning ​​geeft meer geestelijke verlichting dan levensonderhoud verkregen door dubieuze middelen.
 17. Op de Dag des Oordeels zal worden gevraagd over zijn verdiende inkomsten middels toegestane middelen en zal worden gestraft voor de winst verkregen door dubieuze methoden.
 18. Echt plezier zit niet in de accumulatie, maar in de verdeling van de rijkdom.
 19. Wanneer men bidt, moet gedacht worden aan Zijn Genade alleen. Hij moet niet broeden over zijn berouw noch over zijn vroegere zonden.
 20. Voedsel moet niet alleen worden aangenomen.
 21. Vasten is de helft van het gebed, de andere helft is geduld.
 22. Liefde voor Allāh en liefde voor Mammon (afgod, beheerst worden door geld) kan niet bestaan ​​in één hart.
 23. Afzondering van de menselijke samenleving is niet wenselijk. Men moet zich mengen onder de mensen en hun problemen en buffetten observeren.
 24. Er mag geen uiting van woede zijn als punten van verschil worden besproken.
 25. Kwaadaardigheid en kwade wil dienen te worden uitgeroeid uit de harten.
 26. Iemand die dienstverlenend is wordt de meester.
 27. Ontslag aan de Wil van Allāh is de echte sleutel tot vrede en voldoening in het leven.
 28. Het doel van het gebed is om zich te ontdoen van eigendunk. Iemand die egocentrisch (het eigen ik steeds het belangrijkst vinden) en baatzuchtig is, kan geestelijk niets bereiken.
 29. Elke rijkdom heeft zijn zakāt (liefdadigheidsbedrag op opgepot inkomen). Zakāt van wetenschap en kennis is door ernaar te handelen. Dus praktiseren.
 30. Allāh’s relatie met de mens is van ‘adl (gerechtigheid) en fazl (genade). Mensen hun relatie met de mens is van ‘adl, fazl en zulm (tirannie).
 31. Oneerlijke handelingen leiden tot vernietiging van steden.
 32. Zelfkritiek en ruzie met het eigen zelf (nafs) is beter dan zeventig jaar van het gebed. Dus Jihad-e-Akbar.
 33. Elke bezoeker moet iets worden geserveerd, als er niets aan te bieden is, dan op zijn minst een kopje water aanbieden.
 34. Men moet goedhartig zijn en met genade omgaan met mensen.
 35. Gebeden moeten worden geïnspireerd noch door angst voor de hel noch uit liefde voor de hemel (paradijs). Liefde voor Allāh moet het enige inspirerend motief zijn.
 36. Men moet bidden voor de redding van allen. Er mag geen discriminatie daarin zijn.
 37. Eerlijk handelen leidt tot eeuwige roem.
 38. Poëzie en wetenschap zijn ijdel en waardeloos als het gebruikt wordt voor de lof en vleierij van anderen.
 39. Iemand die niet van kinderen houdt, kan niet de volwassenen goed behandelen.
 40. Men moet eerder verbergen in plaats van de slechte daden van anderen openbaar maken.
 41. Emancipatie van de slaven is een daad van spirituele beloning.
 42. Een man is in zijn ergste staat wanneer hij zichzelf beschouwt als goed en vroom.
Blijf scherp, deel dit.
Translate »
error: Content is protected !!