Pier-e-Tariqat Muballigh-e-Azam Arif Billāh Hazrat Maulana Shah Abdul Aleem Siddiqui Qadri Medani (radi Allāhu anhu)  

Een deskundige academicus
Pīr-e-Tariqat Muballigh-e-Azam Arif Billāh Sayyidena Allama Maulana Shah Abdul Aleem Siddiqui (radi Allāhu anhu) is een schitterende uitblinker in de familie van de eerste kalief van de islam Hazrat Abu Bakr Siddiq (radi Allāhu anhu). Hij is niet alleen behuisd in de harten van duizenden over de wereld, maar is ook een verbetering van de levenswijze van verschillende personen. Hij kwam uit een zeer onderscheiden voorouderlijke achtergrond waar allemaal goed en wel gerespecteerd waren vanwege hun geloof, vroomheid, zuiverheid, oprechtheid en intelligentie (Alle lof aan Allah). Zij waren Schriftgeleerden en docenten van Tasawwuf en gedreven in dezelfde gezegend richting: preken over islam en dienstbaar zijn aan de mensheid. Hun leer was gericht op het combineren van Shari’ah en Tariqat. Hun grote spirituele toewijding en hun gretigheid bij de bevordering van de Tasawwuf maakte van hen vooraanstaande soefi’s van hun tijd. Duizenden mensen verzamelden zich om hen, op zoek naar spirituele begeleiding en advies. Vanuit een dergelijke devote afstamming werd weg vrij gemaakt voor Hazrat Maulana Shah Abdul Aleem Siddiqui Al Qadri Al Medani (radi Allāhu anhu) voor de spirituele zoektocht.

Geboorte
Het was in de gezegende maand Ramadān dat de wereld gezegend was ingenomen met de ziel en het fysieke welzijn van Hazrat Sāhib (radi Allāhu anhu). Zijn aardse reis begon op 3 april 1892 (15e Ramadan 1310) in Meerut (Uttar Pradesh, India). Vanaf het moment van zijn geboorte werd hij meteen herkend als een begaafd kind met buitengewoon potentieel door een andere beroemde missionaris Hazrat Syed Jamaluddin Al Afghani (radi Allāhu anhu), een rechtstreekse afstammeling van de Heilige Profeet Mohammed ﷺ. Veel berichten waren al voorzien dat dit kind een reizende ambassadeur van de islam zou worden. Vanaf het moment van zijn geboorte werd hij meteen ondergedompeld in een sfeer van diep religieuze en spirituele waarden. Zijn moeder was een zeer vrome en zorgzame vrouw, terwijl zijn vader, Hazrat Abdul Hakim (radi Allāhu anhu) een briljante geleerde was, evenals een sterk en zeer gerespecteerde mens. Zijn ouders hadden hem liefdevol grootgebracht in een gezonde geestelijke en emotionele omgeving. Naarmate zijn jonge jaren langzaam vorderde erfde hij de kennis en diepgewortelde spirituele discipline van zijn vader en grootvaders. Los van zijn jonge leeftijd, werd hij omwille van zijn sterk ontwikkelde spirituele functie door zijn vader ingewijd in de spirituele Orde.

Jeugd & onderwijs

Pīr-e-Tariqat was een uitzonderlijk intelligent kind, sinds zijn kinderjaren bleek hij te beschikken over intellectuele capaciteiten, ongeacht zijn leeftijd. Hij rondde op een briljante wijze zijn studie af al Hāfiz-e-Qur’ān op de leeftijd van 4 jaar en tien maanden in de Madrassa Islamiyya Arabia, Meerut. Hij studeerde Urdu, Perzisch, en Arabisch in het gezegende gezelschap van zijn vader. Op de leeftijd van slechts 9 jaar, waren zijn oratorium vaardigheden goed ontwikkeld en geleverde hij zijn eerste publieke toespraak in de Jama Masjid van Meerut. Hij fascineerde het publiek voor 90 minuten met zijn betoverende welsprekendheid. Zijn vader heeft deze wereld verlaten toen Maulana Abdul Aleem (radi Allāhu anhu) slechts 12 jaar oud was. Het was een heel trieste gebeurtenis in zijn leven, maar afkomstig uit een van de grootste devote familie vertrouwde hij in de Almachtige Allah en volharde in zijn islamitische studies en de verbetering van de mensheid.

 Op de leeftijd van 16 jaar studeerde hij in 1913 af met onderscheidingen in de theologie graad. Hij vervolgde zijn studies aan de Divisional College van Meerut waar hij moderne onderwerpen en recht studeerde. Zijn motivatie om de islam te verspreide inspireerde hem om meer kennis van islam te verwerven. Hij ontmoette Hazrat Maulana Shah Ahmad Raza Khan Bareilly (radi Allāhu anhu), die toen het grootste levende islamitische geleerde was en die instemde om zijn mentor te worden. Tijdens zijn leertijd bij Hazrat Maulana Shah Ahmad Raza Khan Bareilly (radi Allāhu anhu) heeft hij de gelegenheid gehad om vele lessen en leringen van deze grote geleerde te verkrijgen. Hij verwierf een geavanceerde kennis op Qur’ān regelgeving, Hadith, Tasawwuf en de vier islamitische wetten in Mekka en Medina onder de strikte leiding van Sheikh Ahmad As-Sams (radi Allāhu anhu) van Marokko, Sheikh As-Sunnah (radi Allāhu anhu) van Libië en Maulana Abdul Baqi van Ferrangi Mahal van Medina. Maulana Sāhib (radi Allāhu anhu) leerde ook de Arabische medicijnen methode van Hakim Qāzi van Meerut. De kennis van de geneeskunde had bewezen van groot nut te zijn voor zijn inspanningen op humanitair gebied en ten behoeve van de noodlijdende bevolking in vele landen.

 Spirituele Ontwikkeling

Pier-e-Tariqat Hazrat Maulana Abdul Aleem Siddiqui (radi Allāhu anhu) zwom al in de oceaan van ishk (liefde) dat hem leidde tot een stabiel geestelijk leven. Zijn missie begon toen hij werd door zijn spirituele leraren werd opgedragen voor een bezoek aan het Heilige Land van Mekka. Zijn reis naar Mekka was het hoogtepunt van zijn spiritualiteit, het was op dat ogenblik dat zijn pinakel lessen in ‘bātin’ (binnenste) moest worden gevormd in ‘zāhiri’ (buitenkant). Hij gaf zichzelf, lichaam en ziel, aan de hadj (bedevaart) in 1919. Zijn leven nam een andere wending toen hij over de deurdrempel van onze Geliefde Profeet Mohammed ﷺ stapte. Hij was van harte welkom, omdat onze Geliefde Profeet Mohammed ﷺ het hart van Hazrat Sāhib had gezegend. Onmiddellijk was hij ervan overtuigd, dat hij geïnspireerd was en gekozen door Allah, de Almachtige en onze Geliefde Profeet Mohammed ﷺ zijn hele leven op te offeren ten dienste van de mensheid. Zijn missie was overhandigd door Geliefde Profeet Mohammed ﷺ naar zijn hart en ziel. Dit was het moment toen zijn echte reis begon.

Hij verdroeg vele pijnlijke obstakels en tegenslagen, maar bleef aanhoudend doorheen gaan met bewonderenswaardig geduld. Zijn hart was ingesteld op de verwerving van de innerlijke kennis die hij leerde tijdens zijn vroege jaren. Zijn benadering van Tasawwuf en spiritualiteit is een onderscheidend kenmerk dat Maulana Abdul Aleem (radi Allāhu anhu) differentieerde van andere levende Schriftgeleerden. De wens om verspreiding van het onderwijs van de islam werd zo intens, dat hij wijd en zijd te verspreiden, niet alleen reisde voor verspreiding van dien-e-islam en de verrijking van de menselijke conceptie over spiritualiteit, maar ook voor de bevrediging van zijn ziel.

Dunya Chaani Alaam Mein Phira, Paar Tera Shuragh kahin Na Mila Jab Chasme Basirat se Dekha, Hein Dil ke Andar Tu Hi Tou.

Hij reisde gedurende 30 jaar door de hele wereld met die heilige inspiratie en missie: herleven van de menselijkheid en onthullen van de waarheid in ieders hart. Hij was niet alleen een Schriftgeleerde, maar ook een zeer begaafde spirituele grootmeester in het overbrengen van de boodschap. Hij bracht spirituele verlichting in de harten van duizenden mensen; moslims en niet-moslims. Zijn gebeden gaven hoop aan velen die werden getroffen door ongeneeslijke ziektes. Mensen over de hele wereld voelde de zoetigheid van zijn aanwezigheid. Velen werden aangetrokken door zijn oprechtheid, anderen door de manifestatie van het Goddelijke Licht, die leidde tot zijn hele wezen en vele anderen, door zijn vriendelijke en begripvolle houding. Zijn aanwezigheid, zegen en spirituele magnetisme had een nieuwe impuls gegeven aan de religieuze en het sociale leven van duizenden. Hij had een hoge waardering gekregen in ieders hart en nog steeds wordt hij herinnerd door zo velen als een grote Soefi en spirituele leider.

Hazrat Sāhib was zo een hoogbegaafde Soefi, dat zijn intelligentie vooraanstaande personen veroverde, zoals de leiders en politici van verschillende religieuze overtuigingen. Zijn spirituele verwezenlijkingen werden enorm bewonderd en vele politieke leiders en ondernemers vroegen aan hem advies en leiding in hun zaken. Hij had zuiverheid en spiritualiteit in de harten ingedruppeld van degenen die hij ontmoette. Zelfs de beroemde intellectuelen van het Westen hadden bewondering voor deze grote heilige van de islam. We mogen niet vergeten de beruchte ontmoeting tussen Hazrat Sāhib (als theoloog) en George Bernard Shaw (als wetenschapper).

Prestaties
De voornaamste bedoeling van Hazrat Sāhib was de mensen te helpen door verspreiden van de kennis van de islam. Een van zijn successen was de druk die hij legde op de Arabische regering, met de steun van de islamitische leiders over de hele wereld, om een einde te maken aan de onrechtvaardige oplegging van Hadj belasting. Zijn bezorgdheid werd voor de Saudische overheid duidelijk en inzichtelijk was leidde tot verlaging van de Hadj belasting in het daarop volgende jaar.

In het kielzog van zijn bezoeken aan verschillende delen van de wereld, riep hij moslims op weeshuizen voor de hulpeloze jongeren te bouwen, ziekenhuizen voor de behoeftige, spirituele assemblages voor spirituele discipline, bibliotheken voor het behoud van de islamitische tradities en intellectuele erfgoed, diverse moskeeën, organisaties van Ulema voor de coördinatie van de islamitische krachten, moslim jeugdbrigade en moslim scouts voor de fysieke en morele discipline van de jeugd.

Hazrat Sāhib (radi Allāhu anhu) moedigde ook de publicatie van verschillende tijdschriften zoals Muslims Digest en de Ramadān Annual (Zuid-Afrika), The Real Islam (Singapore) en de Prophets Birthday Annual (Mauritius). Hij heeft zelf zijn missionaris werkt in termen van boeken of artikelen gecompileerd onder de volgende titels:

 1. Geschiedenis van de codificatie van de islamitische wetgeving de wetenschapsbeoefening door moslims
 2. Bahār-e-Shabab voor de jeugd
 3. Een korte catechismus van de islam
 4. Ontmoeting tussen een Shavian en een theoloog
 5. De Universal Leerkracht
 6. De universele godsdienst
 7. Het islamitische ideaal
 8. Zoektocht naar ware geluk
 9. De betekenis van aanbidding
 10. Vrouwen en hun status in de islam
 11. De vergeten pad van de kennis
 12. Islam ‘s antwoord op de uitdaging van het communisme
 13. Kitāb-ut-Tasawwuf (Urdu)
 14. Zikr-e-Habib en vele anderen.

Bezoek aan Canada

In 1939 bracht Hazrat Abdul Aleem Siddiqui (radi Allāhu anhu) een bezoek aan Canada als eerste Soefi voor het verspreiden van de islam en het geven van uitleg over de betekenis van Tasawwuf. Hij leidde het eerste project van de masjid dat werd gebouwd in Edmonton, Canada. Hij verrichtte zijn missie door het omzetten van duizenden niet-moslims in Noord-Amerika. Hij was ook in de gelegenheid uiting te geven aan zijn gedachten in Toronto, waar hij nogmaals het publiek wist te betoveren. Hij heeft de soefi tradities ingewijd die nog steeds in leven gehouden worden door vele andere soefi’s en muhibbin. Hazrat Sāhib (radi Allāhu anhu) was er stellig van overtuigd dat Tasawwuf en spiritualiteit de toegangspoort is voor niet-moslims om de islam te begrijpen. Hij was ook ervan overtuigd, dat de soefi’s het meest geschikt zijn en succesvol in het bekeren van mensen tot de islam.

Alhamdulillāh, door zijn gebeden heeft Allah ingestemd om Canada te zegenen met andere soefi’s zodat het Licht van Noor-e-Mohammadi ﷺ blijft branden in Noord-Amerika.

Zijn lichaam ligt in Jannat-ul-Baqqi

Het was 22Zill-Hadj (22 augustus 1954) op de leeftijd van 63 jaar na een laatste bezoek aan onze Geliefde Profeet Mohammed ﷺ dat Hazrat Maulana Shah Abdul Aleem Siddiqui Al Qadri (radi Allāhu anhu) deze wereld vaarwel zij voor het hiernamaals. Allah Almachtige had zijn gebed geaccepteerd, omdat hij begraven wilde worden in Medina Munawwarah. Zijn lichaam rust op vreedzame wijze in de Jannat-ul-Baqqi, in de buurt van het graf van Hazrat Aisha Siddiqāh (radi Allāhu anha).

 De spirituele keten van opvolging (spirituele genealogie)

Hazrat Mohammed Mustafa ﷺ
2. Hazrat Ali (radi Allāhu anhu)  
3. Hazrat Hasan (radi Allāhu anhu)
4. Shaikh Habibbnihil Ajamiyi (radi Allāhu anhu)
5. Shaikh Dawood Datt Ta’irri (radi Allāhu anhu)
6. Shaikh Ma’ruf Fil Karoukhiyi (radi Allāhu anhu)
7. Shaikh Sirriyi Nis SaqaTiyyi (radi Allāhu anhu)
8. Shaikh Sayyidit Twa-I-fatti ei Qāsim Junaid Baghdādi (radi Allāhu anhu)
9. Shaikh Abi Bakr Nis Shibli (radi Allāhu anhu)
10. Shaikh Sufi Wahidi (radi Allāhu anhu)
11. Shaikh Sufi Azeezi (radi Allāhu anhu)
12. Shaikh Farahi (radi Allāhu anhu)
13. Shaikh Hasani Aliyil Qurayshi (radi Allāhu anhu)
14. Shaikh Abi Saidi (radi Allāhu anhu)
15. Sayyidena Shaikh Abdul Qādir Jilāni Ghaus-e-Azam (radi Allāhu anhu)
16. Shaikh Sayyidi Sufi Razzaq (radi Allāhu anhu)
17. Shaikh Sayyidi Sufi Swalihil Faqeeri (radi Allāhu anhu)
18. Shaikh Ahmad Shah Sayyidi (radi Allāhu anhu)
19. Shaikh Sayyidi Sahābuddin (radi Allāhu anhu)
20. Shaikh Sayyidi Shāmi Din (radi Allāhu anhu)
21. Shaikh Sayyidi AlaudDin (radi Allāhu anhu)
22. Shaikh Sayyidi Nouri Muhammad Shah (radi Allāhu anhu)
23. Shaikh Sayyidi Sufi Jalāli Sahrayi (radi Allāhu anhu)
24. Shaikh Sayyidi Bahaawal Sheer Qalander (radi Allāhu anhu)
25. Shaikh ei Ma’ali (radi Allāhu anhu)
26. Shaikh Muhkamid Deeni (radi Allāhu anhu)
27. Shaikh Amir Shah Baa Laa Yaru (radi Allāhu anhu)
28. Shaikh Sufi Lateef Fil Bourriyyi (radi Allāhu anhu)
29. Shaikh Derwisj Muhammadin (radi Allāhu anhu)
30. Shaikh Ahmad Shah (radi Allāhu anhu)
31. Shaikh Sufi Lateefi Thani (radi Allāhu anhu)
32. Shaikh Madhe Shah (radi Allāhu anhu)
33. Shaikh Sayyiddi A’azam Ali Shah (radi Allāhu anhu)
34. Shaikh Sayyidi Muhammad Ali Shah Ghaus (radi Allāhu anhu)
35. Shaikh Maulana Muhammad Sufi dokter Al Qadri (radi Allāhu anhu)
36. Ahmad Mukhtār Shaikh Siddiqui (radi Allāhu anhu)
37. Shaikh Tariqah Muballigh-e-Azam Al-Hāfiz Maulana Shah Mohammed Abdul Aleem Siddiqui Al Qadri (radi Allāhu anhu)
38. Hazrat Muballigh Islam Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqui Al Qadri (radi Allāhu anhu).

Translate »
error: Content is protected !!