Jhoota (voedsel dat al is gegeten) door een kāfir

Vraag op 6 Rabi-ul-Akhir 1320 Hijri gesteld aan Alahazrat of het jhoota (voedsel dat al is gegeten) door een kāfir pāk (rein) is of niet. Beantwoording in Ahkām-e-Shari’ah door Alahazrat: “Een kāfir is nāpāk (onrein).”

Allāh Ta’ālā openbaart: “O, jij die gelooft, de afgodendienaren zijn voorzeker onrein. Zij zullen daarom na [verloop van] dit jaar de heilige Moskee niet naderen. En als je armoede vreest, zal Allāh u als Hij wil, uit Zijn overvloed verrijken. Voorzeker, Allāh is Alwetend, Alwijs.” Surah at-Tawbah (berouw) H9, vers 28

Hier verwijst onzuiverheid naar hun innerlijke onzuiverheid. Welnu, als er aanwijzingen zijn voor alcohol of een andere onzuivere substantie in hun mond, dan wordt onzuiverheid ook duidelijk en in dat geval is hun jhoota absoluut onrein en zal wat hun speeksel aanraakt zoals huqqa (rookpijp) allemaal nāpāk worden.

In Tanwir-ul-Absār staat geschreven: “De jhoota van een persoon na het nuttigen van alcohol en de jhoota van een kat na het eten van muizen zijn beide onrein.”

Op dezelfde manier, als de snor van een kāfir die alcohol drinkt zo lang is dat de alcohol erop komt, dan zal alles wat de snor aanraakt zoals water onrein zijn en dit blijft zo totdat hij de snor grondig schoonmaakt.

Als er geen teken van schijnbare onzuiverheden is, zal zijn jhoota niet nāpāk worden genoemd zoals die van een hond. In Tanwir-ul-Absār en Durār staat geschreven, dat de jhoota van mensen als rein wordt beschouwd, ook al is het die van de persoon in staat van junub (na seks alsnog geen douche is genomen) of een kāfir, voorwaarde dat zijn mond pāk (rein) is.

Kortom, het is niet noodzakelijk dat alles wat niet nāpāk is helemaal rein en zonder gebreken is. Het slijm uit de neus wordt ook niet als nāpāk beschouwd, maar welke intelligente persoon heeft het lef om het met zijn tong of lippen te likken? Moslims, Alhamdulillāh, voelen zich op dezelfde manier en hebben dezelfde afkeer van de jhoota van een kāfir en deze afkeer is gebaseerd op hun Imān: “En dit is om de kuffār van hun hart en hun aanzien te verwijderen of minder de afkeer van de kuffār te maken, en dit is ontrouw aan de moslims. Voorwaar, de Ulema hebben dit verduidelijkt zoals het in Uqood Dariya is genoemd. Voorwaar de mufti moet die fatwa (vonnis) geven die volgens hem het beste is voor de moslims en het beste voor de moslims is om de afkeer voor de kuffār in zich te houden, en niet om deze (afkeer) te verwijderen.”

Dus iemand die opzettelijk de jhoota van kāfir eet en drinkt, heeft ook een hekel aan andere moslims. Hij wordt iemand over wie mensen achterdocht hebben. Ze vermoeden dat hij liefde en vriendschap met de kuffār heeft.

Enkele ahadīth, de Profeet heeft gezegd

  1. Iemand die gelooft in Allāh en de laatste dag, moet niet op verdachte plaatsen staan.
  2. Blijf weg van datgene wat slecht is om te horen.
  3. Blijf weg van al dat soort dingen waarvoor je een excuus moet aanbieden.
  4. Geef blijde tijdingen en doe niet datgene wat onaangenaamheden (haat) onder de mensen veroorzaakt.

Om vervolgens dit onderwerp zonder geldige reden in Shariah te openen, is ghibat (roddelen) harām.

Zo is bewezen uit bewijsvoering van de Shari’ah en sahīh ahadīth, dat het noodzakelijk is om je te onthouden van de jhoota van ongelovigen: “En vele wetten verschillen in tijden vanwege verschil van mening op basis van het verschil tussen het tijdperk en de situatie. De bewijzen hiervan zijn die furu’ die zijn verzameld in de boeken van de A’imma. Dit is wat ik (Alahazrat) heb en hiermee heb ik de fatwa bij talloze gelegenheden gegeven, en Allāh Ta’ālā is mijn Rabb. Mijn volledige vertrouwen is in Hem en mijn bewijs is van Hem, en Allāh Ta’ālā, Alzuivere, Almachtige, weet alles beter.”

Besluit

Beste soenniet, gaat niet blind af op nietszeggende certificaten, maar wees alert. In de hadīth staat dat wanneer iemand harām heeft gegeten of gedronken, zijn/haar ibādah (aanbidding van Allāh Ta’ālā) veertig dagen lang niet wordt geaccepteerd tenzij hij/zij met oprecht berouw toont en uit, en nooit meer die fout begaat.

Wij erkennen de maaltijden geserveerd in een restaurant waar ook alcohol wordt geserveerd als harām. Juist het feit, dat islamitische Geboden moslims weerhouden om zelfs op een plek waar alcohol wordt geserveerd te gaan, laat staan te consumeren.

Hierdoor zullen alle twijfels bij u worden weggenomen over het voedsel dat als halāl wordt aangeboden op plaatsen waar alcohol wordt geserveerd. Het is dus harām!

Translate »
error: Content is protected !!